Mere digitaliserings nyt

Kære alle

KTS melder efter påske ud, at det fra skoleåret 2012/2013 bliver tilladt at anvende smartphones til den skriftlige prøve i tysk. Den nye reviderede vejledning kan I først finde på nettet efter påske.

Citat fra den nye vejledning:

”Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet. Det er også skolens leder, som afgør, hvilke medier der må benyttes til at opnå adgang til internettet, som fra skoleåret 2012/13 nu også kan omfatte smartphones. Bemærk, at adgang til smartphones stiller meget store krav til skolens tilsyn.

Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne.

Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde – jævnfør prøvebekendtgørelsens § 11, stk. 2. ”

God påske fra

AS

PS: Læs dette links og del det i jeres fagudvalg

Nyt om tilskud i alle fag

 

 

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen! Im Brennpunkt stehen: DaF und Web 2.0 Werkzeuge.

Billede

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen!

Eine Vorstellung: Mein Name ist Anne Sophie Westh. Ich bin Lehrerin und unterrichte auf der Haldum Hinnerup Schule. Meine Leitungsfächer sind Deutsch, Dänisch, Sport und Biologie.

Außerdem bin ich Beraterin in Fremdsprache auf meiner Schule und Fachberaterin in Deutsch und Französisch.

Wir treffen uns zum ersten Mal am Montag 3. September an der Søndervangskole in Hammel 13.30-16.

Ich freue mich sehr darauf, euch alle in September zu treffen!

Liebe Grüße

Anne Sophie

Adr på Søndervangskolen

Lidt mere på dansk:

Mit navn er Anne Sophie Westh. Udover mit lærerjob på Haldum Hinnerup Skolen arbejder jeg som sproglig vejleder, tovholder i tysk og beskikket censor i tysk.

Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Seminarim. Mine linjefag er: dansk, tysk, biologi og idræt. Efterfølgende har jeg bl.a. videreuddannet mig på Goethe Instituttet, DPU, Deutsche Auslandsgesellschaft og CIEL.

Goethe Institutet    Deutsche Auslandsgesellschaft    DPU

Min undervisningserfaring er primært knyttet til udskolingen, hvor jeg de sidste 8 år har undervist i mine linjefag og i de sidste 6 år ført elever til afgangsprøverne.

Jeg brænder for sprogfagene i folkeskolen og vil rigtig gerne være med til at styrke og udvikle fremmedsprogenes faglighed, pædagogik og didaktik, samt være med til at motivere for sprogfagene – særligt tysk i FS!

Jeg mener, at det er meget motiverende og spændende for læingen at inddrage Web 2.0 værktøjer i sprogundervisningen. Jeg arbejder meget med de Sociale Medier i tysk og er stor fan af Skoletube, Wikis, Blogs, Vuvox, Prezi, fb og de andre Web 2.0 værktøjer.

Netværket her er bl.a. blevet til for at styrke fagligheden og implementeringen af de nye Web 2.0 værktøjer i undervisningen i de forskellige fag. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle og udveksle erfaringer i vores netværk om faglighed og it.

EDB ordbog 🙂

Mål for netværket:

  • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i tyskfaget knyttet specielt til IWB og Skoletube
  • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
  • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
  • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube
  • Vi laver selv faglige mål i netværket vedr. brugen af it i tysk.

Som I kan se i målene skal vi bl.a. arbejde med at kvalificere brugen af IWB i tyskundervisningen og arbejde med et værktøj som Skoletube. Andre værktøjer vi skal arbejde med er Prezi, Vuvox, Blogs og de Sociale Medier. Derudover skal vi arbejde med vores rolle som it vejleder for eleverne og videndeling i netværket.

 

Det første netværksmøde d. 3.9.2012

Som forberedelse til vores første møde d. 3.9. vil jeg bede jer om at lave en præsentation af jer selv på tysk. Udover det personlige må I gerne kort fortælle om jeres erfaringer med og ideer til arbejdet med faglighed og it i tysk.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

  • En præsentationsrunde (Alle laver en kort præsentation af sig selv på tysk, samt fortæller kort om nuværende arbejdsopgaver, interesseområder og erfaringer ca. 30 min)
  • Intro til netværket (Debatoplæg om Web 2.0 læring og digital dannelse i tysk, typer af vejledning, vores rolle som vejleder, hvilke behov har vi i netværket, samt netværkets muligheder ca. 55 min). Alle deltager i forskellige små øvelser og debatter.
  • Faglige indspark fra deltagerne til det kommende netværksarbejde: (Ideer, kundskaber, ønsker og erfaringer udveksles ca. 60 min) Vi brainstromer først i en Prezi, så ideerne kan udgives på bloggen.
  • Ny dagsorden laves i fællesskab til næste møde (ca. 10-15 min.)

Der er en del inspiration at finde i faghæfterne for tysk og it- under læseplan.

Faghæfte 17: Fælles Mål tysk

Faghæfte 48: Fælles Mål it

Til sidst til jeg runde af med et link til Goethe Institutets side “Step into German”.

Ein kleines Lied für euch:

Peter Heppner: ”Wir sind wir” Step into German

Liebe Grüße

Anne Sophie

 http://prezi.com/pcpqgm3bibev/eine-vorstellung/