Nyt fra tovholderen for matematik for de ældste

Jeg hedder Benny Lund og jeg har været matematiklærer i ca. 30 år, heraf de sidste 26 år på Hadsten skole.

Jeg har oplevet at IT fylder mere og mere i min hverdag, og ikke mindst i sommer ved sidste FSA matematik problemregning oplevede jeg tydelig at også opgavestillerne i matematik “belønnede” de elever der var i stand til at anvende IT i praksis. De må give anledning til en ændret praksis i matematik, hvor vi inddrager nye muligheder som eksempelvis geometriprogrammet geogebra, wordmat som et matematik skriveværktøj og andre programmer, både online og programmer der kan downloades til egen computer. Samtidig bør vi indrage præsentationsprogrammer og video i højere grad end vi gør nu. Hvordan alt det hænger sammen har jeg prøvet at vise i en lille Prezi præsentation som følger her.

Her er linkene at hente WordMat for word og Microsoft Mathematics 4.0 som beskevet i Prezi præsentationen

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=17786  – WordMat

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=15702 – Matematics 4.0

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab se på de udfordringer der ligger i en større brug af IT i matematematikundervisningen, så vi kan øge både eleverne indlæring og forståelse.

Vi skal i fælleskab se på hvordan vi kan anvende IT så det påvirker fagligheden for eleverne. Jeg sidder ikke med svare på hvad der virker. Vi skal hjem og prøve forskellige muligheder af i vores klasser og evaluere hvilke IT tiltag der fremme læringen og så sammen evaluere og blive klogere.

Der er ingen forventninger fra min side om at du møder med særlige IT-kompetencer. Vi ser på tingene sammen og bliver klogere i fælleskab.