Ændret faglighed og it

Hovedopgaven  dette netværk knytter sig til at undersøge og formidle god undervisningspraksis hvor inddragelse af it og medier understøtter fagligheden som udtrykt i fælles mål for de enkelte fag. Inddragelse af it er meget andet end arbejde med udfyldningsopgaver. Det drejer sig i stedet om at udvikle elevernes kompetencer, så fagligt indhold og metoder kan sættes i spil, når eleverne møder problemløsningssituationer, hvor kreativitet, samarbejde, kommunukation og faglig indsigt er nødvendig for at løse opgaven. Vi skal sammen udvikle en ændret praksis med udgangspunkt i fælles mål og faghæfte 48