Refleksioner over it i tyskfaget

Refleksioner over netværksmødet d. 29.10.2012

 Vi reflekterede i netværksgruppen (for verdens mest interessante fag tysk) over, hvad de digitale læremidler skal kunne i tyskundervisningen anno 2012:

 • Læremidlerne skal kunne andet og mere end bogen, de skal være multimodale og interaktive
 • De skal motivere eleverne (med interessante opgaver, med lyd og billeder i god tidsvarende kvalitet)
 • Have brugervenlighed (det skal fungere)
 • It primært som et middel til læring i tysk   
 • Indeholde forskellige læringsstrategier og mulighed for evaluering af arbejdet
 • Der skal være en progression i indholdet
 • De må gerne være delt op i emner (som fx Gekko)
 • De skal udfordre eleverne (jf. FM trin- og slutmål), men også give plads til at involvere eleverne praktisk  
 • Der skal gerne være mulighed for undervisningsdifferentiering (fx indhold på forskellige niveauer og med forskellige læringsstrategier og tilgange).
 • Særligt den kommunikative del og den kreative eller praktisk-musiske tilgang til tyskfaget er vigtig.

Artiklerne i linket her kan give os yderligere inspiration, når vi skal vurdere indkøb af digitale læremidler:

http://www.laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/viden_om/it_og_digitale_laremidler

På mødet d. 29.10. gennemgik vi derudover:

 • Brugen af Skoleblog.dk (både til os og til vores elever)

 

Den er god, da den har små film til hvert tema, som vi tit efterlyser i tyskundervisningen. Eleverne kan løse opgaver til film og tekster på deres pc i Notebook.  

 • Appen: ”Toms Messender”. Til små sjove indslag eller når eleverne øver grammatik.

 

 

 • Skoletube med fokus på programmet: ”Go Animate”, hvor eleverne kan lave deres egne tegnefilm. Prøv det af derhjemme! Dialogen skrives eller indtales på mikrofon afhængigt at hvilken færdighed, der arbejdes med (mundtlig eller skr.) Der findes mange andre filmprogrammer fx iMovie, Vimeo eller MovieMaker.

 

 • Vi talte derudover om at inddrage CL-strategier i timerne, for at få eleverne mere aktive og for at motivere dem til at turde tale tysk. Materialet ” Cooperative Learning auf Deutsch 1 og 2” af Jacob Chammon er godt!

 

 • Om filmene: ”Neue Freunde in Berlin”, DVD kan lånes på VIA, LOGO i bogform, Vimeo      

 

På næste møde gennemgår og analyserer AS kort følgende læremidler:

Læs selv mere om dem på nettet! I kommenterer naturligvis dem I bruger og kender! 😉


Gyldendal:
webprøver til tysk

Clio Online: tysk prøveforberedende materiale (Udkommer 2013)

newsTickers: få bl.a. fem nyhedsartikler hver dag, få teksterne læst højt eller læs dem selv i klassen (snart)

i-Catcher: unge fortæller til unge om emner, der optager dem, nye videoreportager hver uge om emner som fritid, sport og kultur, spørgsmål til filmene og mulighed for live chat. (snart)

hitTicker: de nyeste hits i klasseværelset – karaoke på tysk (2013)

Alinea: Gekko: Alle forløb i Gekko er emnebaserede. Forløbene lægger op til at eleverne anvender sproget i meningsfulde sammenhænge. Eleverne kommer op af stolene. (Udkommer  2013)

Systime: Berliner Leben

Opgave til næste gang:

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Andet? Didaktiske refleksioner?

 NY MØDEDATO OG NYT MØDESTED:

Næste netværksmøde er: d. 21.01 kl.14.45-16 på Haldum Hinnerup Skolen i B-klyngens Biologi lokale. Spørg evt. efter biologilokalet på skolens kontor

Liebe Grüße

Anne Sophie

 

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen! Im Brennpunkt stehen: DaF und Web 2.0 Werkzeuge.

Billede

Herzlich Willkommen zum Forum für DeutschlehrerInnen!

Eine Vorstellung: Mein Name ist Anne Sophie Westh. Ich bin Lehrerin und unterrichte auf der Haldum Hinnerup Schule. Meine Leitungsfächer sind Deutsch, Dänisch, Sport und Biologie.

