Tanker efter London besøget

Det var så anden gang, jeg havde fornøjelsen af at komme med på IT tur til Bett med tilhørende skolebesøg. Sidste år var skolebesøget på en 100% IT-undervisning skole, alle elever med en computer eller Mac, afhængig af hvad de skulle arbejde med. Et lidt uhyggelig senarie at se på, og ikke noget som jeg håber vi skal kopiere i Danmark. Derfor var jeg ret spændt på vores skolebesøg i år på Fitch Green Academy, som var en forholdsvis nystartet skole fra august 2008 med 210 elever og klasser op til ca. 11 år. Vi fik først et oplæg af skolens leder Nathan Lowe, der tydeligvis havde en anden indgang til både undervisning og brug af IT, end jeg tidligere har oplevet. Holdningen var måske bedst udtrykt i det kinesiske ordsprog, som var skolens grundlag ”Tell me and I forget, Teach me and I learn, Involve me and I remember”. Lige præcis sådan var skolen. Undervisningen var tværfaglig, med udgangspunkt i forskellige temaer, som nøje var udvalgt til forskellige årgange. Jeg oplevede lærere, der skulle have kendskab til alle fag, men samtidig virkede kompetente, og jeg oplevede elever der var engagerede og som formåede at fordybe sig i det de arbejde med lige nu i den gruppe de sad i, og negligerede det som andre grupper arbejde med. Det sidste tror jeg stadigt, vil være svært i den danske folkeskole, men selvfølgelig kan det læres, hvis vi starter med de helt små elever. Det som derudover var spændende, da vi gik rundt og snakkede med eleverne i med forskellige klasser, var brugen af IT.  Den blev brugt hvor den gjorde forskel, hvor den kunne lære børnene noget de ikke kunne lære ved brug af papir, eller praktiske materialer. Så fokus på IT var flyttet fra form til indhold. Det var dejlig at se. Man kunne virkelig have ønsket, at hele indskolingen i Favrskov kommune havde set en skole som denne, fordi her var inspiration for især disse aldersgrupper. Tager jeg min briller på som IT tovholder for matematik for ældste, kan jeg selvfølgelig godt stille spørgsmålstegn ved, om alle matematiske begreber for overbygningen kan indlæres i tværfaglige sammenhænge, når eleverne når de alderstrin hvor vores overbygningselever befinder sig. Men der ingen tvivl om, at den involvering der var hos børnene i undervisningen, sagtens kan indgå i en moderne og IT baseret matematikundervisning også i overbygningen.

sk01sk02

Om aftenen var vi på besøg hos Apple, med bl.a. en meget interessant lidt ældre amerikansk dame, som helt klart havde gjort sig mange tanker om undervisning og IT, gennem mange års undervisnings erfaring. For mig var der især 3 meget spændende ting i det hun sagde.

For det første, at vi skal tænke didaktisk på hvordan vi bruger IT og til hvad, for hvis vi ikke gør det, vil eleverne lære mindre end det det, de eller kunne have gjort uden brug af moderne IT.

Dernæst sagde hun, at til et foredrag som det hun nu holdte nu, var det altid de mest IT interesserede og dygtigste på skolerne der kom. De udgjorde en lille gruppe på skolerne. Så var der den store gruppe lærere, der gerne ville noget mere IT, men var usikre, og så en lille meget bastant gruppe, der både kunne være skræmte og have meget lidt lyst til at beskæftige sig med IT. Så kom spørgsmålet. Hvorfor sender I netop dem der kan, og ved mest om IT på kursus? Tror I at I kan inspirere den sidste gruppe på denne måde?. Det fik mig til at tænke på, alle os der sad her, og om den strategi Favrskov kommune og de enkelte skoler, bruger ved udvælgelsen af dem de sender på BETT tur, er den rigtige. Var det bedre om vi fik fat i en store gruppe at de mere IT forsigtige og sendte dem på oplevelse, som den vi havde på Fitch Green Academy. For mig er der ingen tvivl. Dette ville være en rigtig god ide at tænke ind fremover.

De sidste jeg fandt særlig interessant i foredraget, var hendes snak om involveringen af eleverne i undervisningen, præcis som det vi havde hørt om formiddagen. Her havde hun heldigvis et eksempel fra matematikken verden, hvor hun viste en flot billede og videopræsentation lavet på Ipad om Fibonacci- tallene, at 2 elever i 8 årgang. Her var tale om undervisning, hvor læreren udnytter elevernes evner, både matematiske og evner for IT til at skabe en selvstændig læring, der giver både elev medindflydelse og engagement i undervisningen. Det bør vi helt sikker tænke mere ind i vores matematikundervisning i overbygningen, og det kan sagtens laves også uden brug af ipad. Værktøjerne i skoletube vil helt klart give ganske umærkede muligheder herfor.

