Referat af fysik-netværksmøde 04-03-2012

Fysikfilm

Mette indledte med at fortælle om hvordan hendes klasser filmer fysikforsøg.

Efter et fysikforløb trækker eleverne ét af forsøgene der skal filmes og teorien bag skal forklares. På denne måde bliver alle forsøg filmet, hvilket bl.a. kan hjælpe eleverne op til den afsluttende prøve.

Tanken er bl.a. også, at hvis man skal lave en film i slutningen af et emne, er det en god idé at skrive notater undervejs og få læst op på teorien undervejs i forløbet.

Eleverne har lavet første omgang (olie) på telefonerne, og 2. omgang (alkohol) på iPad

Der har været forskelle i filmen, på telefonen er det ”bare” videoen (den skal efterbehandles på pc/mac i et videoredigeringsprogram ), på iPad kan de lægge billeder på, sætte tekst ind. (Apps: ”Explain everything”, ”puppet pals”, ”book creator”))

Mette viste hvordan deres kanal var organiseret, det vigtige er at filmene gives tags så man kan finde tilbage til dem, når der er mange

Efterbehandling, alle film ses, og der er samtaler på klassen om ”hvad gør filmen god”, klassen finder samlet ting der kan fokuseres på?

 

Simuleringer

Simuleringerne kan bruges som et godt supplement til at vise mikro-perspektivet i fx elektromagneter eller de urørlige felter i fx radioaktivitet. Men for at eleverne bruger det til prøven, bør vi måske tænke simuleringerne mere ind i undervisning. For hver simulering er der ”teaching ideas” i bunden, hvor andre læreres gennemgange og undervisningsplaner kan hentes. Disse er ofte på engelsk.

Simulering af radioaktive kilder:
http://getwordwall.com/VisualSimulations

 

Sociale medier
Charlotte bruger Skype, på den måde der er oprettet en gruppe, hvor der kan stilles spørgsmål til fx noget der er læst, hvor eleverne kan skrive kommentarer uden for skoletiden.
Charlotte oplever at eleverne bliver bedre til at skrive sammen, charlotte er nogle gange med inde og skrive sammen med dem – eleverne kan se når Charlotte er på, og kan skrive til hende enten privat.

 

Evaluering af netværksmøderne.
Netværksmøderne har været gode, man får nye idéer og får mange forskellige vinkler på hvordan computere, mobiler, web2.0 værktøjer, simulationer o.s.v. kan højne forståelsesniveauet hos de unge mennesker. Der er generelt ønsker om at netværksmøderne bliver åbnet for didaktiske spørgsmål, nye prøveformer, eksamensspørgsmål osv. Så det ikke kun er IT der er i fokus.

Fagligt Fysiknetværksmøde d. 4. marts

På mandagens faglige netværksmøde trækker vi tråde fra forskellige verdenshjørner.

Mette vil forklare lidt om erfaringerne med at eleverne trækker et forsøg, videofilmer
og forklarer det – samt vise hvordan hun bruger skoletube-kanalen.

Eleven som producent – en tanke om at eleverne ikke blot skal lære, men også bruge viden til noget – giver rigtig god mening i fysiklokalet.
Hvordan underviser vi så eleverne bruger naturvidenskabelig metode i samarbejde med de IT-værktøjer der er til rådighed.
Hvordan kan vi danne eleverne så de er nysgerrige og eksperimenterende også uden trin-for-trin forsøgsvejledning?

Det er snart prøvetid, så en snak om hvordan og hvilke fordele der kan være ved at
tage de digitale platforme med ind til prøven, kunne være interessant.
Her tænker jeg særligt på simuleringer. I PHET simuleringerne har eleverne mulighed
for at vise, demonstrere og forklare mange forskellige fænomener, men hvordan er synet
på simuleringer kontra opstillinger – sat på spidsen – hvad er bedst? Hvis eleven skal
forklare om bølger, er en simulering fra PHET der viser inteferrens lige så god som
hvis eleven lavede den i et bølgekar?

