Første møde Dansk på mellemtrinnet

Med sommerfugle i maven og et tætpakket program bød jeg velkommen til første møde. En lille sluttet skare på 10 mennesker, der alle mødte frem med forskellige forudsætninger og forventninger.

Præsentationsrunden

Det blev hurtigt klart for mig, at deltagernes forudsætninger er meget forskellige. Nogle har valgt det selv, andre er blevet spurgt og andre igen har fået et kærligt spark:)

 På nogle skole er der IWB i alle klasser, andre steder findes IWB i nogle få klasser, mens andre igen nærmest aldrig har prøvet at bruge et IWB. Sådan forholder det sig også med kendskabet til Skoletube, som også varierer en del.

Generelle betragtninger fra deltagerne:

Eleverne ses hurtigt igang med opgaver, hvor it inddrages, og de er meget interesserede i multimodale produkter og de muligheder, der er, for sjove animationer, overgange mm.i de forskellige progammer/værktøjer.
Derfor bliver deres produkter ofte sovset ind i blinkende lys og røde hjerter, fodboldvideo mm, så budskabet drukner i deres produktion. Det vil være oplagt at se nærmere på elevprodukter og diskutere kvaliteten af disse, og hvordan den kan blive bedre. Hvilke krav skal man stille til en multimodal elevproduktion, hvordan får vi skærpet elevernes bevidsthed ift form og indhold etc. I

Når man ser på fælles mål og tænker IT ind ift dem, kan it tænkes ind de fleste steder. Men vil IT nødvendigvis altid kvalificere elevernes udbytte ift fælles mål?  Som sagt kan IT inddrages ift mange af målene, og gennem den fælles snak var der enighed om, at det er vigtigt at gøre sig klart, hvorfor man vælger at anvende IT – er det som træningshæfte med strøm på (Grammartip), er det formidling (fx pp) eller?

Fælles for gruppen er en lyst til og interesse i at blive  klogere og vide mere om brugen af IT – ikke kun ift kendskab til programmer, men i højere grad ift at kunne anvende it, hvor det giver mening, og hvor det kan kvalificere arbejdet. Der en en fælles optagethed af, hvad der gavner indhold og læring, og der er et stort ønske ift inspiration og gode ideer til undervisningen. Det tænker jeg er et rigtig godt afsæt for de kommende møder.

En god ide

En af de første gode ideer blev derefter præsenteret i form af Moviecut på SKoletube:). Alle tog imod opgaven og fik hurtigt lavet en kort film samt oprettet en kanal. “Hvor er det nemt” – var kommentaren fra flere, som sagtens kunne se det anvendt i undervisningen. Ved brug af Moviecut eller andre videoredigeringsprogrammer har de elever, der har svært ved at formulere sig skriftligt, mulighed for at udtrykke sig på anden vis, og i dette program kan de også anvende bl.a webcam, som giver dem mulighed for at indtale direkte.

Det er et lille skridt på vejen ift, at eleverne skal opnå kendskab til mange forskellige udtryksformer, så de bliver i stand til at vælge det rette medie til at udtrykke den viden og de refleksioner, der skal formidles (frit efter faghæfte 48).

Næste møde:

 Diskutere begrebet “Multimodalitet”

Vi skal se på medbragte multimodale elevproduktioner

Hvordan skaber vi bedre rammer for de elever, der har læsevanskeligheder? – hvor henter jeg materialer, lydbøger mm. (gensidig inspiration)
– og hvordan får eleverne bedre muligheder for at udtrykke sig?

Skoletube: Animoto og GoAnimate – prøve det, hvad kan det?, hvad kan det bruges til? – gør det nogen forskel?

Hvad skal vi bruge bloggen til?

Første mødegang – præsentation

Kære dansklærere på mellemtrinnet

Velkommen til vores danskfaglige netværk for dansk på mellemtrinnet.

Ovenfor kan I se en Prezi, hvor programmet for vores første mødegang er præsenteret. Prezi er et præsentationsprogram lidt ligesom PowerPoint, og det er et at de mange værktøjer, der er tilgængelige på Skoletube.

Inden vores første møde vil jeg bede jer om at overveje, hvad der optager jer ift danskfaget, og hvilke forventninger I har til forløbet.

I skal også medbringe(hvis muligt):

  •  et elevprodukt – via skoletube, usb eller egen pc.
  • 4-6 billeder på usb-stik
  • 1-2 videoklip på usb-stik
  • egen pc

Har I tid, kan I hente inspiration til første gang her:

Trinmål for faget dansk efter 6. klassetrin

faghæfte48

 

Jeg glæder mig til at møde jer og komme i gang.

Mvh Mette

Tovholder

Mit navn er Mette Lysemose, og jeg er tovholder for dansk på mellemtrinnet.

Jeg er ansat på Bavnehøjskolen i Hadsten, hvor jeg arbejder som skolebibliotekar og pædagogisk it-vejleder.
Det er mit 11 år som lærer, og hvert år har budt på nye udfordringer og muligheder:)

Faglighed og it er nyeste skud på stammen, og jeg glæder mig meget til vi skal mødes og i fællesskab gå nye veje.
IT skal ikke tænkes ind for it´ens skyld, men der, hvor det kan løfte faget og styrke elevernes læring. Jeg er optaget af, hvordan IT kan understøtte eleverens muligheder for kommunikation, videndeling og udtryksmuligheder, og her ser jeg rigtig mange mulighder i danskfaget.

Mål for netværksgruppen:

Styrket bevidsthed om kvalificeret brug af IT i danskundervisningen (med særligt fokus på IWB og Skoletube).
Bedre kendskab til IWB og Skoletube.

Vi skal arbejde med at kvalificere brugen af IWB i danskundervisningen og arbejde med Skoletube og de værktøjer, der ligger der.