Referat af fysik-netværksmøde 04-03-2012

Fysikfilm

Mette indledte med at fortælle om hvordan hendes klasser filmer fysikforsøg.

Efter et fysikforløb trækker eleverne ét af forsøgene der skal filmes og teorien bag skal forklares. På denne måde bliver alle forsøg filmet, hvilket bl.a. kan hjælpe eleverne op til den afsluttende prøve.

Tanken er bl.a. også, at hvis man skal lave en film i slutningen af et emne, er det en god idé at skrive notater undervejs og få læst op på teorien undervejs i forløbet.

Eleverne har lavet første omgang (olie) på telefonerne, og 2. omgang (alkohol) på iPad

Der har været forskelle i filmen, på telefonen er det ”bare” videoen (den skal efterbehandles på pc/mac i et videoredigeringsprogram ), på iPad kan de lægge billeder på, sætte tekst ind. (Apps: ”Explain everything”, ”puppet pals”, ”book creator”))

Mette viste hvordan deres kanal var organiseret, det vigtige er at filmene gives tags så man kan finde tilbage til dem, når der er mange

Efterbehandling, alle film ses, og der er samtaler på klassen om ”hvad gør filmen god”, klassen finder samlet ting der kan fokuseres på?

 

Simuleringer

Simuleringerne kan bruges som et godt supplement til at vise mikro-perspektivet i fx elektromagneter eller de urørlige felter i fx radioaktivitet. Men for at eleverne bruger det til prøven, bør vi måske tænke simuleringerne mere ind i undervisning. For hver simulering er der ”teaching ideas” i bunden, hvor andre læreres gennemgange og undervisningsplaner kan hentes. Disse er ofte på engelsk.

Simulering af radioaktive kilder:
http://getwordwall.com/VisualSimulations

 

Sociale medier
Charlotte bruger Skype, på den måde der er oprettet en gruppe, hvor der kan stilles spørgsmål til fx noget der er læst, hvor eleverne kan skrive kommentarer uden for skoletiden.
Charlotte oplever at eleverne bliver bedre til at skrive sammen, charlotte er nogle gange med inde og skrive sammen med dem – eleverne kan se når Charlotte er på, og kan skrive til hende enten privat.

 

Evaluering af netværksmøderne.
Netværksmøderne har været gode, man får nye idéer og får mange forskellige vinkler på hvordan computere, mobiler, web2.0 værktøjer, simulationer o.s.v. kan højne forståelsesniveauet hos de unge mennesker. Der er generelt ønsker om at netværksmøderne bliver åbnet for didaktiske spørgsmål, nye prøveformer, eksamensspørgsmål osv. Så det ikke kun er IT der er i fokus.

Fagligt Fysiknetværksmøde d. 4. marts

På mandagens faglige netværksmøde trækker vi tråde fra forskellige verdenshjørner.

Mette vil forklare lidt om erfaringerne med at eleverne trækker et forsøg, videofilmer
og forklarer det – samt vise hvordan hun bruger skoletube-kanalen.

Eleven som producent – en tanke om at eleverne ikke blot skal lære, men også bruge viden til noget – giver rigtig god mening i fysiklokalet.
Hvordan underviser vi så eleverne bruger naturvidenskabelig metode i samarbejde med de IT-værktøjer der er til rådighed.
Hvordan kan vi danne eleverne så de er nysgerrige og eksperimenterende også uden trin-for-trin forsøgsvejledning?

Det er snart prøvetid, så en snak om hvordan og hvilke fordele der kan være ved at
tage de digitale platforme med ind til prøven, kunne være interessant.
Her tænker jeg særligt på simuleringer. I PHET simuleringerne har eleverne mulighed
for at vise, demonstrere og forklare mange forskellige fænomener, men hvordan er synet
på simuleringer kontra opstillinger – sat på spidsen – hvad er bedst? Hvis eleven skal
forklare om bølger, er en simulering fra PHET der viser inteferrens lige så god som
hvis eleven lavede den i et bølgekar?

Inddragelse af sociale medier. Er der nogen der har erfaring med at inddrage facebook / twitter / instagram i fysikfaget, har det relevans i fysik at eleverne fx har en gruppe på facebook til at hjælpe hinanden. Kan der være mening i at dele spændende elevforsøg på deres facebookprofil som værktøj til analyse fra andre elever?

Vi bør også evaluere disse faglige netværk.
Det faglige netværk ser ud til at kunne fortsætte til næste år. Jeg kunne godt tænke
mig en snak om det har bidraget til nytænkning, har det bidraget til ændringer i
undervisningen? Har det været tiden værd at sidde med i dette netværk, er det digitale
felt for “snævert” eller ønskes der en frihed til at diskutere noget udenfor det
digitale område?
Hvad har været godt, hvad kan gøres bedre.

Netværksmøde mandag d. 21/1 2013

Med udgangspunkt i formidling lavede eleverne i 9.c fysikopgaver om atomer og ioner. De fik fysikopgave med forskellige muligheder og begrænsninger.
Oplægget kan hentes som pdf her. fysikrapport

Jeg linker til to af besvarelserne, jeg kunne godt tænke mig at vi på mandag kan diskutere om det er “godt nok”, kræver teknikken for meget koncentration på bekostningen af fagligheden?

Gruppe 1 besvarelse: http://www.youtube.com/watch?v=YNAHTR2LhvY&feature=youtu.be
Gruppe 1 respons:gruppe1_tilbagemelding_efteraar2012

Gruppe 2 besvarelse:

http://www.youtube.com/watch?v=5XJotlBSBp0&feature=youtu.be

Gruppe 2 respons: gruppe2_tilbagemelding_efteraar2012

Jeg vedhæfter også responsen til grupperne så I kan se hvilke dele jeg har lagt vægt på. Igen kunne jeg godt tænke mig en samtale/debat om hvilke ting vi som undervisere skal være opmærksomme på.

Fysikkemifaget.dk
Præstemarkskolen har som en af de eneste skoler abbonnement til fysikkemifaget.dk, jeg vil gerne vise jer det med udgangspunkt i om det er dér hvor det kan stå alene som undervisningsmiddel?

Vi kan se at pigerne generelt får lavere karakter end drengene i fysik, har I nogle metoder til at gøre faget mere “spiseligt” for pigerne, evt. ved at benytte andre medier, bestemte forsøg, bestemte emner, hvilke oplevelser og tanker har I med hensyn til generelt at få pigerne til at være mere interesserede i faget?

Referat:

Her er referatet fra dagens møde, sig endelig til hvis der er noget jeg mangler at få med. Det er vedhæftet som pdf. Vi ses d. 4. marts.

20130112 referat fysiknetværk