iPad til brug i matematik for overbygningen og 4.netværksmøde i matematik

Efter vores besøg i London, fik jeg meget lyst til at se nærmere på mulighederne for brug af iPad i matematikundervisningen for de ældste elever, også i lyset af, at flere af skoler i Favrskov begynder at anskaffe flere iPad til undervisning.  Allerede inden vidste jeg, at iPads var rigtig udmærkede til at lave matematik præsentationer, som det tidligere omtalte omkring Fibonacci, fra min London tur. Men hvad i den daglige matematikundervisning. Kunne den også anvendes her. Jeg gik i gang med at støvsuge nettet for omtaler af matematik programmer og app store, for at se hvad jeg kunne finde, der kunne være brugbart til de ældste elever i matematik.

my script 01

Det første program jeg stødte på, var en spændende anderledes lommeregner, som jeg nu med glæde personlig har brugt en måneds tid. Programmet hedder  ”MyScript Calculator”, og er en lommeregner helt uden taster. I stedet for at sidde og trykke tal, plus, minus, gange, dividere og kvadratrødder osv. ind med tasterne, samt kæmpe med at få sat parenteserne de rigtige steder, så kan man bare skrive sit regnestykke ind med sin finger, og så læser, app’en håndskriften og returnerer resultatet. Det er også muligt at rette i regnestykket undervejs, samt tilføje ekstra. App’en kan også løse simple ligninger, hvor man i stedet for x, så laver et mellemrum og skriver facit efter lig med.  Programmet findes både til iPhone og iPad, samt alle android mobiler og er gratis. Min eneste anke mod programmet er, at det sommetider er svært at få plads til hele regnestykket, selv på iPad’en kan det være et problem, og så mangler jeg at man kan kopiere sit regnestykke til et dokument, og gemme dem der.

Klik på linket for at læse mere om programmet og se en lille video: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.calculator&hl=da

wpid-photo-03082012-20-20wpid-photo-03082012-20-19

Det næste jeg fandt, som var rigtig spændende var en App der hedder Regneregler”, som er en erstatning for en formelsamling i papirformat. App’en er dækker nøjagtig det samme som hjemmesiden www.regneregler.dk.  Her kan man få hjælp til sine matematik kundskaber, med hurtig oversigt over  formler og forklaring til alt, hvad man har brug for i matematik i folkeskolen. Samtidig er der ”en regnemaskine”, der kan lave beregninger med formlerne, og både vise udregninger og giver forklaringer til selve udregningerne. Programmet er gratis og findes både til IPhone og iPad, samt alle android mobiler.

Læs mere om programmet her:   https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.regneregler

mzl_odjrerie_320x480-75mzl_bxwnijlt_320x480-75

Et tredje lille praktisk værktøj jeg stødte på til iPad’en var ”Angle Meter, som er en vinkelmåler indbygget direkte i skærmen, når man vipper sin iPad. Med lidt træning kan det faktisk godt lade sig gøre at måle rimelig præcise vinkler på denne måde, bare man holder sin iPad i ro. Programmet findes til iPad og iPhone og kan få gratis, mod at der er reklamer på skærmen, eller uden reklamer for 7 kr. Programmet findes også til android, dog ikke helt med samme fine grafik, men her er programmet helt gratis.

Derefter gik jeg på jagt efter større værktøjer, som kunne virke som erstatning for Excel regneark, Word mat og GeoGebra, som alle er programmer, der ikke virker på iPad.

numbers01numbers 02

Først fandt jeg programmet ”Numbers”, der er Apple svar på Excel. Programmet virker både til iPad og Mac, og koster til iPad 65 kr. Programmet virker meget anderledes end Excel. Men med øvelse, og ved at se især de video vedledninger der findes på nettet, lykkedes det at komme i gang med programmet. Men ingen tvivl om at det kræver en del indlæring at beherske alle programmets faciliteter, og at det altid vil være noget langesomme at skrive i uden tastatur end Excel, og at alle de genveje, samt muligheder for makroer der er i Excel, ikke er til stede her. Det som så smart ud, var muligheden for at fjerne de rækker og kolonner, som man ikke havde brug for i sit regneark.  Man kan gemme sine regneark enten via mail som pdf eller Excel, eller direkte i Dropbox. Her kan i se mit første vellykkede forsøg på et regneark som en pdf fil.

