Nota og specialundervisning

Nota og specialundervisning
Nu ligger Materialebasen også på Notas netbibliotek E17. Herfra kan undervisere og elever med læsevanskeligheder gratis downloade tilgængeligt undervisningsmateriale og bruge det i undervisningen.
Tidligere forgik dette på Skolekom – eleverne skulle tilmeldes, en gang årligt for at få adgang til materialer. Lærerne skulle samtidig tilmelde sig konferencen ved at sende en mail til Bjarne Tholstup. Lærerne har ikke adgang til at hente materialet via konferencen.
Min oplevelse med materialebasen er, at mange elever ikke bruger Skolekom. Derfor er det at komme på på materialebasen ikke let for elever i indskoling og mellemtrin.
Det er en kæmpe gevinst, at Materialebasen nu også ligger hos Nota, for nu skal lærere og elever i folkeskolen kun søge ét sted for at få fat i tilgængeligt materiale. Samtidig er det indscannet materiale godkendt og tjekket af Nota.

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 10.57.10

Øget brugervenlighed er i fokus
Nota har overtaget Materialebasen per 1. april. De tilgængelige undervisningsmaterialer, som lærere landet over har scannet ind, ligger derfor nu også på Notas netbibliotek E17. At få tilgængelige undervisningsmaterialer på E17 har været efterspurgt gennem længere tid. Blandt andet på grund af netbibliotekets øgede brugervenlighed:
– E17 har en rigtig god søgefunktion, hvilket gør det lettere for underviserne at finde de relevante materialer frem. Det er også gjort muligt at søge på sprog, så man lettere kan danne sig et overblik over, hvilke bøger der findes, og hvilke der stadig mangler at blive scannet ind.

Log-in med nemID og UNI-Log-in
Fra juni bliver det muligt at logge ind på E17 med både nemID og UNI-Login. Både undervisere og elever med læsehandicap eller andre handicap kan let blive meldt ind på Nota og blive brugere af E17.
Indmeldelse og abonnement på Nota på: indmeldelse@nota.nu

Skærmbillede 2013-05-28 kl. 10.40.03

Hvordan bliver du medlem?
For at blive indmeldt på Nota skal eleven dokumentere sin ordblindhed.
Dette kan enten foregå ved, at du indhenter underskrift og stempel på indmeldelses-blanketten fra et kommunikations-center, PPR eller ordblinde-skole, herunder VUC.
Du kan også vedlægge en udredning, der dokumenterer din ordblindhed.

For at blive indmeldt på Nota som underviser af §17-brugere skal du kunne dokumentere dit ansættelsessted.
Det foregår ved, at lederen på dit ansættelsessted skriver under på at du er ansat på stedet.

Vurdering
Det er meget nemt at tilmelde elever på materialebasen, dette kræver ikke dokumentation, men kun en vurdering fra en lærer. Meget let og hurtigt at få gjort samtidig kommer elever i gråzonen også med. Fremover bliver det meget svært at få en elev tilmeldt, men denne tilmelding gælder så resten af livet. På skolerne skal der infomeres om dette og der skal evt. udpeges en ansvarlig for dette område.

Dictus

På rigtig mange skoler i favrskov begynder arbejdet med implementering af programmet Dictus. Det er derfor oplagt at kigge på programmet i dette netværk om specialundervisning. Få en diskussion om programmets muligheder og mangler, samt hvilke elever der kan have gavn af sådan et tilbud.

Der er indkøbt 30 licenser i kommunen, som John Klesner har lavet en fordeling af. På den enkelt skole skal følgende krav opfyldes:

 • Der udpeges en Dictus ansvarlig blandt skolens ressourcelærere, som forestår indføring og indledende træning af eleven.
 • At den Dictus-ansvarlige introducerer elevens lærerteam for potentiale i Dictus
 • At den Dictus-ansvarlige får installeret Dictus på sin medarbejder PC med henblik på rådgivning af kollegaer
 • At den Dictus-ansvarlige står for sikring af elevprofilen, hvis der foretages F12 på maskinen.
 • At der benyttes en NY maskine til Dictus
 • At der indkøbes et kvalitets-headset

Hvad er Dictus kort fortalt

Dictus er et talegenkendelses program.  Dictus er det første program på dansk, som kan omdanne daglig tale til tekst – og levere op til 98% præcision. Programmet rummer store potentialer for elever, der er i læse- og skrivevanskeligheder.

Dictus videodictus

Vi har i netværksgruppen afprøvet programmet og efterfølgende diskuteret hvordan brugen af Dictus kan blive en succes.  Her er en kort gennemgang af de problemstillinger vi fik vendt.

Hvordan kommer eleven igang?

