Mere digitaliserings nyt

Kære alle

KTS melder efter påske ud, at det fra skoleåret 2012/2013 bliver tilladt at anvende smartphones til den skriftlige prøve i tysk. Den nye reviderede vejledning kan I først finde på nettet efter påske.

Citat fra den nye vejledning:

”Adgang til internet ved prøverne forudsætter, at skolelederen gennem tilsyn og it-foranstaltninger sikrer, at eleverne ikke kommunikerer utilsigtet. Det er også skolens leder, som afgør, hvilke medier der må benyttes til at opnå adgang til internettet, som fra skoleåret 2012/13 nu også kan omfatte smartphones. Bemærk, at adgang til smartphones stiller meget store krav til skolens tilsyn.

Det er på den baggrund vigtigt, at skolelederen informerer eleverne grundigt om såvel reglerne for adgang til hjælpemidler via internettet som konsekvenserne af snyd under prøverne.

Skolens leder kan beslutte at begrænse adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler, herunder medbragte elektroniske hjælpemidler, hvis det er nødvendigt af kapacitetsmæssige grunde – jævnfør prøvebekendtgørelsens § 11, stk. 2. ”

God påske fra

AS

PS: Læs dette links og del det i jeres fagudvalg

Nyt om tilskud i alle fag

 

 

Det digitale univers og 9.klasseprøverne

På skoleårets sidste faglige netværksmøde havde vi fokus på 9.klassesprøverne. Dagens emne var relevant og vedkommende for alle fremmødte i netværket.

Tyskfaget står i denne tid (som alle de andre fag) over for implemeteringen af digitalisering og it i både undervisningen, som læreproces og ikke mindst til 9. og 10 klassesprøverne. I sommeren 2014 kommer der forsøg med digitale 9.klassesprøver i skriftlig tysk.  

Vi har året igennem drøftet hvordan vi kan indrage it og digitale læremidler bedst muligt i tyskfaget, sådan at det digitale bliver understøttende for læringen i tysk og ikke blot et underholdende indslag.

Vi er kommet frem til at it kan inddrages mangfoldigt i tysk og at det på talrige måder kan understøtte sprogindlæringen og samtidig gøre læringen både interessant og motiverende for eleverne. Langt de fleste elever lærer bedst gennem varieret undervisning og særligt drengene er meget begejstrede for den digitale tilgang til tyskfaget, fx gennem små tegnefilm i Goanimate eller via online præsentationer med små filmklip undervejs. Pigerne er ligeledes glade for at arbejde på anderledes måder og prøve de digitale læremidler af.

Goanimate 

Det er ikke en hemmelighed at tyskfaget bl.a. grundet massive fordomme i Danmark (fra forældre, elever, kollegaer og samfundet) ikke er det mest populære fag i skolen. Engelsk er populært og sejt. Tysk er kedeligt og svært fra elevperspektiv. Derudover hjælper det ikke på fagets status, at eleverne kommer for sent igang med at lære tysk og at undervisningen ofte er for kedelig, grammatisk tung og ensformig for eleverne. Denne onde cirkel kan vi i Favrskov Kommune være med at at bryde. Bl.a. ved at sætte fokus på motivatuon og læring gennem it, medier, bevægelse, læringsstrategier og udviklingen af tyskfagets didaktik. Vigtig bliver det derfor ikke hvad eleverne skal lave i en given lektion, men derimod hvad de skal lære og på hvilke måder de hver især lærer et sprogligt eller kultuelt mål. 

It kan bl.a. integreres i tysk på følgende måder:

  • Ved at udvikle tyskfagets didaktik og tilpasse de nye digitale læringsstrategier til den moderne undervisningspraksis
  • Gennem brugen af læseplanen i Fælles Mål faghæfte 17 tysk og faghæftet nr. 48 it samt tydligere brug af mål for læringen i tysk, ikke blot for indholdet/aktiviteten
  • Gennem anvendelse af digitale læremidler, platforme og internettet i undervisningen. I dette forløb med særligt fokus på inddragelsen af portalen Skoletube og dens mange relevante redskaber til tyskundervisndingen bl.a. brug af kanaler til at oploade film, prezi som præsentationsværktøj, mindmaster til fremlæggelser og brainstroming, go animate og pixels m.fl.
  • Ved digitale prøver og test (en realitet fra 2014 i skr. tysk FSA)

Inspiration til prøven i tysk 4.3 fagligt netværk itogtysk

Denne lille film er fra www.kika.de 🙂

Tak for i år, det har været meget spændende og lærerigt for mig at møde jer! Jeg håber at I tager de mange gode ideer med ud på jeres skoler i tysk fagudvalg og spreder ideerne som ringe i vand! Måske ses vi næste år, eller på kursus i Aarhus?

Alles Gute!

Lieben Grus

die Anne Sophie