Sygedage 9a og 9b

Her følger lidt mere hjælp til programmet.                                                                manual på dansk: http://www.apple.com/dk/support/numbers/                                   video klip med intro til programmet: http://www.youtube.com/watch?v=k0YEkWHJhFI  video opbygning af regneark: http://www.youtube.com/watch?v=z-dQmLTz_J0

pocket cas pro 02pocket cas pro 03

I forsøget efter at finde et program som det Wordmat er til PC, er mit bedste bud ”PocketCAS Pro, som er et matematik skriveprogram, der i pro versionen til iPad eller iPone koster 59kr. Ud over alle tænkelige udregninger en lommeregner ville kunne udføre, er det muligt i app’en at skrive tekst, angive variable, løse ligninger, angive og tegne funktioner og regne med SI enheder. Har man kun en iPad, kan man komme et stykke at vejen med denne app, men man skal vide, at den ikke lever op til konkurrenten Word Mat på PC, hverken i muligheder eller den hastighed hvormed opgaverne kan løses. Mange ting kan desværre ikke lade sig gøre, eks. at tegne et Boxplot, som jeg ville prøve i mit forsøg på, at løse forskellige opgavetyper i Pocket Cas Pro.  Man gemmer i øvrigt sine regneark som ved Numbers, enten via mail som pdf, eller direkte i Dropbox. Her kan i se mit første vellykkede forsøg på nogle opgaver regnet i PocketCAS Pro som en pdf fil.

PocketCAS Document – bl01

Her er en række videolink til programmet jeg har haft glæde af:                                  Kom i gang med PocketCAS:  http://www.youtube.com/watch?v=_PZvLTwscCo   Førstegradligning i PocketCAS: http://www.youtube.com/watch?v=ncCEFbW2dCE  Funktioner i pocketCAS: http://www.youtube.com/watch?v=TX1l6QF_Wa8          Statistik i PocketCAS: http://www.youtube.com/watch?v=xFfEiLVFAvE

geometry pad 01geometry pad 02

Min søgning på et program til iPad, der kunne erstatte GeoGebra endte på programmet ”Geometry Pad”, som er et geometriprogram, som mig bekendt er det bedste alternativ til GeoGebra. Sagt med det samme kan iPad’en ikke leve op til en computer med GeoGebra, men mindre kan jo nogle gange klare jobbet, og Geometry Pad kan da også rigtig mange ting.

Geometry Pad findes som gratis og som betalings app, der koster 39 kr. I plus udgaven får man en del ekstra værktøjer til rådighed til f.eks. at lave parallelle linjer, vinkelrette linjer osv.

Man kan tegne geometriske figurer, linjer og punkter. Programmet kan ligeledes lave normaler, vinkelhalveringslinjer, linjestykker m.m. Flytninger er nu integreret, så det er muligt at dreje, spejle og parallelforskyde. Det kunne dog være lavet bedre, da man flytter alt, der er tegnet. Man kan altså ikke blot flytte noget af det, man har tegnet. Ligeledes er det irriterende, at når jeg drejer et objekt, så jeg ender med 2 objekter, det originale og det nye. Programmet gemmer både på app’en og i Dropbox.

Jeg har nu bugt programmet mange gange de sidste måned, og det er klart det af de tre betalingsprogrammer til iPad, jeg er blevet gladest for at bruge, og som mest kommer op i nærheden af de muligheder jeg har på min PC med GeoGebra. Det er let at bruge, og man er ikke så afhængig af brug af tastetur, som man er i de øvrige betalingsprogrammer til iPad. Problemet er at dog filformat , der er .geom,  som ikke kan åbnes på nogen computer, men kun på iPad og Mac. Her havde det være smart at programmet kunne gemme til pdf, som man kan fra Numbers og PocketCAS pro, så man kunne sende det til andre der ikke har iPad, eller printe det ud fra en almindelig computer.