Außerdem bin ich Beraterin in Fremdsprache auf meiner Schule und Fachberaterin in Deutsch und Französisch.

Wir treffen uns zum ersten Mal am Montag 3. September an der Søndervangskole in Hammel 13.30-16.

Ich freue mich sehr darauf, euch alle in September zu treffen!

Liebe Grüße

Anne Sophie

Adr på Søndervangskolen

Lidt mere på dansk:

Mit navn er Anne Sophie Westh. Udover mit lærerjob på Haldum Hinnerup Skolen arbejder jeg som sproglig vejleder, tovholder i tysk og beskikket censor i tysk.

Jeg er uddannet lærer fra Aarhus Seminarim. Mine linjefag er: dansk, tysk, biologi og idræt. Efterfølgende har jeg bl.a. videreuddannet mig på Goethe Instituttet, DPU, Deutsche Auslandsgesellschaft og CIEL.

Goethe Institutet    Deutsche Auslandsgesellschaft    DPU

Min undervisningserfaring er primært knyttet til udskolingen, hvor jeg de sidste 8 år har undervist i mine linjefag og i de sidste 6 år ført elever til afgangsprøverne.

Jeg brænder for sprogfagene i folkeskolen og vil rigtig gerne være med til at styrke og udvikle fremmedsprogenes faglighed, pædagogik og didaktik, samt være med til at motivere for sprogfagene – særligt tysk i FS!

Jeg mener, at det er meget motiverende og spændende for læingen at inddrage Web 2.0 værktøjer i sprogundervisningen. Jeg arbejder meget med de Sociale Medier i tysk og er stor fan af Skoletube, Wikis, Blogs, Vuvox, Prezi, fb og de andre Web 2.0 værktøjer.

Netværket her er bl.a. blevet til for at styrke fagligheden og implementeringen af de nye Web 2.0 værktøjer i undervisningen i de forskellige fag. Jeg glæder mig til at samarbejde med jer alle og udveksle erfaringer i vores netværk om faglighed og it.

EDB ordbog 🙂

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i tyskfaget knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube
 • Vi laver selv faglige mål i netværket vedr. brugen af it i tysk.

Som I kan se i målene skal vi bl.a. arbejde med at kvalificere brugen af IWB i tyskundervisningen og arbejde med et værktøj som Skoletube. Andre værktøjer vi skal arbejde med er Prezi, Vuvox, Blogs og de Sociale Medier. Derudover skal vi arbejde med vores rolle som it vejleder for eleverne og videndeling i netværket.

 

Det første netværksmøde d. 3.9.2012

Som forberedelse til vores første møde d. 3.9. vil jeg bede jer om at lave en præsentation af jer selv på tysk. Udover det personlige må I gerne kort fortælle om jeres erfaringer med og ideer til arbejdet med faglighed og it i tysk.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde (Alle laver en kort præsentation af sig selv på tysk, samt fortæller kort om nuværende arbejdsopgaver, interesseområder og erfaringer ca. 30 min)
 • Intro til netværket (Debatoplæg om Web 2.0 læring og digital dannelse i tysk, typer af vejledning, vores rolle som vejleder, hvilke behov har vi i netværket, samt netværkets muligheder ca. 55 min). Alle deltager i forskellige små øvelser og debatter.
 • Faglige indspark fra deltagerne til det kommende netværksarbejde: (Ideer, kundskaber, ønsker og erfaringer udveksles ca. 60 min) Vi brainstromer først i en Prezi, så ideerne kan udgives på bloggen.
 • Ny dagsorden laves i fællesskab til næste møde (ca. 10-15 min.)

Der er en del inspiration at finde i faghæfterne for tysk og it- under læseplan.

Faghæfte 17: Fælles Mål tysk

Faghæfte 48: Fælles Mål it

Til sidst til jeg runde af med et link til Goethe Institutets side “Step into German”.

Ein kleines Lied für euch:

Peter Heppner: ”Wir sind wir” Step into German

Liebe Grüße

Anne Sophie

 http://prezi.com/pcpqgm3bibev/eine-vorstellung/