Tanker fra London

4 årige i skoleuniformer, der optager sig selv, mens de indtaler en opskrift på at lave en sandwich.

6 årige, der laver deres egen legobyggevejledning på ipad til et cirkustelt, de selv har designet.

8 årige, der producerer deres egen vejrudsigt.

10 årig pige, der optager sig selv, mens hun viser, hvordan hendes hængselsled i albuen fungerer.

Det var den hverdag, der mødte os på Fitch Green Academy uden for London i slutningen af januar. Her arbejder alle med IT som en meget integreret del af undervisningen. Skolen blev grundlagt på følgende ide

“The founders of Flitch Green designed a creative curriculum that allows children to develop skills for the 21st century. The school’s philosophy is that learning is not just about gaining knowledge and acquiring facts — it’s that you need to be able to do something with those facts. This purposeful learning needs a strong investment in technology”

“Our children learn through an innovative, ‘real life’ and creative curriculum, which uses the latest technology as a tool to support learning. We encourage children to become independent learners and to choose the best ‘tool’ to support and share their learning, whether it be a pen, pencil, paintbrush or iPad!”

Eleven som producent. Det var den sætning, der passede bedst til skolebesøget på Flitch Green Academy. Ved hjælp af IT blev der skabt sammenhæng i undervisningen, som i den grad var tværfaglig og kompetencebaseret, altså når IT gav mening vel at mærke! Det var svært at få armene ned efter skolebesøget. Siden opgøret med tankpasserpædagogikken i 70 `erne har der været mange bud på, hvordan vi tilrettelægger en undervisning, der er meningsfuld og motiverende for den enkelte elev. Vi ved godt, hvad der skal til for, at eleverne er i flow og lærer for livet og ikke for skolen. Men vælger vi altid det meningsfulde? Kommer vi ikke alle til at falde i Fælles mål-hullet, hvor vi slår op på side 43 for at kunne sætte flueben ved fotosyntesen.

Udfordringen er, at en kompetencebaseret tværfaglig undervisning kræver mod og overblik, tager tid og omdefinerer vores lærerrolle. Vi skal nemlig slippe grebet og have en tyrkertro på, at det er dem, der laver noget, der lærer noget…også selvom vi ikke har sagt det oppe ved tavlen.  IT er som sendt fra himlen til at støtte os i en meningsfuld engagerende undervisning. Det giver eleverne mulighed for at gøre noget med deres viden, koble lyd, billede og tekst i nye sammenhænge, der giver mening for den enkelte elev og som forbereder dem på det 21. århundredes udfordringer.

”Institute for the future” har givet et bud på hvilke kompetencer, der kræves i 2020.

 • Sense-making. The ability to determine the deeper meaning or significance of what is being expressed
 • Social intelligence. The ability to connect to others in a deep and direct way, to sense and stimulate reactions and desired interactions
 • Novel and adaptive thinking. Proficiency at thinking and coming up with solutions and responses beyond that which is rote or rule-based
 • Cross-cultural competency. The ability to operate in different cultural settings
 • Computational thinking. The ability to translate vast amounts of data into abstract concepts and to understand data-based reasoning
 • New-media literacy. The ability to critically assess and develop content that uses new media forms and to leverage these media for persuasive communication
 • Transdisciplinarity. Literacy in and ability to understand concepts across multiple disciplines
 • Design mind-set. Ability to represent and develop tasks and work processes for desired outcomes
 • Cognitive load management. The ability to discriminate and filter information for importance and to understand how to maximize cognitive functioning using a variety of tools and techniques
 • Virtual collaboration. The ability to work productively, drive engagement and demonstrate presence as a member of a virtual team

Kan vi klare det uden den nye faglighed, som IT tilbyder? Jeg tror NEJ.

Vel mødt til vores sidste møde på Søndervangsskolen mandag d. 4/3.