Jeg viste flere af disse programmer her på vores 4.netværksmøde i sidste uge, og vi snakkede om, hvor godt eller mindre godt programmerne var, til at kunne erstatte Excel regneark, Wordmat og GeoGebra til PC. Vi var hurtigt enige om, at det vil være svært, endog meget svært at klare sig alene med iPad, til skriftlig matematik problemregning i 9. og 10 klasse. Her er programmerne til PC overlegne, og især den integration mellem de 3 programmer, der ligger når man anvender wordmat er lysår foran, hvad iPad’en kan klare lige nu, med sine 3 isolerede programmer Numbers, Pocket CAS pro og Geometry Pad. Så derfor, må vi stadig klart anbefale vores elever at købe en bærbar PC frem for en iPad, når vi tænker på de krav, der er til den skriftlige prøve i matematik. Vi så anbefale vore elever at installere de 3 første apps, enten på iPhone eller android, som værktøjer i det daglige arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanker efter London besøget

Det var så anden gang, jeg havde fornøjelsen af at komme med på IT tur til Bett med tilhørende skolebesøg. Sidste år var skolebesøget på en 100% IT-undervisning skole, alle elever med en computer eller Mac, afhængig af hvad de skulle arbejde med. Et lidt uhyggelig senarie at se på, og ikke noget som jeg håber vi skal kopiere i Danmark. Derfor var jeg ret spændt på vores skolebesøg i år på Fitch Green Academy, som var en forholdsvis nystartet skole fra august 2008 med 210 elever og klasser op til ca. 11 år. Vi fik først et oplæg af skolens leder Nathan Lowe, der tydeligvis havde en anden indgang til både undervisning og brug af IT, end jeg tidligere har oplevet. Holdningen var måske bedst udtrykt i det kinesiske ordsprog, som var skolens grundlag ”Tell me and I forget, Teach me and I learn, Involve me and I remember”. Lige præcis sådan var skolen. Undervisningen var tværfaglig, med udgangspunkt i forskellige temaer, som nøje var udvalgt til forskellige årgange. Jeg oplevede lærere, der skulle have kendskab til alle fag, men samtidig virkede kompetente, og jeg oplevede elever der var engagerede og som formåede at fordybe sig i det de arbejde med lige nu i den gruppe de sad i, og negligerede det som andre grupper arbejde med. Det sidste tror jeg stadigt, vil være svært i den danske folkeskole, men selvfølgelig kan det læres, hvis vi starter med de helt små elever. Det som derudover var spændende, da vi gik rundt og snakkede med eleverne i med forskellige klasser, var brugen af IT.  Den blev brugt hvor den gjorde forskel, hvor den kunne lære børnene noget de ikke kunne lære ved brug af papir, eller praktiske materialer. Så fokus på IT var flyttet fra form til indhold. Det var dejlig at se. Man kunne virkelig have ønsket, at hele indskolingen i Favrskov kommune havde set en skole som denne, fordi her var inspiration for især disse aldersgrupper. Tager jeg min briller på som IT tovholder for matematik for ældste, kan jeg selvfølgelig godt stille spørgsmålstegn ved, om alle matematiske begreber for overbygningen kan indlæres i tværfaglige sammenhænge, når eleverne når de alderstrin hvor vores overbygningselever befinder sig. Men der ingen tvivl om, at den involvering der var hos børnene i undervisningen, sagtens kan indgå i en moderne og IT baseret matematikundervisning også i overbygningen.

sk01sk02

Om aftenen var vi på besøg hos Apple, med bl.a. en meget interessant lidt ældre amerikansk dame, som helt klart havde gjort sig mange tanker om undervisning og IT, gennem mange års undervisnings erfaring. For mig var der især 3 meget spændende ting i det hun sagde.