Dictus virker således, at eleven skal læse nogle foruddefinerede tekster højt i mikrofonen, hvorefter Dictus opbygger en personlig sprogprofil. Dictus kan herefter talegenkendelse, på baggrund af elevens efterfølgende indtaling. For elever med læsevanskeligheder byder dette naturligvis allerede på den første udfordring med at læse de tekster, der skal benyttes til sprogprofilen.
Vi vil her anbefale at eleven lærer at tænde og slukke for mikrofonen, sådan at eleven selv har styring. Eleven skal lærer at bruge CD-ord til at træne oplæsningsteksten. Dette har den fordel, at eleven i højere grad selv har styringen, idet de kan anvende mikrofonens mute-knap, og der- ved tænde og slukke for lyden for på den måde at styre indlæsningen af træningsteksterne på elevens præmisser.

Hvis eleven har taleproblemer, skal der arbejdes ekstra meget med sprogprofilen.

Dictus i brug

Elever der bruger Dictus vil producerer meget mere tekst, end de er vant til, når de skriver på traditionel vis. Dette styrker elevens selvværd, og giver eleven overskud og en stor motivation til yderligere at kvalificere deres tekst. Den større tekst- mængde er ofte en udfordring for eleven selv at læse sig igennem, derfor er det vigtigt, at der sker en kobling med CD-ord. PÅ den måde vil eleven have mulighed for at efterbehandler deres dikterede tekst, ved at lytte til den, rette i den, benytte ordbog herunder synonymordbog, og ordforslagsprogrammer.

Det er derfor meget vigtigt at eleven har et rigtig godt kendskab til CD-ord.

Hvor bruges Dictus?

Hvor og hvordan kan Dictus anvendes i praksis – hvordan indvirker støj, andre elevers talen osv osv. Det er vigtigt, at selve indlæsningen og træning af sprogprofilen foregår i et lokale, hvor der er støjsvagt og trygge rammer for eleven. Herefter kan brugen af Dictus foregå i klasserummet, hvor der er almindelig arbejdsro. Som lærer skal man være opmærksom på støjforhold.

Det kan være vigtigt at forældre inddrages. Forældrene får en forståelse af, hvilke muligheder brugen af talegenkendelse rummer, og de får en dybere indsigt i deres barns læse- skrive- vanskeligheder. Hvordan dette skal gøres i praksis kan være svært.

Når eleven er kommet i gang med at anvende Dictus, anbefaler vi, at eleven løbende tilbydes sparring, således at alle afkroge af programmet udnyttes optimalt parallelt med dette sker der også en kvalificering af elevens sprogprofil, der igen sikrer en bedre talegenkendelse.

Teknologien er ny, relativt ubeskrevet, den udvikler sig fortsat, ligesom der gøres flere og flere pædagogiske erfaringer. Derfor er det vigtigt, at de lærere, der står med ansvaret for brugen af Dictus på skolerne, tilbydes efteruddannelse, netværk og muligheder for opdatering og sparring.

På Hadbjerg skole har de arbejdet med Dictus i et stykke tid, der må være mulighed for at trække på erfaringer. Skolernes Dictus ansvarlige tilbydes erfaringsudveksling mandag den 22. april på Skovvangskolen 14.00-15.30.

P:S Dictus fås til Android telefoner:

Ipad og specialundervisning

Netværksmøde i Specialundervisning mandag den 29. september 2012

En kort runde med nye input og oplevelser fra hverdagen med specialundervisning.
Vi var så heldige at Simon fra Hadbjerg skole kunne medvirke på vores netværksmøde, da hans eget var aflyst.

http://www.mindmeister.com/da/125906024/apps-vi-bruger

IPad og specialundervisning
Vi ville kigge på de fordele og ulemper der er med en iPad i forhold til specialundervisnings området. IPad er en underholdende og engagerende tilgang til læring. Den taktile og intuitive betjening virker motiverende og sikrer at eleverne nemt kan finde rundt i mulighederne.
iPad kan anvendes i næsten alle fag, det er kun fantasien der sætter grænser. Vores fokus var på hvordan iPad kan anvendes i specialundervisningen.

I den vidtgående specialundervisning er computeren i mange år blevet brugt i undervisningen, da vore elever ofte profiterer af visuel og auditiv støtte i læringsprocessen. Anvendelsen af computer kræver dog megen voksenstøtte og den abstrakte sammenhæng mellem musens bevægelse og curserens bevægelse på skærmen, begrænser elevens mulighed for selvstændigt arbejde.
Den enkle brugerflade på iPad øger elevernes muligheder for at arbejde selvstændigt. Kombinationen af leg og læring, samt den intuitive betjening og touchskærmens taktile egenskaber, understøtter tydeligvis vore elevers kompetencer.

