Præsentation af IT-netværk for Fysik/kemi

Opstart af IT-netværk for fysik/kemilærere i Favrskov

Dags dato: 10. dec 2012

Lektier til næste gang:

Lav en Wix

Her et lille eksempel, som dog ikke har meget at gøre med fysik/kemi.

http://charlottemos9.wix.com/skoenhedskemi

god fornøjelse.

Hej Jeg hedder Charlotte og er tovholder på denne del af IT-projektet.Charlotte Mose Larsen

Målet med projektet er

 • Styrket faglighed gennem anvendelse af IT knyttet til multimodal kommunikation.
 • Øget blended vidensdelingspraksis i tværkommunale netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer (sociale medier med mange til mange kommunikation).
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og skoletube.

Vi mødes første gang den 3. september på Søndervangskolen. Jeg vil gerne at I medbringer en bærbar evt fra jeres egen skole.

Første punkt på dagsordenen: Vi vil begynde med en præsentation.

PT har jeg kendskab til følgende deltagere:

 1. Poul Madsen fra Hadbjerg
 2. Lau L laursen fra Hadbjerg
 3. Maria Brandt fra Haldum Hinnerup
 4. Henrik Frode Jensen fra Præstemark
 5. Jakob Ørberg fra Rønbækskolen
 6. Jacob Wridt Ulstrup

Jeg vil gerne om I alle møder op med en præsentation af:

 1. Hvem er du? (i forhold til IT i/og fysik/kemi?)
 2. Hvilke erfaringer har du med IT i  fysik/kemi-undervisningen/læringen?

 

Prezi på skoletube er et godt redskab til en præsentation og der er vejledningsvideoer på sitet, hvis man ikke er bekendt med programmet. (prezi.com)

Andet punkt på dagsordenen: Præsentation af Skoleblogs og evt. Prezi.com

Tredje punkt på dagsordenen Faglighed i forhold til fysik/kemi

Her en hurtig Prezi med stikord og derefter en lille film omkring faglighed

http://prezi.com/afm7nett55qf/present/?auth_key=di69lgj&follow=wmg40epzkl16

Fjerde punkt på dagsordenen: Vi sammensætter i fællesskab dagsorden til næste gang.

 

Kort referat fra første møde.

Da jeg desværre fik lokket flere af jer til den forkerte skole, er der næste gang kage til holdet.

Vi snakkede lidt om placeringen i forhold til, at flere faktisk kommer fra Hinnerupområdet men da flere kører med kolleger, der også skal til Søndervangskolen besluttede vi også at mødes her de næste tre gange. Vi aftalte også at møderne fremover skal ligge i fysiklokalet, da det er her, vi trives bedst.

Frode lagde ud og viste sin Prezi, der var meget inspirerende. Se bloggen . Frode viste noget om nogle animationer og elevernes videoproduktioner. Frode viste også elevernes arbejde på en Wiki, og efterlyste en bedre Wiki, end den på Skoletube. (Jeg har selv god erfaring med www.wikispaces.com  Jeg har oprettet en og sendt en invitation, til de af jer, der er på dropbox). Frode vil næste gang vise os, hvordan vi arbejder med Skoletube

Maria fortalte om forskellige ideer og områder, som de først lige er begyndt at arbejde med. Vi glæder os til at høre mere.

Mette var dagens overraskelse og velkommen til. Mette fortalte lidt om sit nylige kendskab til I-pad’en og de muligheder hun ser i den. Blandt andet om klassesæt og kabel, så den kan arbejde sammen med smart-boardet. Mette har fundet flere spændende apps, som hun vil dele med os på dropbox og vise os næste gang.

Vi besluttede at dropbox er et godt sted for gruppen at dele ideer, links og andet. De af jer, der endnu ikke er med i vores fælles mappe kan skrive til undertegnede og fortælle, hvilken mail-adresse der skal tilmeldes. (kender I ikke dropbox, kan I kigge på www.dropbox.com der er også en lille introvideo.

Jacob havde også lavet en Prezi;  fik vi nogensinde den at se? Vil du lægge et link ind? Hos Jacob arbejdes der også med mange forskellige aspekter at IT i fysik/kemi undervisningen. Jacob vil næste gang vise os, hvordan vi bruger Prezi i undervisningen.

Jacob (Ulstrup) fortalte om sine dataloggere og brugen af dem. Jacob viste osforskellige hjemmesider. Jacob bruger Youtube.com både når et nyt emne skal præsenteres, men også når et forsøg eller andet praktisk arbejde skal dokumenteres. Jacob vil medbringe datalogger med computer næste gang, så vi kan se og evt. prøve selv.

Vi talte lidt om det paradoksale i, at kun få skoler har dataloggere, når det faktisk har været et krav i mange år. Vi kan her hjælpe hinanden til argumentation for, hvorfor det er nødvendigt med en ekstrabevilling, ikke kun fordi, det står der 😉

Andet punkt på programmet handlede om skoleblogs og Prezi. Nogle havde ikke kunnet følge linket. Så vi blev enige om, at man skulle gå hjem og prøve at logge direkte ind på hjemmesiden: www.skoleblogs.dk          Prezi var kendt af flere, og resten vil gå hjem og prøve det af, så vi får mere ud af gennemgangen næste gang.  På samme måde vil det også være smart, at os, der ikke kender skoletube, går hjem og prøver det af, inden gennemgangen næste gang.

IT og faglighed (kopiere og sæt i browseren.)

http://prezi.com/afm7nett55qf/present/?auth_key=xvzmgii&follow=wmg40epzkl16

Alle fremmødte har fået udleveret nogle kopier omkring læsning og skrivning i fagene.

Det emne vil vi tage op på et senere møde.

Charlotte