For det første, at vi skal tænke didaktisk på hvordan vi bruger IT og til hvad, for hvis vi ikke gør det, vil eleverne lære mindre end det det, de eller kunne have gjort uden brug af moderne IT.

Dernæst sagde hun, at til et foredrag som det hun nu holdte nu, var det altid de mest IT interesserede og dygtigste på skolerne der kom. De udgjorde en lille gruppe på skolerne. Så var der den store gruppe lærere, der gerne ville noget mere IT, men var usikre, og så en lille meget bastant gruppe, der både kunne være skræmte og have meget lidt lyst til at beskæftige sig med IT. Så kom spørgsmålet. Hvorfor sender I netop dem der kan, og ved mest om IT på kursus? Tror I at I kan inspirere den sidste gruppe på denne måde?. Det fik mig til at tænke på, alle os der sad her, og om den strategi Favrskov kommune og de enkelte skoler, bruger ved udvælgelsen af dem de sender på BETT tur, er den rigtige. Var det bedre om vi fik fat i en store gruppe at de mere IT forsigtige og sendte dem på oplevelse, som den vi havde på Fitch Green Academy. For mig er der ingen tvivl. Dette ville være en rigtig god ide at tænke ind fremover.

De sidste jeg fandt særlig interessant i foredraget, var hendes snak om involveringen af eleverne i undervisningen, præcis som det vi havde hørt om formiddagen. Her havde hun heldigvis et eksempel fra matematikken verden, hvor hun viste en flot billede og videopræsentation lavet på Ipad om Fibonacci- tallene, at 2 elever i 8 årgang. Her var tale om undervisning, hvor læreren udnytter elevernes evner, både matematiske og evner for IT til at skabe en selvstændig læring, der giver både elev medindflydelse og engagement i undervisningen. Det bør vi helt sikker tænke mere ind i vores matematikundervisning i overbygningen, og det kan sagtens laves også uden brug af ipad. Værktøjerne i skoletube vil helt klart give ganske umærkede muligheder herfor.

fib00fib01

Dagen efter var vi på BETT udstillingen, som for dem ikke har været der endnu, er det en gigantisk samling af IT og IT-undervisningsmidler. I år var udstillingen flyttet fra den gamle olympiske hal fra 1948 til den ny fra sidste år. Det betød at udstillingen i år var gigantisk, og det godt kunne være svært at bevare overblikket.  Men der var bestemt spændende ting at se alligevel. I forhold til matematik for ældste glædede jeg mig over besøget hos Gyldendal Matematikportal, som jeg så sagtens kunne se være et seriøst bud på det bedste digitale læremiddel til Matematik i overbygningen. Af sammen grund fik jeg en aftale i stand med folkene fra Gyldendal på et prøveabonnement for hele Favrskov på portalen indtil 1. maj. Prøv den nu og se om ikke jeg har ret.

 

 

 

2.den netværksmøde i matematik for ældste

Så har vi holdt vores anden møde i netværksmøde i Matematik for ældste. 5 engagerede matematiklærere var mødt – Henrik Sørensen og Rikke Meineche, Kim Møller Nielsen og Anne Krøger Pedersen, samt undertegnede. Desværre havde vi et afbud og 2 der blev væk helt uden besked.  Den lille flok var dog klar til arbejdet, men man kan nu godt undre sig over af folkeskolens næstestørste fag, kun kan mønstre 5 lærere til der hvor IT nok indgår mest i den afsluttende prøve, nemlig i matematik 9-10klasse. Nå, men nok om det.

