Første netværksmøde i matematik for ældste

Så har vi holdt første netværkstræf for de få udvalgte matematiklærere i ældste gruppe. 7 lærere var tilmeldt, men med 3 afbud var vi en lille eksklusiv flok på 5. Vi snakkede lidt om de erfaringer, de forskellige havde gjort sig med IT i matematikundervisningen. De var tydeligvis meget forskellige. Der var dog erfaringer med Excel, geogebra og wordMat, og hos nogle af deltagerne. Fælles i snakken var dog, at mængden af IT-udstyr var en begrænsende faktor for de IT aktiviteter, man indtil nu havde gjort sig. Vi så lidt på de nogle af de gratis muligheder for It i undervisningen, så som Geogebra, wordmat og Microsoft matematics 4.0 nye lommeregner til PC, mens også andre eksempler blev bragt på banen. Vi er enige om at kigge nærmere på disse værtøjer, især matematikskriveværktøjet wordmat, og hvordan vi kan bruge vores IWB-tavler til de ældste elever i matematik undervisningen de kommende gange.

Vores primære snak denne gang blev omkring brugen at video i undervisningen, forstået på den måde at vi så på hvordan man opretter en klassekanal på skoeltube.dk, og så på de apps der findes til iphone, ipad og android, som kan bruges til at optage og derefter uploade videoer til klassens kanal på skoletube. (en vejledning hertil findes som link nederst på siden). Eleverne skal så forklare faglige begreber eller særlige typer af opgaver på de videoer, som de selv optager med deres mobiler eller lignende. Vi tænker at det sagtens kan være lektier, at man skal lave en video hjemme om et fagligt emne. Det vigtige er så, at man ser disse videoer bagefter, enten hele klassen eller i en gruppe af elever, der bagefter kommer faglige kommentarer og kritik, både positiv og negativ, til de videopræsentationer som klassekammeraterne har lavet.  VI ønsker med dette at se på, hvor meget vi kan styrke elevernes forståelse af faglige begreber, samt på hvilken måde det vil styrke deres mundtlige præstationer i faget. Vi vil prøve at opfordre kollegaer på vores skoler til at deltage i projektet med at inddrage videooptagelse af elever. Netop i dag har jeg overtalt mine 4 matematiklærere i 8.årgang til at være med i projektet.

 

http://faglighedogit.skoleblogs.dk/files/2012/09/Sådan-kommer-du-i-gang-med-elevernes-videooptagelser-i-undervisningen.docx