Første møde i netværksgruppen for Dansk mindste

Udgangspunktet for enhver vejledning og ethvert samarbejde må være at kende hinandens udgangspunkt og forventninger. Netværksgruppen var som ventet en flok børnehaveklasseledere og lærere med vidt forskellige erfaringer inden for it. Betingelserne på skolerne var ligeledes meget forskellige. men kendetegnende for hele gruppen var åbenhed, vilje og gå-på-mod. Alle var klar til at komme i gang! Dog er det tankevækkende, at der kan være så stor spredning på vores betingelser ?

Vores møder kommer til fortsat at bestå af inspiration fra undertegnede, hinanden og derefter “hand-on” i små varierende grupper.

It for de yngste?

Hvordan løfter vi fagligheden i danskundervisningen ved hjælp af IT? I vores netværksgruppe skal vi forsøge at inspirere og vejlede hinanden, så vi kan gå tilbage til dagligdagen med nye ideer og nyt mod på udfordringen.

Hvordan bruger man eksempelvis IWB hensigtmæssigt, så vi kommer skridtet videre end at benytte det som en stor skærm til fremvisning af film og diasshows? Jeg er sikker på  vi kan give hinanden ideer til, hvordan vi udnytter alle værktøjerne og mulighederne i Notebook? Vi skal sikre os at eleverne ikke kan bliver passive tilskuere til en fælles tavle, men, at de alle selv får fingrene i det.

I danskundervisningen for indskolingen skal IT inddrages der hvor det giver mening-både for elever og lærere. IT kan give flere elever mulighed for at “være på” på en gang, øge formidlingen fra elev til elev, motivere, og nå ud til flere elever end ellers. Elever med motoriske eller specielle behov kan tilgodeses med flere redskaber.