Vi havde sat et skib i søen fra sidste netværksmøde, der hed brug af videoer i undervisningen. Elev videoer med fagligt indhold optaget med mobiler og  IPad,  bl.a. via et skoletube app, som kan downloades på Apple App Store og Google play. Samtidig med oprettelse af klassekanaler på skoletube til videoerne. Vi havde en god snak i gruppen, omkring hvordan det indtil videre var gået med brugen af elevoptagede videoer. Alle var enige om at brugen at videoer højner den mundtlige udtryksform, som nu heldigvis igen vægtes igennem den mundtlige prøve i faget. Der var lidt debat omkring, hvor meget man kan forvente at alle eleverne vil tage den form for undervisning seriøst. Det var lidt delte meninger om hvorvidt elevvideo optagelserne havde samme positiv indlæringseffekt for alle. Men det var spændende at høre, hvordan en af deltagerne, der efter en mindre god første runde med elev producerede videoer kunne fortælle, om en evaluering hvor man så videoerne, som så har givet et meget bedre resultat her i anden runde. Her var det også spændende at høre, at nogle af de elever der normalt bliver meget usikre ved at ”komme til tavlen” for at forklare noget, sagtens kunne klare at lave sine matematiske forklaringer på video” som de andre så skulle se bagefter på projektoren. Det største problem var selve opsendelsen af videoerne til skoletube, som ikke altid virker optimalt, både med lidt problemer med softwaren i appsene, og med lidt problemer på selv skoletubes servere. Vi var enige om i gruppen at fortsætte med brugen af elevproducerede videoer i undervisningen.  Vi vil se på gode eksempler på elevproducerede videoer en af de næste 2 tovholdermøder. Vi tror på, at dette er en af  vejene frem til en bedre mundtlig matematikundervisning.

Vi så nu lidt sammen på de muligheder der lå i det digitale læringsmiddel MatematikFessor. Først fortalte Anne lidt om, hvordan hun havde brugt programmet, og vi gennemgik sammen kort mulighederne i ”Fessor”.Der var almindelig begejstring i gruppen for det fælles kommunale indkøb af Clios undervisningsmateriale til Matematik, idet den multimodale del var opfyldt i programmet, med brug af videoer sammen med opgaverne, og at der er fejlretning som hjælper eleverne til at forstå de fejltyper de laver. Samtidig synes alle i gruppen godt om muligheden, for at man kan differentiere både i mængde og sværhedsgrad med opgaverne. Denne lette mulighed for kontrollere de opgaver eleverne har lavet og se hvilke fejl de laver i forskellige typer opgaver, var endnu plus ved dette digitale læreringsmiddel. Vi vil i den kommende periode alle inddrage programmet i vores undervisning, nok især som hjemmelektier, og så evaluere de muligheder programmet giver i undervisningen, på de næste 2 netværksmøder, så vi kan inspirere hinanden til at udnytte programmet optimalt for vores elever.

Vi snakkede I gruppen om udbuddet af øvrige digitale læringsmidler, som vi har haft på prøve indtil efterårsferien, og at det ikke har givet anledning til ønsker om indkøb af nogen af de præsenterede undervisnings materialer. Man kan så spørge om kvaliteten af de dog relativ få materialer, der har været prøve abonnement på i matematik ikke er gode nok. Hertil er svaret hos os nok et klart ja. Ingen af de præsenterede programmer Ibøger fra Geografilaget med matematiktest, skolemat.dk, elevlab og matematik.dk fra Alinea syntes gruppen at have de digitale kvaliteter som nævnt ved MatematikFessor, der kunne kvalificere et køb. Flere af dem kan tilmed let erstattes af gratis alternativer på nettet.

Når det så er sagt kunne vil i gruppen gerne se nærmere på http://www.maximat.dk fra Alinea som ser spændende ud og er gratis for lærere i hele 2012, men er slet ikke færdigudviklet og   http://matematik.gyldendal.dk/ fra Gyldendal, som desværre heller ikke er færdigudviklet helt endnu, men som man kan få 30 dage gratis prøveabonnement på. Endelig kunne det være spændende at se nærmere på matematikkens univers for 7-10kl fra matematikærer foreningen. Desværre har det ikke været muligt med prøve abonnement på matematikkens univers. VI vil gerne opfordre IT afdelingen til at skaffe prøve abonnement herpå til næste skoleår.  Vi syntes det er problematisk at erstatte vores nuværende almindelige undervisningsmateriale med digitale læringsmidler, der har en ringere kvalitet end det bogmateriale vi har og det IT materiale kan finde gratis på nettet. Vi håber at et af 3 nævnte programmer eller nye og bedre digitale læringsmidler kan erstatte det udbud, vi indtil videre er præsenteret for. Men måske skal vi desværre væbne os med tålmodighed på det område, hvis det der står artiklen i folkeskolen nr.19 i år ”ingen vil købe det digitale drømmelærermiddel” http://www.folkeskolen.dk/518068/ingen-vil-koebe-det-digitale-droemmelaeremiddel står til trone. Det skal dog ikke forhindre os i at søge efter bedre digitale undervisningsmaterialer.