Bedste hilsner Mette

 

 

Dagsorden til mandag d. 21/1-13

En kompetence er at kunne noget med sin viden på det rigtige tidspunkt. Hvad er så vejen mod kompetente elever? Og kan IT hjælp os med at tilrettelægge en mere kompetencebaseret undervisning? Med udgangspunkt i skoletube, har eleverne mulighed for at arbejde producerende, kommunikerende, repræsenterende, eksperimenterende og dermed kompetencebaseret. Men er det muligt uden de fornødne færdigheder? Og kan indlæring af færdigheder gå hånd i hånd med en kompetencebaseret undervisning? Dette spørgsmål skal vi i fællesskab forsøge at besvare næste gang ved at koble danske.dyr med programmer i skoletube.

Dagsorden til mandag d. 21/1 kl. på Søndervangsskolen fra 13.30-16.00

Hvordan kan vi arbejde med formativ evaluering?

Vi prøver programmet Primarypad og wordle i fællesskab.

Hvordan kan vi med følgende programmer på skoletube, Screencast, Go-animate, Pixton, arbejde kompetencebaseret?

Gurli viser IWB om planter??? Ik?

Vel mødt.

Bedste hilsner

Mette

Digitale læremidler?

En computer er ikke et kvalitetsstempel. IT er ikke et kvalitetsstempel. Der findes ikke et læremiddel, der fritager læreren fra at tænke. Hvilken sammenhæng skal læremidlet indgå i? Hvad skal der ske før, under og efter? Ny forskning viser faktisk, at de steder hvor IT har givet det bedste løft er, når der bruges ikke-didaktiserede læringsressourcer og eleverne selv producerer. Skal vi så ikke bruge pengene på kurser i, hvordan vi udvikler elevernes kompetencer og i det hele taget tænker mere projektorienteret? Den begrænsende faktor for god undervisning er og bliver nemlig lærerens evne til at tænke didaktisk. Vi bliver nødt til at blive klogere på, hvordan vi får eleverne til selv at producere, at gøre dem rustet til at møde multimodaliteten og dermed at kunne kombinere tekst, billede, lyd, video og animation. Modet til huller er her essentielt, for vi mister kontrollen, når de sidder i grupper rundt omkring på skolen, optager film eller er på opdagelse i supermarkedet. Der gives ingen garanti for effektivitet, men findes det?

Men nu har vi jo pengene, også selvom et digitalt læremiddel ikke er et kvalitetsstempel.  Så mandag eftermiddag blev brugt på at udvælge mulige digitale læremidler til vores skoler. Selvom vi vurderede læremidlerne ud fra samme kriterier, kom der alligevel forskellige konklusioner. Der er nemlig stor forskel på, hvad læremidlet skal bruges til. Er det som et decideret bogsystem eller er det som supplement.  Et læremiddel, hvor der skal læses og derefter besvares spørgsmål, kan jo være ganske udmærket, hvis det bruges som supplement til anden god undervisning. Men der findes ikke en facitliste med de gode læremidler og de dårlige. For det handler om, hvilken sammenhæng læremidlet skal bruges i.

Vi nåede også en kort intro til wix. Nogle blev sultne på selv at gå hjem og lære mere, andre blev frustrerede over manglen på fordybelse. Vi må nok bare erkende, at det er svært at lære et program at kende til bunds, på den tid vi har til rådighed.

Næste gang besluttede vi at arbejde med de programmer som alle skoler har, nemlig danskedyr.dk, europaslande.dk og GO kort. Hvordan tilrettelægger vi god undervisning med inddragelse af de nævnte sider samtidig med, at vi udvikler elevernes evner til selv at producere?  Vi vil finde ud af hvilken didaktik man med fordel kan anvende i arbejdet med siderne. Gurli(som jeg i øvrigt kaldte Grete hele mandag, UNDSKYLD) viser os desuden, hvordan hun har arbejdet med planter og IWB.

På gensyn d. 21/1-13

Bedste hilsner Mette

 

 

 

 

 

Dagsorden til d. 29/10

Kære netværksfolk

Her kommer lige en dagsorden til vores næste møde på mandag d. 29/10. Pga. puljen til digitale læremidler, er der blevet ændret lidt i dagsordenen i forhold til de ting, vi talte om sidste gang.

1.     Kvalificering af valg af digitale læremidler

Som I ved er der ekstra meget fokus på digitale lærermidler fra ministeriets side. Dette betyder, at vi har en del penge at købe materialer for. Der er en ’startpakke’, der bliver købt ind til hele kommunen. Når den er købt, er der stadig penge til digitale læremidler på de enkelte skoler.