Inddragelse af sociale medier. Er der nogen der har erfaring med at inddrage facebook / twitter / instagram i fysikfaget, har det relevans i fysik at eleverne fx har en gruppe på facebook til at hjælpe hinanden. Kan der være mening i at dele spændende elevforsøg på deres facebookprofil som værktøj til analyse fra andre elever?

Vi bør også evaluere disse faglige netværk.
Det faglige netværk ser ud til at kunne fortsætte til næste år. Jeg kunne godt tænke
mig en snak om det har bidraget til nytænkning, har det bidraget til ændringer i
undervisningen? Har det været tiden værd at sidde med i dette netværk, er det digitale
felt for “snævert” eller ønskes der en frihed til at diskutere noget udenfor det
digitale område?
Hvad har været godt, hvad kan gøres bedre.

Netværksmøde mandag d. 21/1 2013

Med udgangspunkt i formidling lavede eleverne i 9.c fysikopgaver om atomer og ioner. De fik fysikopgave med forskellige muligheder og begrænsninger.
Oplægget kan hentes som pdf her. fysikrapport

Jeg linker til to af besvarelserne, jeg kunne godt tænke mig at vi på mandag kan diskutere om det er “godt nok”, kræver teknikken for meget koncentration på bekostningen af fagligheden?

Gruppe 1 besvarelse: http://www.youtube.com/watch?v=YNAHTR2LhvY&feature=youtu.be
Gruppe 1 respons:gruppe1_tilbagemelding_efteraar2012

Gruppe 2 besvarelse:

http://www.youtube.com/watch?v=5XJotlBSBp0&feature=youtu.be

Gruppe 2 respons: gruppe2_tilbagemelding_efteraar2012

Jeg vedhæfter også responsen til grupperne så I kan se hvilke dele jeg har lagt vægt på. Igen kunne jeg godt tænke mig en samtale/debat om hvilke ting vi som undervisere skal være opmærksomme på.

Fysikkemifaget.dk
Præstemarkskolen har som en af de eneste skoler abbonnement til fysikkemifaget.dk, jeg vil gerne vise jer det med udgangspunkt i om det er dér hvor det kan stå alene som undervisningsmiddel?

Vi kan se at pigerne generelt får lavere karakter end drengene i fysik, har I nogle metoder til at gøre faget mere “spiseligt” for pigerne, evt. ved at benytte andre medier, bestemte forsøg, bestemte emner, hvilke oplevelser og tanker har I med hensyn til generelt at få pigerne til at være mere interesserede i faget?

Referat:

Her er referatet fra dagens møde, sig endelig til hvis der er noget jeg mangler at få med. Det er vedhæftet som pdf. Vi ses d. 4. marts.

20130112 referat fysiknetværk

Præsentation af IT-netværk for Fysik/kemi

Opstart af IT-netværk for fysik/kemilærere i Favrskov

Dags dato: 10. dec 2012

Lektier til næste gang:

Lav en Wix

Her et lille eksempel, som dog ikke har meget at gøre med fysik/kemi.

http://charlottemos9.wix.com/skoenhedskemi

god fornøjelse.

Hej Jeg hedder Charlotte og er tovholder på denne del af IT-projektet.Charlotte Mose Larsen

Målet med projektet er

 • Styrket faglighed gennem anvendelse af IT knyttet til multimodal kommunikation.
 • Øget blended vidensdelingspraksis i tværkommunale netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer (sociale medier med mange til mange kommunikation).
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og skoletube.

Vi mødes første gang den 3. september på Søndervangskolen. Jeg vil gerne at I medbringer en bærbar evt fra jeres egen skole.

Første punkt på dagsordenen: Vi vil begynde med en præsentation.

PT har jeg kendskab til følgende deltagere:

 1. Poul Madsen fra Hadbjerg
 2. Lau L laursen fra Hadbjerg
 3. Maria Brandt fra Haldum Hinnerup
 4. Henrik Frode Jensen fra Præstemark
 5. Jakob Ørberg fra Rønbækskolen
 6. Jacob Wridt Ulstrup

Jeg vil gerne om I alle møder op med en præsentation af:

 1. Hvem er du? (i forhold til IT i/og fysik/kemi?)
 2. Hvilke erfaringer har du med IT i  fysik/kemi-undervisningen/læringen?

