Det digitale univers og 9.klasseprøverne

På skoleårets sidste faglige netværksmøde havde vi fokus på 9.klassesprøverne. Dagens emne var relevant og vedkommende for alle fremmødte i netværket.

Tyskfaget står i denne tid (som alle de andre fag) over for implemeteringen af digitalisering og it i både undervisningen, som læreproces og ikke mindst til 9. og 10 klassesprøverne. I sommeren 2014 kommer der forsøg med digitale 9.klassesprøver i skriftlig tysk.  

Vi har året igennem drøftet hvordan vi kan indrage it og digitale læremidler bedst muligt i tyskfaget, sådan at det digitale bliver understøttende for læringen i tysk og ikke blot et underholdende indslag.

Vi er kommet frem til at it kan inddrages mangfoldigt i tysk og at det på talrige måder kan understøtte sprogindlæringen og samtidig gøre læringen både interessant og motiverende for eleverne. Langt de fleste elever lærer bedst gennem varieret undervisning og særligt drengene er meget begejstrede for den digitale tilgang til tyskfaget, fx gennem små tegnefilm i Goanimate eller via online præsentationer med små filmklip undervejs. Pigerne er ligeledes glade for at arbejde på anderledes måder og prøve de digitale læremidler af.

Goanimate 

Det er ikke en hemmelighed at tyskfaget bl.a. grundet massive fordomme i Danmark (fra forældre, elever, kollegaer og samfundet) ikke er det mest populære fag i skolen. Engelsk er populært og sejt. Tysk er kedeligt og svært fra elevperspektiv. Derudover hjælper det ikke på fagets status, at eleverne kommer for sent igang med at lære tysk og at undervisningen ofte er for kedelig, grammatisk tung og ensformig for eleverne. Denne onde cirkel kan vi i Favrskov Kommune være med at at bryde. Bl.a. ved at sætte fokus på motivatuon og læring gennem it, medier, bevægelse, læringsstrategier og udviklingen af tyskfagets didaktik. Vigtig bliver det derfor ikke hvad eleverne skal lave i en given lektion, men derimod hvad de skal lære og på hvilke måder de hver især lærer et sprogligt eller kultuelt mål. 

It kan bl.a. integreres i tysk på følgende måder:

  • Ved at udvikle tyskfagets didaktik og tilpasse de nye digitale læringsstrategier til den moderne undervisningspraksis
  • Gennem brugen af læseplanen i Fælles Mål faghæfte 17 tysk og faghæftet nr. 48 it samt tydligere brug af mål for læringen i tysk, ikke blot for indholdet/aktiviteten
  • Gennem anvendelse af digitale læremidler, platforme og internettet i undervisningen. I dette forløb med særligt fokus på inddragelsen af portalen Skoletube og dens mange relevante redskaber til tyskundervisndingen bl.a. brug af kanaler til at oploade film, prezi som præsentationsværktøj, mindmaster til fremlæggelser og brainstroming, go animate og pixels m.fl.
  • Ved digitale prøver og test (en realitet fra 2014 i skr. tysk FSA)

Inspiration til prøven i tysk 4.3 fagligt netværk itogtysk

Denne lille film er fra www.kika.de 🙂

Tak for i år, det har været meget spændende og lærerigt for mig at møde jer! Jeg håber at I tager de mange gode ideer med ud på jeres skoler i tysk fagudvalg og spreder ideerne som ringe i vand! Måske ses vi næste år, eller på kursus i Aarhus?

Alles Gute!

Lieben Grus

die Anne Sophie

Møde “Dansk med de mindste”.

Som forventet var spredningen stor blandt deltagerne på “Dansk for de mindste”. Mange var endnu ikke i gang med at bruge it i undervisningen og andre var godt i gang og klar til nye udfordringer og ideer. Det var tydeligvis ikke udfordringen:”Hvorfor skal vi overhovedet bruge it?”, der er holdets udfordring. Men: “Hvordan kommer vi i gang” og “Hvordan kan vi netværke fremadrettet så vi hele tiden udvikler os bedst muligt?”

De næste par gange vil vi forsøge at løse udfordringen ved at veksle mellem fælles oplæg og opdeling i små arbejdsgrupper.

 

Aftaler på mødet d. 29.10.

Liebe Leute smiley

Tak for et aktivt og meget konstruktivt møde i dag! Senest onsdag skriver jeg et nyt blogindlæg om dette mødes indhold samt en ny dato og dagsorden til næste møde.

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Didaktiske refleksioner?

Andet?

Derudover skal I medbringe eksempler fra jeres egen undervisning, hvor I anvender digitale læremidler.

Skulle I have lyst til at tage på kursus, er der et gratis kursus d. 13.11 på CFU i Kbh om brugen af digitale tavler i uv. http://alinea.dk/Kurser/Heldagskurser/Fremmedsprog.aspx

Links og ideer til undervisningen, samt refleksioner kommer i blogindlægget!

Liebe Grüsse

Anne Sophie

Anmeldelse af Tjektasken.nu (mikroværkstedet)

CD-ord er uden for bedømmelse!

Siderne er meget informationsfattige ift. eleverne. Animationerne i div. indskolingsprogrammer er for simple og har ingen aktive funktioner.

Alle spillene er træningsbaserede og med for ringe mulighed for selvkontrol. I kommaspillet er rettevejledningen er ikke elevanvendelig.
Siderne virker banale og upædagogiske i en undervisningssammenhæng.

Første møde i netværksgruppen for Dansk mindste

Udgangspunktet for enhver vejledning og ethvert samarbejde må være at kende hinandens udgangspunkt og forventninger. Netværksgruppen var som ventet en flok børnehaveklasseledere og lærere med vidt forskellige erfaringer inden for it. Betingelserne på skolerne var ligeledes meget forskellige. men kendetegnende for hele gruppen var åbenhed, vilje og gå-på-mod. Alle var klar til at komme i gang! Dog er det tankevækkende, at der kan være så stor spredning på vores betingelser ?

Vores møder kommer til fortsat at bestå af inspiration fra undertegnede, hinanden og derefter “hand-on” i små varierende grupper.