Startpakken udgør:

http://ordbogen.com, www.frilæsning.dk, www.superbog.dk, www.danskedyr.dk, www.verdensdyr.dk, www.europaslande.dk, www.matematikfessor.dk

For at se om et digitalt lærermiddel er tilskudsberettiget kan man gå ind på: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/tilskudsberettiget/FSK/ og vælge fag til højre på siden. Materialet skal være her for at få tilskud. Forlagene er ved at åbne op for, at man kan bestille abonnement for den enkelte klasse, muligvis til den enkelte elev.

Jeg tænkte, at vi kunne koncentrere os om tre abonnementer for at kunne finde rundt i junglen af tilbud!!

Mit forslag er, at vi sammen kigger på elevlab.dk, elevunivers.dk og naturteknikfaget.dk og vurderer dem ud fra nedenstående kriterier.

For at kvalificere vurderingen af lærermidlet skal vi være opmærksom på følgende:

 • Er der indholdsstøtte i form af f.eks. visuelt opslagsværk til forklaring af svære ord?
 • Er det multimodalt – bruges der flere forskellige medier til at give eleverne flere tilgange til samme information?
 • Er der mulighed for differentiering i forhold til indhold og mængde?
 • Er det kun træningsopgaver (findes ofte som gratisprogrammer) eller formidler siden et fagligt indhold?
 • Er der en eller anden form for evaluering ?
 • Findes læremidlet som gratisprogram, eksempelvis skoveniskolen.dk, naturporten.dk, degroennespirer.dk
 • Hvilket fagsyn understøtter læremidlet? (læs evt. artiklen ”En computer per elev bør være et skræmmebillede”, http://www.folkeskolen.dk/515359/en-computer-per-elev-boer-vaere-et-skraemmebillede  Den er meget kort!! )

2.     Skoletube og wix

Vi starter med at se et par elevproduktioner og Gurlis hjemmeside.

www.Annemunksvendsen.wix.com/dyreliv, www.Rasmuskirkegaardjen5.wix.com/kirker, www.Amal6739.wix.com/laesoeguide, www.Oliverfroejk.wix.com/laesoe-saltsydning, www.Annetjuk.wix.com/cax2-, www.maawenz.wix.com/sommerfugle, www.joh3474.wix.com/laesoe

Herefter hjælper vi hinanden med at lave vores egen wix.

Ting vi skal overveje:

 • Hvordan understøtter arbejdet med skoletube et fagsyn som præsenteret i ovenstående artikel?
 • Hvilken sammenhæng kan arbejdet med wix indgå i?
 • Hvilken forskel gør IT her?

I skal selvfølgelig medbringe en computer og gerne have indstalleret google chrome på den.

Vel mødet på Søndervangsskolen kl. 13.30-16.00 på mandag d. 29/10-12

Bedste hilsner Mette

 

 

 

 

 

 

 

 

Så kom vi i gang…..

Så fik vi lidt forsinket startet vores netværk op i NT.  Et par timer, hvor vi fik afstemt vores forventninger til netværket og kastet et par dilemmaer på bordet, som vi måske kan finde svaret på henover året.

 • Kan IT bruges til mere end dokumentation og repræsentation?
 • Hvilken form for differentiering skal vi indtænke i forhold til IT? Hvad kan vi forvente af eleverne på de forskellige klassetrin?
 • Kan vi indtænke SFO i forhold til at eleverne tilegner sig IT-færdigheder? Det opleves som presset at nå omkring de mange facetter i NT med 45 minutter om ugen.
 • Hvilke programmer kan vi med fordel bruge i NT-undervisningen uden at falde i ”den gamle skole på nye flasker-fælden”?
 • Hvordan planlægger vi en undervisning i NT, der understøtter den problemorienterede tilgang?

Vi blev enige om, at vi vil bruge noget af tiden i vores netværk på sammen at lære programmerne på skoletube at kende for at kunne kvalificere de didaktiske diskussioner.

Vi bliver nødt til at kende mulighederne for at kunne indtænke dem i vores praksis!

