Det sidste reflekterende blogindlæg i engelsk

Hej igen!

Så nåede vi enden på første omgang af engelsknetværket.

Selvom vi bruget meget tid første gang vi mødtes, på at få afklaret, hvilke forventninger vi alle havde til netværket, var deltagelsen stødt faldende alle fire gange. Det er trist at der ikke blev bakket mere op omkring dette tiltag.

Jeg kunne godt tænke mig at der blev gjort mere ud af forventninger til mødedeltagerne til et sådan netværk. Mange af deltagerne ville hellere bruge tiden på at arbejde med værktøjerne fra skoletube og kun få havde så meget erfaring med arbejdet med IT i undervisningen at de kunne medbringe elevprodukter til møderne. Selvom deltagerne var med til at bestemme indholdet allerede føreste gang vi mødtes, tror jeg der var der en del der følte det var spild af deres tid fordi deres forventninger var anderledes end resten af holdet.

De tre deltagere der var der alle fire gange var meget begejstrede overfor projektet og synes de havde fået noget med derfra. Som tovholder må jeg sige at det var trist at opleve, hvordan mødedeltagelsen faldt fra gang til gang. Skulle jeg have gjort noget anderledes? Skulle rammerne have været tydeligere? eller skulle vi have delt engelsk gruppen op i øvede og begyndere?

Jeg tror der er mange bud på hvorfor så mange hoppede fra undervejs, men ved ikke helt hvad skulle have været anderledes.

Jeg vil takke af for denne gang. Det kan være vi ses igen til runde to.

Mvh

Ebbe

Refleksioner efter sidste netværksmøde den 4/3 2013

Hej igen!

Det sidste netværksmøde blev afholdt på Søndervangskolen som de andre men desværre var vi kun 5 i alt incl. mig selv (Elin, Mette, Britt og Maja). Det var en noget træls måde at slutte netværket på så vi brugte noget af tiden på at evaluere forløbet. De fremmødte synes det havde været spændende men ønskede bredere rammer så det ikke kun var værktøjer i skoletube man kunne arbejde med. Vi snakkede også om at nogle lærer var blevet prikket og andre spurgt, som også kunne have noget med motivationen at gøre.
Jeg havde fra starten ønsket at deltagerne skulle bidrage med elevprodukter til hver gang så vi kunne få gang i en dialog om faglighed i undervisningen. Er det mon dette pres som har gjort at fremmødet har været stødt faldene? eller har det fordi det var en broget flok som var på så forskellige niveauer at det ikke fængede? Deltagerne var ikke så begejstrede for “hjemmearbejde” og ville ønske at et fremtidigt netværk kunne være mere arbejdsrelateret. Dvs. at arbejdet med værktøjerne skulle foregå på de møder vi holder sammen og ikke være hjemmearbejde. Disse udmeldinger var dog kun fra de få fremmødte.

Refleksioner efter første møde

Refleksioner efter første møde i netværksgruppen:
Mødet startede med en gennemgang af forventninger til netværket og deltagerne fortalte om, hvad de havde lavet af undervisningsprojekter med IT. Nogle deltagere havde brugt rigtig meget IT og andre havde næsten ikke brugt noget på grund af manglende udstyr. En enkelt fortalte, at han brugte mindre og mindre IT, da han oplevede at børnene fik for lidt ud af det.
Vi snakkede lidt om fælles mål og vigtigheden af, at IT kun skal bruges, der hvor det får en merværdi i undervisningen.
Deltagerne havde i ”indbydelsen” til mødet fået til opgave at medbringe et elevprodukt, så vi i fællesskab kunne kigge på produktet og snakke om, hvorvidt produktet gav en merværdi til undervisningen. Flere deltagere havde medbragt produkter, og vi fik en god snak om, hvor produkterne gav undervisningen et løft.
Jeg lavede en kort gennemgang af værktøjerne i skoletube, hvorefter vi lavede en plan for det næste møde. Vi blev enige om at lave endnu et produkt med specielt fokus på faglighed som vi i fælleskab vil gennemgå på første del af mødet og derefter vil deltagerne blive inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling med henblik på i grupper at arbejde med et af værktøjerne i skoletube og eventuelt lave et undervisningsforløb.
Jeg forestiller mig, at jeg i denne proces fungerer som vejleder.

Tanker fra London og mødet mandag 4/3 2013

2013-01-30 13.24.04

En lærer, der underviser i alle fag i én klasse! Sådan var virkeligheden på den skole, vi besøgte i London. IT blev brugt i alle fag og integreret på mange forskellige måder. Undervisningen var på alle årgange temabaseret, så de arbejdede med f.eks. “Cirkus”. Alle fag lavede så undervisning ud fra dette emne, og da det jo var samme lærer i alle fag, var det nemt at lave sammenhæng for børnene.
Skolen bruget IT, der hvor det gav mening. Dvs. det skulle give undervisningen en merværdi.