Det gjorde vi så ved at kigge lidt på den skoleblog, som jeg som IT tovholder har oprettet http://matematikfavrskov.skoleblogs.dk/ hvor jeg har prøvet at samle, hvad jeg har fundet på nettet de sidste par år at brugbart undervisningsmateriale. Hele netværksgruppen er nu gjort til administrator af gruppen, og de tilføjer gerne tilføje andre på bloggen, så vi kan udvikle skolebloggen med nye og spændende undervisningsmaterialer med mulighed for bedre digital undervisning i matematik.  Selve bloggen dækker alle klassetrin.

Vores sidste punkt på dagsorden var sammen at se lidt på WordMat, det eneste gratis matematik skriveværtøjet, som dog indtil videre kun fungerer på PC. Rikke som er den der har arbejdet mest med WordMat, og som også har elever der allerede bruger programmet, viste lidt om hvad programmet kan, og vi så sammen på opstilling af opgaver, brug af udregninger, løsning af ligninger, funktionstegninger, trekantstegninger og beregninger hertil, samt mulighederne for brug af programmet til statistik. De mange CAS indstillinger i programmet giver muligheder for eleverne kan finde frem til facit, også selvom de ikke helt har forstået den bagved liggende matematiske forklaring. Det kan selvfølgelig diskuteres, om en elev der regner trekantsberegninger ved hjælp af WordMat, uden at han har helt styr på sin,cos og tangens ikke springer over hvor gærdet er lavest. Det spørgsmål og andre må vi se på næste gang, når vi nu prøver at lade vores elever bruge programmet i den daglige undervisning og især når eleverne laver afleveringsmatematik. Det billede der indtil videre tegner sig af programmet var, at det måske i starten er lidt svære at få styr på sine opstillinger af opgaverne i wordmat, end en traditionel 3 søjle opstilling som  mange anvender i excel, med en kolonne til tekst, en til udregning og en til facit.  Men måske handler det mere om, at det netop er den opstilling der er forældet, og at WordMat ikke skal bruges på samme måde, men at man finder en opstilling af opgaverne, der passer mere sammen med programmet og som passer bedre til den nye type opgaver, som vi ser i afgangsprøverne i problemregning nu.

Vi har aftalt næste gang, at vi ud over at evaluere de igangværende projekter omkring elev videoer og WordMat, vil vi kigge lidt på de nye mundtlige afgangsprøver og se på muligheder for brug af IT i disse. Hertil har fagkonsulenten i matematik Klaus Fink lagt en række prøveopgaver ud på undervisningsministeriet hjemmeside http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Afsluttende-proever/Om-afsluttende-proever/Eksempelproever/Mundtlige-proeve-i-matematik

Dem og andre ideer til inddragelse af IT i den mundtlige prøve, vil vi se på næste gang. Derefter vi se lidt på de muligheder der ligger i brug af aktiv board i undervisningen. Eksempler på lektionsplaner til Smartbord kan findes på http://exchange.smarttech.com/

Med Venlig Hilsen

Benny Lund

 

 

 

 

 

 

