Ipad og specialundervisning

Netværksmøde i Specialundervisning mandag den 29. september 2012

En kort runde med nye input og oplevelser fra hverdagen med specialundervisning.
Vi var så heldige at Simon fra Hadbjerg skole kunne medvirke på vores netværksmøde, da hans eget var aflyst.

http://www.mindmeister.com/da/125906024/apps-vi-bruger

IPad og specialundervisning
Vi ville kigge på de fordele og ulemper der er med en iPad i forhold til specialundervisnings området. IPad er en underholdende og engagerende tilgang til læring. Den taktile og intuitive betjening virker motiverende og sikrer at eleverne nemt kan finde rundt i mulighederne.
iPad kan anvendes i næsten alle fag, det er kun fantasien der sætter grænser. Vores fokus var på hvordan iPad kan anvendes i specialundervisningen.

I den vidtgående specialundervisning er computeren i mange år blevet brugt i undervisningen, da vore elever ofte profiterer af visuel og auditiv støtte i læringsprocessen. Anvendelsen af computer kræver dog megen voksenstøtte og den abstrakte sammenhæng mellem musens bevægelse og curserens bevægelse på skærmen, begrænser elevens mulighed for selvstændigt arbejde.
Den enkle brugerflade på iPad øger elevernes muligheder for at arbejde selvstændigt. Kombinationen af leg og læring, samt den intuitive betjening og touchskærmens taktile egenskaber, understøtter tydeligvis vore elevers kompetencer.

Her er nogle fordele ved iPad’en:

 • Elever, som har brug for voksenstøtte til PC, arbejder mere selvstændigt på iPad.
 • Elever, som ikke kan betjene PC, kan løse opgaver på iPad med verbal og/eller fysisk støtte.
 • Elever med koncentrationsbesvær kan fastholde koncentrationen længere, når de arbejder med træningsopgaver  på iPad.
 • Elever, som har vanskeligt ved at tage initiativ, ledes automatisk videre i træningsopgaverne og kan arbejde på egen hånd.
 • Elever som har brug for alternativ kommunikation, kan anvende en af de mange apps til iPad, f.eks ved udpegning af billeder og aktivering af lydfiler.
 • Elevens finmotorik og hånd-øje koodination trænes automatisk når iPad anvendes.
 • Eleven har mulighed for at arbejde med tekst, billede, film, tegning mv, og for at integrere disse elementer i et samlet produkt.
 • Det er nemt og hurtigt for lærerne at udarbejde differentieret udervisningsmateriale i form af bøger, film osv.
 • Eleverne er ikke bundet til en arbejdsstation og der er derfor større fleksibilitet i undervisningen.
 • iPad er altid klar til brug, så undervisningstiden udnyttes bedre. Vore elever undgår tillige frustration og ængstelse når teknikken ikke fungerer.
Her er nogle ulemper ved brugen af iPad:
 • Læreren skal være motiveret for at sætte sig ind i det nye medie.
 • Deling af opgaver – fildeling kan være vanskelig
 • Kræver til visse opgaver et tastatur
iPad er blot en del af lærerens værktøjskasse, og skal bruges kvalificeret og velovervejet. iPad rummer mange muligheder, men lærerens didaktiske kompetence er altafgørende for, om iPad understøtter og udfordrer elevens kompetencer, eller blot anvendes som spillemaskine.
Vi havde fokus på følgende programmer
 • AppWriter – Cd-ord til iPad
 • Intowords – Cd-ord til iPad
 • Dragon – Dictation – tale til tekst
 • Skoletube – optage lyd og video direkte til til skoletube kanal
 • PuppetPals
 • Se bogtavslyde
Generelt var vi efter en time med afprøvning af disse app’s meget imponeret over mulighederne. Fordelen er at de er simple at bruge, lette at overskue. Dette kan dog også være deres ulempe, da indstillinger og dermed mere avanceret brug er begrænset.
Der kommer rigtig mange programmer der kan bruges i specialundervisningen, her er et link til erfaringer fra den engelsk sproget verden.

50 Useful Apps For Students With Reading Disabilities

Afslutningsvis var der Input fra Skovvangskolen om en handleplan for specialundervisningen. Meget inspirerende og noget mange skoler kunne have glæde af.

Næste møde mandag d. 21.01 2013

 1. Kort nyt fra skolerne
 2. Robert fra Hadbjerg skole vil fortælle om hverdagen i en specialundervisningsklasse. Hvordan bruger han IT til at motivere eleverne – programmer + didaktiske overvejelser.
 3. Vi vil se på mulighederne med Dictus – Afprøvning
 4. Skoletube
 5. Ny programmer viden

 

1 netværksmøde
Efter præsentationen af netværks deltagerne, stod det klart at vi var meget forskellige i forhold til vores daglige virke med specialundervisning. Flere underviste i specialklasser, andre som specialundervisning lærer enten i indskoling eller udskoling. Mange af deltgerne havde også erfaringer fra inklusionsprojektet. Det var rigtig interessant at hører om de erfaringer I hver især fortalte om. Der er ingen tvivle om at vi er stærk repræsenteret m.h.t. erfaring og viden.
Vi fik defineret, at vores netværksgruppe er lidt speciel i forhold til de fagopdelte netværks grupper når der tænkes på IT og fag. Derfor var der enighed om, at vi skal tænke bredt i forhold til fag og IT. Der var stor enighed om at IT gør en forskel i forhold til specialundervisningselev.

Vores opgave i netværksgruppen:
1) samle ideer og viden om, hvor og hvordan IT kan gøre en forskel i forhold til specialundervisning eleverne.
2) inspirere hinanden med input fra dagligdagen med specialundervisnings elever.
3) arbejde med et forslag til hvordan lærer kan vidensdele og udveksle erfaringer vedr. specialundervisning og IT.

Næste møde – hvad er på programmet:
En kort runde med nye input.
Vi kigger på iPad’en og de muligheder der findes der.(Dragon, IntoWords, AppWriter, m.m.)
Fast på programmet til hvert møde er inspiration af hinanden. Hvilke programmer, hjemmesider, andet bruger vi i den daglige undervisning af specialelever.
Input fra Skovvangskolen om en handleplan for specialundervisningen.

I skal bare bruge bloggen til at skrive ideer, spørgsmål mm.

For eventuelle spørgsmål kan jeg kontaktes på fællesnettet