2013-01-30 13.53.01

Når vi bruger IT i skolen, bør vi altid tænke på, at brugen af IT giver undervisningen en merværdi. På BETT og da vi var til foredrag med en af de øverste indenfor Apple, blev vi igen præsenteret for Blooms Taksonomi, som bliver brugt til at synliggøre, hvad det er vi bruger IT til. IT kan virkelig gøre en forskel, hvis didaktikken følger med, men gør den ikke det kan det i værste fald betyde, at eleverne lærer mindre, end de ville have gjort uden brug af IT.

2013-01-30 19.57.48

Didaktisk design er noget vi må forholde os til. Hvordan tilrettelægger man en undervisning, hvor man undlader at stille lukkede spørgsmål, som eleverne kan svare på via en google søgning og istedet stiller spørgsmål, hvor de er nødt til at forholde sig til indholdet af spørgsmålet?

Dette tror jeg bliver den helt store udfordring de næste år.

Apple forudser at undervisningsformen også ændre sig. Undervisningen vil i langt højere grad blive individuel frem for klassebaseret, og her vil IT for alvor blive uundværligt.

2013-01-30 20.08.50

Dagsorden til mødet mandag den 4/3 2013

1. Turen til BETT
2. Eventuelle medbragte elevproduktioner gennemgåes med fokus på faglighed
3. Opsamling på gruppearbejdet
4. Fagligtnetværk fortsat?
5. Evaluering.

Engelsk netværksmøde den 29/10 2012

30/10 2012

Tak for et godt møde i går. Vi startede mødet med at snakke digitale læremidler ud fra denne side: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/uvmat/?k=FSK-FM-2

Skolerne står overfor indkøb af digitale læremidler og derfor brugte vi en halvtime på at snakke om erfaringer med disse. Fremmødet var ikke så stort, men trods det fik vi alligevel kigget på nogle film som Emils 7. klasse havde lavet.
Vi drøftede det faglige i filmene som jo var vores fokuspunkt til mødet.

Der var en del frustrationer over maskiner og net, men også over udskiftningen af værktøjer på skoletube. Efter pausen gik vi i grupper, hvor der blev arbejdet med emner og værktøjer i skoletube.

Jeg prøvede at hjælpe med idéer til medieproduktion for indskolingen 0., 1. og 2. klasse da der på en af skolerne i kommunen kører en forsøgsordning med engelsk helt ned i de første klasser. Idéer modtages gerne.

Udskolingsgruppen gik i gang med et tema om Konfirmation og ville gerne have hjælp med værktøjer der kunne understøtte deres ønsker i forbindelse med temaet. Jeg kigger på det til næste gang. Man havde oplevet problemer med det nye lydstudie på skoletube “Soundation” og jeg lovede at kigge på det.
Jeg kigger på de nye værktøjer i skoletube til næste møde.

Dagsorden til næste møde:

1. Vi kigger på elevproduktioner, som I medbringer, og herefter drøfter vi fagligheden i produkterne.
2. Vi arbejder videre i grupperne og jeg prøver at hjælpe og vejlede.
3. Evt. Mvh Ebbe

Udfordringer angående engelsk og it og reflektioner fra første møde

Velkommen til netværksgruppen Engelsk.

Jeg hedder Ebbe og er ansat på Tungelundskolen i Thorsø, hvor jeg også er fungerende Pitter (Pædagogisk IT-vejleder)

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om de udfordringer, jeg ser i forhold til fælles mål for engelsk, med specielt fokus på IT.

Med indtoget af digitale medier i unges hverdag, står vi som lærere overfor nye udfordringer. Vi skal med fagligheden i fokus, følge med denne udvikling. Dette betyder nye lærerroller og en ændret klassepraksis for mange.
Vi skal, I fællesskab, hjælpe skolen og engelskundervisningen til at følge med denne udvikling.
Vi skal blive bedre til at drage IT ind i undervisningen, hvor det giver en merværdi for børnene at bruge de medier som børn allerede bruger i deres fritid.

Mine tanker/forventninger til første møde i september:

1. Præsentation af engelskgruppen.
2. Forventninger til dette forløb.
3. Praksis i din engelskundervisning. Tag et produkt med fra din egen undervisning evt. et elevprodukt.
4. Fælles mål for engelsk – hvad siger fælles mål om IT i engelsk?
5. Introduktion til “skoletube” eksempler på web2 i undervisningen.
6. Arbejdsopgaver til næste gang.

HUSK en bærbar computer.

Tak for et godt første møde.

Husk “lektien” til næste gang: Lav et produkt i skoletube, hvor fagligheden er i fokus. Overvej følgende: “hvor er det at fagligheden får et løft i dit produkt?”

Jeg glæder mig til vores næste møde den 29. oktober.

Dagsorden på mødet:
1. del gennemgang af produkter
pause
2. del arbejde i indskoling, mellemtrin og udskoling med et værktøj eller emne i skoletube.

Husk spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget eller hvis der er noget jeg kan hjælpe med. (brug fællesnettet eller mail: ebbe.kragh.nielsen@skolekom.dk)

Mvh

Ebbe