Mere digitaliserings nyt

Kære alle

KTS melder efter påske ud, at det fra skoleåret 2012/2013 bliver tilladt at anvende smartphones til den skriftlige prøve i tysk. Den nye reviderede vejledning kan I først finde på nettet efter påske.

Citat fra den nye vejledning:

”Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet. Det er også skolens leder, som afgør, hvilke medier der må benyttes til at opnå adgang til internettet, som fra skoleåret 2012/13 nu også kan omfatte smartphones. Bemærk, at adgang til smartphones stiller meget store krav til skolens tilsyn.

Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne.

Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde – jævnfør prøvebekendtgørelsens § 11, stk. 2. ”

God påske fra

AS

PS: Læs dette links og del det i jeres fagudvalg

Nyt om tilskud i alle fag

 

 

Præsentation af Stina (Biologi)

Mit navn er Stina Maria Rasmussen, og jeg er tovholder i biologi.

Til daglig er jeg biologi-, engelsk-, fysik/kemi- og matematiklærer på Østervangskolen.

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab snakke om de udfordringer, der er i biologiundervisningen, og vi skal sammen se på, om vi kan øge elevernes indlæring og forståelse ved blandt andet at anvende IT.

Dette er derfor ikke et kursus i brugen af specifikke multimodale virkemidler, men en gruppe hvor vi i fællesskab ser på, hvordan det er muligt at anvende IT målrettet på fagligheden.

Der er ikke krav om specifikke IT-kompetencer fra din side (det har eleverne garanteret styr på :-)), men i fællesskab kan vi blive klogere på, hvordan IT kan integreres sammen med alle andre tiltag i den daglige undervisning.

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i biologi knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube

Det første netværksmøde d. 3.9.2012 fra 13.30 – 16.00 på Søndervangskolen

Til første møde skal du fortælle om, hvordan du på nuværende tidspunkt tænker IT ind i biologiundervisningen.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde
 • Brug af skoleblogs
 • Intro til netværket; herunder vores rolle som vejledere.
 • Fælles brainstorm: Hvordan kan fagligheden øges via IT (også set i forhold til fælles mål)?
 • Hvilke erfaringer har I med brugen af IT i biologiundervisningen?
 • Hvad er multimodalitet og hvilke tiltag kan foretages i praksis i forhold til dette begreb?
 • Vi laver ny dagsorden i fællesskab til næste møde