 

Prezi på skoletube er et godt redskab til en præsentation og der er vejledningsvideoer på sitet, hvis man ikke er bekendt med programmet. (prezi.com)

Andet punkt på dagsordenen: Præsentation af Skoleblogs og evt. Prezi.com

Tredje punkt på dagsordenen Faglighed i forhold til fysik/kemi

Her en hurtig Prezi med stikord og derefter en lille film omkring faglighed

http://prezi.com/afm7nett55qf/present/?auth_key=di69lgj&follow=wmg40epzkl16

Fjerde punkt på dagsordenen: Vi sammensætter i fællesskab dagsorden til næste gang.

 

Kort referat fra første møde.

Da jeg desværre fik lokket flere af jer til den forkerte skole, er der næste gang kage til holdet.

Vi snakkede lidt om placeringen i forhold til, at flere faktisk kommer fra Hinnerupområdet men da flere kører med kolleger, der også skal til Søndervangskolen besluttede vi også at mødes her de næste tre gange. Vi aftalte også at møderne fremover skal ligge i fysiklokalet, da det er her, vi trives bedst.

Frode lagde ud og viste sin Prezi, der var meget inspirerende. Se bloggen . Frode viste noget om nogle animationer og elevernes videoproduktioner. Frode viste også elevernes arbejde på en Wiki, og efterlyste en bedre Wiki, end den på Skoletube. (Jeg har selv god erfaring med www.wikispaces.com  Jeg har oprettet en og sendt en invitation, til de af jer, der er på dropbox). Frode vil næste gang vise os, hvordan vi arbejder med Skoletube

Maria fortalte om forskellige ideer og områder, som de først lige er begyndt at arbejde med. Vi glæder os til at høre mere.

Mette var dagens overraskelse og velkommen til. Mette fortalte lidt om sit nylige kendskab til I-pad’en og de muligheder hun ser i den. Blandt andet om klassesæt og kabel, så den kan arbejde sammen med smart-boardet. Mette har fundet flere spændende apps, som hun vil dele med os på dropbox og vise os næste gang.

Vi besluttede at dropbox er et godt sted for gruppen at dele ideer, links og andet. De af jer, der endnu ikke er med i vores fælles mappe kan skrive til undertegnede og fortælle, hvilken mail-adresse der skal tilmeldes. (kender I ikke dropbox, kan I kigge på www.dropbox.com der er også en lille introvideo.

Jacob havde også lavet en Prezi;  fik vi nogensinde den at se? Vil du lægge et link ind? Hos Jacob arbejdes der også med mange forskellige aspekter at IT i fysik/kemi undervisningen. Jacob vil næste gang vise os, hvordan vi bruger Prezi i undervisningen.

Jacob (Ulstrup) fortalte om sine dataloggere og brugen af dem. Jacob viste osforskellige hjemmesider. Jacob bruger Youtube.com både når et nyt emne skal præsenteres, men også når et forsøg eller andet praktisk arbejde skal dokumenteres. Jacob vil medbringe datalogger med computer næste gang, så vi kan se og evt. prøve selv.

Vi talte lidt om det paradoksale i, at kun få skoler har dataloggere, når det faktisk har været et krav i mange år. Vi kan her hjælpe hinanden til argumentation for, hvorfor det er nødvendigt med en ekstrabevilling, ikke kun fordi, det står der 😉

Andet punkt på programmet handlede om skoleblogs og Prezi. Nogle havde ikke kunnet følge linket. Så vi blev enige om, at man skulle gå hjem og prøve at logge direkte ind på hjemmesiden: www.skoleblogs.dk          Prezi var kendt af flere, og resten vil gå hjem og prøve det af, så vi får mere ud af gennemgangen næste gang.  På samme måde vil det også være smart, at os, der ikke kender skoletube, går hjem og prøver det af, inden gennemgangen næste gang.

IT og faglighed (kopiere og sæt i browseren.)

http://prezi.com/afm7nett55qf/present/?auth_key=xvzmgii&follow=wmg40epzkl16

Alle fremmødte har fået udleveret nogle kopier omkring læsning og skrivning i fagene.

Det emne vil vi tage op på et senere møde.

Charlotte