Næste gang ser vi nærmere på WIX. Alle skal arbejde med WIX om et fagligt emne, som vi forestiller os skal formidles til børn. Desuden skal vi se på et par WIX-elevproduktioner og introduceres til, hvordan man opretter en kanal på skoletube.

På den baggrund kan vi diskutere hvorledes, eller om, det kvalificerer undervisningen. Hvilken sammenhæng og hvilket forløb skal produktionen sættes ind i? Hvad skal der foregå før, under og efter?

Desuden vil vi med baggrund i fælles mål i fællesskab udarbejde et eksemplarisk forløb om planter fra 1.-6. klasse, hvor vi med den viden vi har nu, inddrager IT. Måske ser det helt anderledes ud om nogle måneder!!!

Gurli viser i den forbindelse, hvad hun har lavet i notebook og vi skal også se et par elevproduktioner som inspiration. Herudover forholder vi os til de prøveabonnementer skolerne har her i efteråret. Prøv eksempelvis (hvis I har tid og overskud!!) at gå ind på http://www.naturteknikfaget.dk/  og vurder, hvad vi kan bruge til et planteemne. Er siden anvendelig?

Vel mødt d. 29/10 på Søndervangsskolen kl. 13.45. Lokale kommer senere.

Bedste hilsner Mette

 

Vision for N/T om 3 år

Tilgængelige og opdaterede computere – som virker.

Have en fælles side/database, hvor man kan finde film til forskellige emner i n/t.

For n/t vil det være super, hvis alle skoler havde digitale stetoskoper/lupper tilgængelige via smartboard, når der er arbejdet “ude i marken”.

Hvis man har alle de materielle ting på plads, er det muligt, at sammenkoble “udelivet” i natur/teknik med it.

I længden kan elever vidensdele over skoletube.

Skal børn ikke ud mere?

IT og NT. For et par år siden ville disse to ting ikke være mulige at forene…altså i mit hoved. For i natur og teknik skal børn jo ud. De skal føle, sanse og dufte til naturen. De skal have jord under neglene og mærke, hvor slimede skovsnegle egentlig er. En nødvendig modvægt til den moderne stillesiddende skærmbaserede virkelighed og den eneste måde virkelig at højne faget på.

Så kom Ipads, web 2.0 og skyen. Er udeundervisning blevet et modefænomen, en slags romantisk ”tilbage-til naturen-drøm”? Er vi nødt til at vælge mellem UD og IT? På en computerskærm er en blåhval og en edderkop lige store, og man kan hverken se, føle eller lugte forskellene. Til gengæld kan man ved computeren komme helt tæt på og se ting man aldrig ville komme i nærheden af i virkeligheden. Hvilken oplevelse er mest værd? Hvor opstår den gode læring?
Velkommen til IT/NT-netværket. Netværket, hvor vi skal diskutere, hvordan vi kvalificerer eksperimenterne, udeundervisningen og oplevelserne gennem IT. Et netværk, hvor der er flere spørgsmål end svar og plads til didaktiske diskussioner.

Jeg hedder Mette Bisp og er tovholder i vores NT/IT-netværk. Jeg er lærer på Rønbækskolen og har de sidste 12 år undervist i matematik og natur/teknik. Hver mandag og fredag kører jeg med ”Den mobile naturvogn”. For et par år siden tog jeg en PD i naturfagsdidaktik og har også undervist i NT på Seminariet.

Lad mig slå det fast med det samme. Jeg forventer ikke, at I kommer med specielle IT-kvalifikationer. Jeg håber blot på, at I alle er åbne og villige til at prøve nye ting af og kaste jer ud på dybt vand med ungerne uden at have alle svarene. Jeg er ikke ”pitter” og håber derfor meget på, at vi i fællesskab kan afsøge muligheder for at udvikle en didaktik, hvor vi forener alle de uformelle læringsmiljøer NT foregår i med alle de muligheder IT tilbyder.

Kan vi eksempelvis forene IT og udeundervisning gennem nedenstående? Kvalificerer det undervisningen?

Jeg glæder mig til at møde jer mandag d. 10/9 kl. 13.30 -16.00 på Rønbækskolen i Hinnerup. I skal medbringe en computer.

I nedenstående prezi kan I se dagsordenen for dagen. Vel mødt.

Bedste hilsner Mette Bisp