Her er nogle fordele ved iPad’en:

 • Elever, som har brug for voksenstøtte til PC, arbejder mere selvstændigt på iPad.
 • Elever, som ikke kan betjene PC, kan løse opgaver på iPad med verbal og/eller fysisk støtte.
 • Elever med koncentrationsbesvær kan fastholde koncentrationen længere, når de arbejder med træningsopgaver  på iPad.
 • Elever, som har vanskeligt ved at tage initiativ, ledes automatisk videre i træningsopgaverne og kan arbejde på egen hånd.
 • Elever som har brug for alternativ kommunikation, kan anvende en af de mange apps til iPad, f.eks ved udpegning af billeder og aktivering af lydfiler.
 • Elevens finmotorik og hånd-øje koodination trænes automatisk når iPad anvendes.
 • Eleven har mulighed for at arbejde med tekst, billede, film, tegning mv, og for at integrere disse elementer i et samlet produkt.
 • Det er nemt og hurtigt for lærerne at udarbejde differentieret udervisningsmateriale i form af bøger, film osv.
 • Eleverne er ikke bundet til en arbejdsstation og der er derfor større fleksibilitet i undervisningen.
 • iPad er altid klar til brug, så undervisningstiden udnyttes bedre. Vore elever undgår tillige frustration og ængstelse når teknikken ikke fungerer.
Her er nogle ulemper ved brugen af iPad:
 • Læreren skal være motiveret for at sætte sig ind i det nye medie.
 • Deling af opgaver – fildeling kan være vanskelig
 • Kræver til visse opgaver et tastatur
iPad er blot en del af lærerens værktøjskasse, og skal bruges kvalificeret og velovervejet. iPad rummer mange muligheder, men lærerens didaktiske kompetence er altafgørende for, om iPad understøtter og udfordrer elevens kompetencer, eller blot anvendes som spillemaskine.
Vi havde fokus på følgende programmer
 • AppWriter – Cd-ord til iPad
 • Intowords – Cd-ord til iPad
 • Dragon – Dictation – tale til tekst
 • Skoletube – optage lyd og video direkte til til skoletube kanal
 • PuppetPals
 • Se bogtavslyde
Generelt var vi efter en time med afprøvning af disse app’s meget imponeret over mulighederne. Fordelen er at de er simple at bruge, lette at overskue. Dette kan dog også være deres ulempe, da indstillinger og dermed mere avanceret brug er begrænset.
Der kommer rigtig mange programmer der kan bruges i specialundervisningen, her er et link til erfaringer fra den engelsk sproget verden.

50 Useful Apps For Students With Reading Disabilities

Afslutningsvis var der Input fra Skovvangskolen om en handleplan for specialundervisningen. Meget inspirerende og noget mange skoler kunne have glæde af.

Næste møde mandag d. 21.01 2013

 1. Kort nyt fra skolerne
 2. Robert fra Hadbjerg skole vil fortælle om hverdagen i en specialundervisningsklasse. Hvordan bruger han IT til at motivere eleverne – programmer + didaktiske overvejelser.
 3. Vi vil se på mulighederne med Dictus – Afprøvning
 4. Skoletube
 5. Ny programmer viden

 

1 netværksmøde
Efter præsentationen af netværks deltagerne, stod det klart at vi var meget forskellige i forhold til vores daglige virke med specialundervisning. Flere underviste i specialklasser, andre som specialundervisning lærer enten i indskoling eller udskoling. Mange af deltgerne havde også erfaringer fra inklusionsprojektet. Det var rigtig interessant at hører om de erfaringer I hver især fortalte om. Der er ingen tvivle om at vi er stærk repræsenteret m.h.t. erfaring og viden.
Vi fik defineret, at vores netværksgruppe er lidt speciel i forhold til de fagopdelte netværks grupper når der tænkes på IT og fag. Derfor var der enighed om, at vi skal tænke bredt i forhold til fag og IT. Der var stor enighed om at IT gør en forskel i forhold til specialundervisningselev.

Vores opgave i netværksgruppen:
1) samle ideer og viden om, hvor og hvordan IT kan gøre en forskel i forhold til specialundervisning eleverne.
2) inspirere hinanden med input fra dagligdagen med specialundervisnings elever.
3) arbejde med et forslag til hvordan lærer kan vidensdele og udveksle erfaringer vedr. specialundervisning og IT.

Næste møde – hvad er på programmet:
En kort runde med nye input.
Vi kigger på iPad’en og de muligheder der findes der.(Dragon, IntoWords, AppWriter, m.m.)
Fast på programmet til hvert møde er inspiration af hinanden. Hvilke programmer, hjemmesider, andet bruger vi i den daglige undervisning af specialelever.
Input fra Skovvangskolen om en handleplan for specialundervisningen.

I skal bare bruge bloggen til at skrive ideer, spørgsmål mm.

For eventuelle spørgsmål kan jeg kontaktes på fællesnettet