I SFO’en er IT mere end bare underholdning…

Jeg hedder Zizi Junge og er tovholder for SFO netværket. Vi skal sammen have sat fokus på SFO’ernes faglighed i relation til de digitale medier.

En temperaturmåling blandt skolerne i Favrskov kommune viser at omdrejningspunktet for digitalisering i mange SFO’er har været rettet mod de mere underholdende aspekter som Wii, x-box’es osv. Pædagogens rolle har været reduceret til at sørge for, at børnene får lige meget til ved SFO’ens digitale medier samt at de ikke søger på sider med et ikke-børnevenligt indhold.  Selvom børnene er gode til at spille, kan vi med vores pædagogiske faglighed vel ikke forsvare bare at overlade det hele til børnene og lade dem være selvsocialiserende i dette univers?

SFO&IT2012

Ud fra min optik bliver nogle af fokuspunkterne for vores fælles arbejde,  hvordan vi får de digitale medier koblet på vores faglighed med særlig fokus på udvikling af barnets kompetencer – herunder socialisering og digital dannelse, inklusion, sproget og leg. Der er sikkert mange flere perspektiver, som vi i netværket sammen kan få fokus på og gå i dybden med.

I nedenstående præsentation kan du se mere om, hvad jeg forestiller mig, at vi blandt andet skal arbejde med:

Ændret faglighed og it

Hovedopgaven  dette netværk knytter sig til at undersøge og formidle god undervisningspraksis hvor inddragelse af it og medier understøtter fagligheden som udtrykt i fælles mål for de enkelte fag. Inddragelse af it er meget andet end arbejde med udfyldningsopgaver. Det drejer sig i stedet om at udvikle elevernes kompetencer, så fagligt indhold og metoder kan sættes i spil, når eleverne møder problemløsningssituationer, hvor kreativitet, samarbejde, kommunukation og faglig indsigt er nødvendig for at løse opgaven. Vi skal sammen udvikle en ændret praksis med udgangspunkt i fælles mål og faghæfte 48