De første tanker om fagligt netværk for dansk i overbygningen.

Jakob BinderupSå er vi i gang. Klokken er 13:54 og vi har siddet på Rønbækskolen i snart 5 timer og 30 minutter (plus/minus). Vi har lyttet, vi har diskuteret, vi har reflekteret og argumenteret over forskellige temaer, problemstillinger og visioner. Vores præmis: vi skal være bedre til at medtænke IT i undervisningen som facilitator for læring frem for tankeløs repetition af opgaver, som lige så let (eller måske lettere) kunne laves på papir.

Jeg skal sige med det samme, jeg er langt fra ekspert på området. Jeg har masser af idéer og tanker, men den helt store grundplan og det brede overblik ligger stadig indhyllet i tåge. En tåge, som gerne skal spredes gennem endnu mere dialog og samtale, endnu mere diskussion og refleksion.

Mit navn er Jakob Hvidkjær Binderup, jeg er lærer på Skovvangskolen i Hammel og har været uddannet i to år. Men før læreruddannelsen har jeg gennem alle mine aktiviteter haft en stor interesse for computer og IT og hvordan man kan bruge det til andet end bare spil og underholdning. De sidste to år har jeg undervist i dansk og engelsk, og det fortsætter jeg med næste år, nu i 10. klasse.

Men tilbage til det, der er vigtigt. Vores præmis er, som nævnt, at dygtiggøre os på IT-området med henblik på, mere kritisk, at inddrage IT i den faglige undervisning. Det er en kæmpe opgave af flere forskellige årsager.

 

Den tekniske udfordring. Det er ingen hemmelighed, at IT kræver udstyr og udstyr koster kroner. Der er også stor forskel på, hvor mange kroner hver enkelt skole vælger at tilføre indkøb af udstyr. På nogle skoler har man adgang til én maskine per to elever. På andre kæmper man en indædt kamp med kollegerne for bare at få dækket et minimumsbehov af adgang.

Der er ingen tvivl om, at hvis man skal vente en halv time før computerne er startet op og er køreklare, så mister man gejsten og formålet med at inddrage IT forsvinder bag frustrationer og tekniske forhindringer. Men det er en meget bred og almen udfordring.

 

Den faglige udfordring derimod. Den faglige udfordring er langt mere ukonkret og medmindre det helt eksplicit og ordret er formuleret i fagets formål må man, som lærer, selv ind og tolke i formuleringen. Der mødes man af endnu en udfordring på et mere personligt og professionelt plan, der handler om hvor dygtig man selv er til at bruge IT. Det handler om hvor god man er til at tænke kreativt og tvinge IT ind i en tradition, som hidtil har benyttet andre og helt anderledes redskaber.

 

Det er her vi står nu. Med det faglige netværk er målet altså at vi prøver os frem og tænker kreativt. At vi diskuterer muligheder og begrænsninger og tænker dem ind i en praktisk sammenhæng og i den virkelighed vi hver især selv indgår i.

Det er spændende og en stor opgave og jeg glæder mig meget til at komme i gang med det. Sammen med det første blogindlæg vedhæfter jeg en Prezi – en præsentation a la PowerPoint, som er tilgængelig via skoletube. Den tænker jeg skal danne grundlag for min første præsentation til vores første netværksmøde. Derudover vil jeg gerne opfordre jer til at medbringe en kort præsentation af jer selv og hvilken erfaring I har med faget og IT.