SFO

Vi har i SFO gruppen haft vores første møde, og det var et godt opstartsmøde. Vi fik talt lidt om vores gensidige forventninger og delt lidt, hvad der rører sig på IT fronten i de forskellige SFO’er. Der blev taget udgangspunkt i den prezi, jeg havde lavet i forbindelse med præsentation, og alle er introduceret til lærit.dk

Derudover har vi lavet vores egen blog, hvor der løbende kommer opdateringer, er relevante links for vores arbejde og meget meget mere (forhåbentlig)

Vi har indtil nu sat os lidt ind i læring i relation til de uformelle rum (materiale / links til materiale er også på bloggen). Til næste møde har vi arbejdet mere med Flow i relation til børns brug af medier i skolen.

Alle deltagere er blevet bedt om at lave en præsentation af dem selv i bloggen.

I SFO’en er IT mere end bare underholdning…

Jeg hedder Zizi Junge og er tovholder for SFO netværket. Vi skal sammen have sat fokus på SFO’ernes faglighed i relation til de digitale medier.

En temperaturmåling blandt skolerne i Favrskov kommune viser at omdrejningspunktet for digitalisering i mange SFO’er har været rettet mod de mere underholdende aspekter som Wii, x-box’es osv. Pædagogens rolle har været reduceret til at sørge for, at børnene får lige meget til ved SFO’ens digitale medier samt at de ikke søger på sider med et ikke-børnevenligt indhold.  Selvom børnene er gode til at spille, kan vi med vores pædagogiske faglighed vel ikke forsvare bare at overlade det hele til børnene og lade dem være selvsocialiserende i dette univers?

SFO&IT2012

Ud fra min optik bliver nogle af fokuspunkterne for vores fælles arbejde,  hvordan vi får de digitale medier koblet på vores faglighed med særlig fokus på udvikling af barnets kompetencer – herunder socialisering og digital dannelse, inklusion, sproget og leg. Der er sikkert mange flere perspektiver, som vi i netværket sammen kan få fokus på og gå i dybden med.

I nedenstående præsentation kan du se mere om, hvad jeg forestiller mig, at vi blandt andet skal arbejde med: