Første møde i netværksgruppen for Dansk mindste

Udgangspunktet for enhver vejledning og ethvert samarbejde må være at kende hinandens udgangspunkt og forventninger. Netværksgruppen var som ventet en flok børnehaveklasseledere og lærere med vidt forskellige erfaringer inden for it. Betingelserne på skolerne var ligeledes meget forskellige. men kendetegnende for hele gruppen var åbenhed, vilje og gå-på-mod. Alle var klar til at komme i gang! Dog er det tankevækkende, at der kan være så stor spredning på vores betingelser ?

Vores møder kommer til fortsat at bestå af inspiration fra undertegnede, hinanden og derefter “hand-on” i små varierende grupper.