It for de yngste?

Hvordan løfter vi fagligheden i danskundervisningen ved hjælp af IT? I vores netværksgruppe skal vi forsøge at inspirere og vejlede hinanden, så vi kan gå tilbage til dagligdagen med nye ideer og nyt mod på udfordringen.

Hvordan bruger man eksempelvis IWB hensigtmæssigt, så vi kommer skridtet videre end at benytte det som en stor skærm til fremvisning af film og diasshows? Jeg er sikker på  vi kan give hinanden ideer til, hvordan vi udnytter alle værktøjerne og mulighederne i Notebook? Vi skal sikre os at eleverne ikke kan bliver passive tilskuere til en fælles tavle, men, at de alle selv får fingrene i det.

I danskundervisningen for indskolingen skal IT inddrages der hvor det giver mening-både for elever og lærere. IT kan give flere elever mulighed for at “være på” på en gang, øge formidlingen fra elev til elev, motivere, og nå ud til flere elever end ellers. Elever med motoriske eller specielle behov kan tilgodeses med flere redskaber.