fib00fib01

Dagen efter var vi på BETT udstillingen, som for dem ikke har været der endnu, er det en gigantisk samling af IT og IT-undervisningsmidler. I år var udstillingen flyttet fra den gamle olympiske hal fra 1948 til den ny fra sidste år. Det betød at udstillingen i år var gigantisk, og det godt kunne være svært at bevare overblikket.  Men der var bestemt spændende ting at se alligevel. I forhold til matematik for ældste glædede jeg mig over besøget hos Gyldendal Matematikportal, som jeg så sagtens kunne se være et seriøst bud på det bedste digitale læremiddel til Matematik i overbygningen. Af sammen grund fik jeg en aftale i stand med folkene fra Gyldendal på et prøveabonnement for hele Favrskov på portalen indtil 1. maj. Prøv den nu og se om ikke jeg har ret.

 

 

 

Første netværksmøde i matematik for ældste

Så har vi holdt første netværkstræf for de få udvalgte matematiklærere i ældste gruppe. 7 lærere var tilmeldt, men med 3 afbud var vi en lille eksklusiv flok på 5. Vi snakkede lidt om de erfaringer, de forskellige havde gjort sig med IT i matematikundervisningen. De var tydeligvis meget forskellige. Der var dog erfaringer med Excel, geogebra og wordMat, og hos nogle af deltagerne. Fælles i snakken var dog, at mængden af IT-udstyr var en begrænsende faktor for de IT aktiviteter, man indtil nu havde gjort sig. Vi så lidt på de nogle af de gratis muligheder for It i undervisningen, så som Geogebra, wordmat og Microsoft matematics 4.0 nye lommeregner til PC, mens også andre eksempler blev bragt på banen. Vi er enige om at kigge nærmere på disse værtøjer, især matematikskriveværktøjet wordmat, og hvordan vi kan bruge vores IWB-tavler til de ældste elever i matematik undervisningen de kommende gange.

Vores primære snak denne gang blev omkring brugen at video i undervisningen, forstået på den måde at vi så på hvordan man opretter en klassekanal på skoeltube.dk, og så på de apps der findes til iphone, ipad og android, som kan bruges til at optage og derefter uploade videoer til klassens kanal på skoletube. (en vejledning hertil findes som link nederst på siden). Eleverne skal så forklare faglige begreber eller særlige typer af opgaver på de videoer, som de selv optager med deres mobiler eller lignende. Vi tænker at det sagtens kan være lektier, at man skal lave en video hjemme om et fagligt emne. Det vigtige er så, at man ser disse videoer bagefter, enten hele klassen eller i en gruppe af elever, der bagefter kommer faglige kommentarer og kritik, både positiv og negativ, til de videopræsentationer som klassekammeraterne har lavet.  VI ønsker med dette at se på, hvor meget vi kan styrke elevernes forståelse af faglige begreber, samt på hvilken måde det vil styrke deres mundtlige præstationer i faget. Vi vil prøve at opfordre kollegaer på vores skoler til at deltage i projektet med at inddrage videooptagelse af elever. Netop i dag har jeg overtalt mine 4 matematiklærere i 8.årgang til at være med i projektet.

 

http://faglighedogit.skoleblogs.dk/files/2012/09/Sådan-kommer-du-i-gang-med-elevernes-videooptagelser-i-undervisningen.docx

Nyt fra tovholderen for matematik for de ældste

Jeg hedder Benny Lund og jeg har været matematiklærer i ca. 30 år, heraf de sidste 26 år på Hadsten skole.

Jeg har oplevet at IT fylder mere og mere i min hverdag, og ikke mindst i sommer ved sidste FSA matematik problemregning oplevede jeg tydelig at også opgavestillerne i matematik “belønnede” de elever der var i stand til at anvende IT i praksis. De må give anledning til en ændret praksis i matematik, hvor vi inddrager nye muligheder som eksempelvis geometriprogrammet geogebra, wordmat som et matematik skriveværktøj og andre programmer, både online og programmer der kan downloades til egen computer. Samtidig bør vi indrage præsentationsprogrammer og video i højere grad end vi gør nu. Hvordan alt det hænger sammen har jeg prøvet at vise i en lille Prezi præsentation som følger her.

Her er linkene at hente WordMat for word og Microsoft Mathematics 4.0 som beskevet i Prezi præsentationen

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=17786  – WordMat

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=15702 – Matematics 4.0

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab se på de udfordringer der ligger i en større brug af IT i matematematikundervisningen, så vi kan øge både eleverne indlæring og forståelse.

Vi skal i fælleskab se på hvordan vi kan anvende IT så det påvirker fagligheden for eleverne. Jeg sidder ikke med svare på hvad der virker. Vi skal hjem og prøve forskellige muligheder af i vores klasser og evaluere hvilke IT tiltag der fremme læringen og så sammen evaluere og blive klogere.

Der er ingen forventninger fra min side om at du møder med særlige IT-kompetencer. Vi ser på tingene sammen og bliver klogere i fælleskab.