Ny dagsorden til mødet 29.oktober

Kære dansklærere

Hermed redigeret dagsorden til på mandag. I vil se, at dagsordenen er ændret, da vi skal have kigget på de digitale lærermidler i danskfaget.

Inden mødet på mandag vil jeg opfordre Jer til at læse disse artikler artikel: http://www.folkeskolen.dk/515359/en-computer-per-elev-boer-vaere-et-skraemmebillede

http://www.folkeskolen.dk/516658/nyt-fagsyn-for-dansk-boer-inkludere-multimodal-remediering

Vi skal se på følgende digitale materialer:

Danskfaget (Clioonline), Dictus, Elevunivers(alinea), Djeeo, Tjek tasken, Danske Dyr (condidact), frilæsning.dk, Skrivevejen/Stavevejen, og Superbog.

Vi mødes samme sted som sidst, og I skal huske at medbringe egen pc.
Vel mødt på mandag.

mvh Mette

 

Præsentation af Stina (Biologi)

Mit navn er Stina Maria Rasmussen, og jeg er tovholder i biologi.

Til daglig er jeg biologi-, engelsk-, fysik/kemi- og matematiklærer på Østervangskolen.

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab snakke om de udfordringer, der er i biologiundervisningen, og vi skal sammen se på, om vi kan øge elevernes indlæring og forståelse ved blandt andet at anvende IT.

Dette er derfor ikke et kursus i brugen af specifikke multimodale virkemidler, men en gruppe hvor vi i fællesskab ser på, hvordan det er muligt at anvende IT målrettet på fagligheden.

Der er ikke krav om specifikke IT-kompetencer fra din side (det har eleverne garanteret styr på :-)), men i fællesskab kan vi blive klogere på, hvordan IT kan integreres sammen med alle andre tiltag i den daglige undervisning.

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i biologi knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube

Det første netværksmøde d. 3.9.2012 fra 13.30 – 16.00 på Søndervangskolen

Til første møde skal du fortælle om, hvordan du på nuværende tidspunkt tænker IT ind i biologiundervisningen.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde
 • Brug af skoleblogs
 • Intro til netværket; herunder vores rolle som vejledere.
 • Fælles brainstorm: Hvordan kan fagligheden øges via IT (også set i forhold til fælles mål)?
 • Hvilke erfaringer har I med brugen af IT i biologiundervisningen?
 • Hvad er multimodalitet og hvilke tiltag kan foretages i praksis i forhold til dette begreb?
 • Vi laver ny dagsorden i fællesskab til næste møde

Billedkunst – refleksioner, redskaber og praksiseksempler

– og implementering digitale læringsformer

Præsentation af projekt: Et er målene med dette netværk er at styrke fagligheden og multimodal kommunikation. Et andet mål er øget elevdeltagelse og interaktivitet. Hvordan laver vi til en tidssvarende undervisning i billedkunst? Eller er vi allerede i gang?

Her i dette netværk får I lov til at tænke kreativt og udvikle faget med og gennem it – hvordan skaber, udtrykker, analyserer og tolker vi i dette mediefokuserede samfund? Hvordan klæder vi bedst børnene på til at navigere i det bombardement af visuelle indtryk, de bliver konfronteret med hver dag? Hvilke it-værktøjer kan udvide billedkunstlærerens palet?

Præsentation af tovholder

SAMLING  AF LINKS, REDSKABER, PROGRAMMER M.M. på Skoletubes Mindmeister – Lad os deles om det…..


Create your own mind maps at MindMeister

AVIARY – et eksempel: Sneglefart

Testing.egg on Aviary

Eksempel på Animoto på Skoletube: Ane ser rødt!..eller rødt hos Ane

________________________

1. møde: praksisopgave første gang bestod i to og to at finde et motiv/farve/vinkel , som man ville gå på opdagelse efter på Søndervangskolen. Med mobil eller kamera tog man så billeder, for derefter at gemme billederne på computeren. Herfra videre til Skoletube og Animoto.