Første netværksmøde i matematik for ældste

Så har vi holdt første netværkstræf for de få udvalgte matematiklærere i ældste gruppe. 7 lærere var tilmeldt, men med 3 afbud var vi en lille eksklusiv flok på 5. Vi snakkede lidt om de erfaringer, de forskellige havde gjort sig med IT i matematikundervisningen. De var tydeligvis meget forskellige. Der var dog erfaringer med Excel, geogebra og wordMat, og hos nogle af deltagerne. Fælles i snakken var dog, at mængden af IT-udstyr var en begrænsende faktor for de IT aktiviteter, man indtil nu havde gjort sig. Vi så lidt på de nogle af de gratis muligheder for It i undervisningen, så som Geogebra, wordmat og Microsoft matematics 4.0 nye lommeregner til PC, mens også andre eksempler blev bragt på banen. Vi er enige om at kigge nærmere på disse værtøjer, især matematikskriveværktøjet wordmat, og hvordan vi kan bruge vores IWB-tavler til de ældste elever i matematik undervisningen de kommende gange.

Vores primære snak denne gang blev omkring brugen at video i undervisningen, forstået på den måde at vi så på hvordan man opretter en klassekanal på skoeltube.dk, og så på de apps der findes til iphone, ipad og android, som kan bruges til at optage og derefter uploade videoer til klassens kanal på skoletube. (en vejledning hertil findes som link nederst på siden). Eleverne skal så forklare faglige begreber eller særlige typer af opgaver på de videoer, som de selv optager med deres mobiler eller lignende. Vi tænker at det sagtens kan være lektier, at man skal lave en video hjemme om et fagligt emne. Det vigtige er så, at man ser disse videoer bagefter, enten hele klassen eller i en gruppe af elever, der bagefter kommer faglige kommentarer og kritik, både positiv og negativ, til de videopræsentationer som klassekammeraterne har lavet.  VI ønsker med dette at se på, hvor meget vi kan styrke elevernes forståelse af faglige begreber, samt på hvilken måde det vil styrke deres mundtlige præstationer i faget. Vi vil prøve at opfordre kollegaer på vores skoler til at deltage i projektet med at inddrage videooptagelse af elever. Netop i dag har jeg overtalt mine 4 matematiklærere i 8.årgang til at være med i projektet.

 

http://faglighedogit.skoleblogs.dk/files/2012/09/Sådan-kommer-du-i-gang-med-elevernes-videooptagelser-i-undervisningen.docx

Nyt fra tovholderen for matematik for de ældste

Jeg hedder Benny Lund og jeg har været matematiklærer i ca. 30 år, heraf de sidste 26 år på Hadsten skole.

Jeg har oplevet at IT fylder mere og mere i min hverdag, og ikke mindst i sommer ved sidste FSA matematik problemregning oplevede jeg tydelig at også opgavestillerne i matematik “belønnede” de elever der var i stand til at anvende IT i praksis. De må give anledning til en ændret praksis i matematik, hvor vi inddrager nye muligheder som eksempelvis geometriprogrammet geogebra, wordmat som et matematik skriveværktøj og andre programmer, både online og programmer der kan downloades til egen computer. Samtidig bør vi indrage præsentationsprogrammer og video i højere grad end vi gør nu. Hvordan alt det hænger sammen har jeg prøvet at vise i en lille Prezi præsentation som følger her.

Her er linkene at hente WordMat for word og Microsoft Mathematics 4.0 som beskevet i Prezi præsentationen

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=17786  – WordMat

http://www.microsoft.com/da-dk/download/details.aspx?id=15702 – Matematics 4.0

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab se på de udfordringer der ligger i en større brug af IT i matematematikundervisningen, så vi kan øge både eleverne indlæring og forståelse.

Vi skal i fælleskab se på hvordan vi kan anvende IT så det påvirker fagligheden for eleverne. Jeg sidder ikke med svare på hvad der virker. Vi skal hjem og prøve forskellige muligheder af i vores klasser og evaluere hvilke IT tiltag der fremme læringen og så sammen evaluere og blive klogere.

Der er ingen forventninger fra min side om at du møder med særlige IT-kompetencer. Vi ser på tingene sammen og bliver klogere i fælleskab.