Præsentation af Stina (Biologi)

Mit navn er Stina Maria Rasmussen, og jeg er tovholder i biologi.

Til daglig er jeg biologi-, engelsk-, fysik/kemi- og matematiklærer på Østervangskolen.

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab snakke om de udfordringer, der er i biologiundervisningen, og vi skal sammen se på, om vi kan øge elevernes indlæring og forståelse ved blandt andet at anvende IT.

Dette er derfor ikke et kursus i brugen af specifikke multimodale virkemidler, men en gruppe hvor vi i fællesskab ser på, hvordan det er muligt at anvende IT målrettet på fagligheden.

Der er ikke krav om specifikke IT-kompetencer fra din side (det har eleverne garanteret styr på :-)), men i fællesskab kan vi blive klogere på, hvordan IT kan integreres sammen med alle andre tiltag i den daglige undervisning.

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i biologi knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube

Det første netværksmøde d. 3.9.2012 fra 13.30 – 16.00 på Søndervangskolen

Til første møde skal du fortælle om, hvordan du på nuværende tidspunkt tænker IT ind i biologiundervisningen.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde
 • Brug af skoleblogs
 • Intro til netværket; herunder vores rolle som vejledere.
 • Fælles brainstorm: Hvordan kan fagligheden øges via IT (også set i forhold til fælles mål)?
 • Hvilke erfaringer har I med brugen af IT i biologiundervisningen?
 • Hvad er multimodalitet og hvilke tiltag kan foretages i praksis i forhold til dette begreb?
 • Vi laver ny dagsorden i fællesskab til næste møde