Refleksioner fra SFO-netværksgruppen/IT

Engagement & uddannelsesønske
Det er min oplevelse, at der er et stort engagement i gruppen. Der er lidt kendskab til arbejdet med IT – men kun få med megen kendskab. Dog er der stor motivation for at skulle arbejde med digitale medier. Der italesættes et stort uddannelsesønske (og behov); der ønskes bl.a. et større kendskab til nogle digitale arbejdsredskaber, man kan bruge i arbejdet med børn. Samtidig tales der om ønsket for et netværk, hvor forskellige pædagogiske perspektiver vendes i relation til brugen af digitale medier. Gruppen har udvist en stor interesse i materiale, uddannelse og der er lavet forventningsafklaring.

Usikkerhedselementer
På baggrund af mødet er det mit indtryk, at det er lederen / ledelsen i de forskellige SFO’er, der er afgørende for, i hvor høj grad der er fokus på IT eller investeret i digitale medier. Der fortælles for eksempel om en SFO – hvor der én computer til børnene.

Farbare veje
Endelig fortæller man om kolleger, der er skeptiske overfor brugen af digitale medier (“den slags kan man gøre derhjemme”) – som jeg hører argumentationen kan det være udtryk for, at der har været for lidt målrettet fokus på brugen af IT samt selve dannelsesaspektet. Der er min opfattelse, at der blandt mange pædagoger ligger stor velvillighed i at beskæftige sig med dannelsesaspektet i relation til de digitale medier.

Organisering af vores møder
Vi organiserer mødegangene således, at alle får mulighed for at læse faglitteratur inden mødet. Vi havde til denne gang beskæftiget os med de uformelle læringsrum; med udgangspunkt i Carsten Jessen. Pointen med litteraturen er ikke, at den skal gennemgåes de få gange vi mødes – men at den bliver en resonans for det vi taler om. Næste gang finder vi resonans i digital dannelse med udgangspunkt i Lotte Nyboes bog digital dannelse (der er udvalgt afsnit til læsning) – samt Mihály Csíkszentmihályi’s teori om flow. På baggrund af vores næste tovholdermøde vil jeg desuden holde et lille oplæg.

I SFO-netværksgruppen kommunikerer vi over fællesnettet – da flere af deltagerne oplever ikke at få den fornødne information.

SFO

Vi har i SFO gruppen haft vores første møde, og det var et godt opstartsmøde. Vi fik talt lidt om vores gensidige forventninger og delt lidt, hvad der rører sig på IT fronten i de forskellige SFO’er. Der blev taget udgangspunkt i den prezi, jeg havde lavet i forbindelse med præsentation, og alle er introduceret til lærit.dk

Derudover har vi lavet vores egen blog, hvor der løbende kommer opdateringer, er relevante links for vores arbejde og meget meget mere (forhåbentlig)

Vi har indtil nu sat os lidt ind i læring i relation til de uformelle rum (materiale / links til materiale er også på bloggen). Til næste møde har vi arbejdet mere med Flow i relation til børns brug af medier i skolen.

Alle deltagere er blevet bedt om at lave en præsentation af dem selv i bloggen.

I SFO’en er IT mere end bare underholdning…

Jeg hedder Zizi Junge og er tovholder for SFO netværket. Vi skal sammen have sat fokus på SFO’ernes faglighed i relation til de digitale medier.

En temperaturmåling blandt skolerne i Favrskov kommune viser at omdrejningspunktet for digitalisering i mange SFO’er har været rettet mod de mere underholdende aspekter som Wii, x-box’es osv. Pædagogens rolle har været reduceret til at sørge for, at børnene får lige meget til ved SFO’ens digitale medier samt at de ikke søger på sider med et ikke-børnevenligt indhold.  Selvom børnene er gode til at spille, kan vi med vores pædagogiske faglighed vel ikke forsvare bare at overlade det hele til børnene og lade dem være selvsocialiserende i dette univers?

SFO&IT2012

Ud fra min optik bliver nogle af fokuspunkterne for vores fælles arbejde,  hvordan vi får de digitale medier koblet på vores faglighed med særlig fokus på udvikling af barnets kompetencer – herunder socialisering og digital dannelse, inklusion, sproget og leg. Der er sikkert mange flere perspektiver, som vi i netværket sammen kan få fokus på og gå i dybden med.

I nedenstående præsentation kan du se mere om, hvad jeg forestiller mig, at vi blandt andet skal arbejde med: