London – Bett

Okay…busturen fra lufthavnen til hotellet kunne i sig selv være et blogindlæg men lad nu det ligge 🙂 Vi overlevede heldigvis alle og var kun lettere fortumlet, da vi ENDELIG ankom til hotellet.

Forventningerne til turen var hverken store, små eller noget der imellem. Jeg har ikke været af sted før men havde hørt en masse fra andre. Det virkede meget abstrakt og svært at finde hoved og hale i hvor meget af indholdet i programmet, som jeg kan bruge i min dagligdag i en dansk folkeskole som er opbygget meget anderledes end i England. Derfor besluttede jeg mig for at parkere alle forventninger i Danmark og så lade oplevelserne og inspirationen komme til mig…grovsorteringen måtte fortages løbende.

Det første der stod på programmet var et skolebesøg til en primary school (Fitch Green Academy). Videoen omkring skolen havde jeg set hjemmefra. På denne fremstod skolen idyllisk, med elever der interesseret sidder på gulvet og suger læring til sig, vinduespartier i diverse beroligende farver kastede inspirerende lys ind over elevernes arbejde (mindfulness for alle pengene), og den romatiske gangbro som sørgede for, at eleverne kunne gå trygt til og fra skole…ja det var lige før, at der i videoen også blev lovet konstant solskin. Videoen stod i hvert fald i skærende kontrast med den virkelighed, som jeg står i.

Jo…det er sandt…nogle af mine elever hører faktisk ikke helt efter og kunne måske godt skrue lidt op for watt-tallet i forhold til at suge læring til sig, lysindfaldet i min klasse er der enten lidt for lidt af eller lidt for meget (specielt når vi nærmer os de 35 grader i lokalet), og gangbroen er erstattet af en tunnel, hvor nogle de store elever kan stå i lettere skjul hvis en smøg skal tændes, og vejret…typisk dansk vejr.

Skolen viste sig så også at ligge i et lille dukkehus-kvarter, og solen var irriterende dejligt fremme, den dag vi ankom.

Godt så…udgangspunktet var nok krydret med en smule skepsis men indholdet endte med at blive overraskende godt. Selvfølgelig startede vi med at sætte os i opholdsrummet og lade os bade i mindfulness-lys.

mindfulness lys

Hurtigt blev det dog interessant. Følgende video blev vist (http://www.youtube.com/watch?v=oRBchZLkQR0), og allerede der blev der sat mange tanker i gang. Jeg har altid vidst, at min inddragelse af IT i undervisningen skulle føre til en ændring ved eleverne…forhåbentlig endda en større forståelse for det lærte. Nogle gange er det måske bare lidt let at glemme dette mål, når teknikken ikke virker, og eleverne resolut spolerer det ved at gå på Facebook, Quizbattle eller andet i stedet for at makke ret. Videoen kigger jeg stadig på, for i min verden kan den bruges med 2 vinkler:

1)   Til at minde mig om hvad målet af inddragelse af IT i min undervisning skal føre til. Minde mig om at eleverne skal bruge IT til at finde nye veje til løsninger men samtidig ikke glemme de gamle løsninger (såsom at bruge deres egne ben :-).

2)   Til at minde mig om, at når min inddragelse af IT mislykkes grundet elever der fjoller, IT der ikke virker, en konflikt fra frikvarteret der skal løses osv, så må jeg op på hesten igen og finde en ny vej. På den måde er forsøget jo heller ikke spildt.

Disse tanker blev også godt støttet op af SAMR-modellen, som blev introduceret:

SAMR model

En tur rundt på skolen gav da også stof til eftertanke. Jeg begyndte faktisk at tænke, at noget jeg kan ændre på i min undervisning er at fralægge noget af ansvaret og give det til eleverne (meget svært for mig generelt). Jeg så meget opdelt undervisning i samme rum, og så hvordan opgaverne ved de forskellige borde faktisk supplerede hinanden på en sådan måde, at selv de læreropsyns-frie (et ord jeg lige har opfundet) aktiviteter med IT blev nødt til at blive taget seriøst, og hvor det ville have konsekvenser for det videre arbejde at gå på Facebook eller andre sider, der ikke stemmer overens med emnet.

Workshops

Dette måtte afprøves i biologilokalet derhjemme, så i en periode efter besøget var det proteinsyntesen, der skulle undervises i på en ny måde. Proteinsyntesen er MEGET teoretisk, men måske skulle denne meget workshopsopdelte undervisning være den nye vej frem…og det var SÅ godt.

Først havde jeg et fælles oplæg, og i fællesskab fik vi fremskaffet DNA-strenge fra samtlige elevers spyt og kigget på det via iPad-mikroskopet.

DNA udtræk på Østervang

Dernæst blev de inddelt i 3 grupper og havde 20 minutter ved hver workshop:

1)   Mitose- celledeling: Her skulle eleverne se nogle animationer af mitosen, som jeg havde fundet, og derefter skulle de beskrive og tegne celledelingen med egne ord.

2)   DNA-stigen dannes af 4 stoffer: Eleverne skulle læse noget tekst om dette og derefter klippe baser ud som skulle hænges på vores kedelige hvide biologi-væg.

3)   Skelettet i DNA: Eleverne skulle først se udvalgte Youtube videoer om phosphatgrupper og kulhydratgrupper og derefter klippe skelettet ud til vores væg.

Eleverne synes, at det var fantastisk og virkede mere koncentrerede og ansvarlige for opgaven, end jeg umiddelbart har oplevet tidligere…det skal da prøves igen.

Spændende Apps blev også introduceret ved besøget på Fitch Green Academy, og mange af dem har jeg hentet og lært at bruge, så ligeså snart min barsel er slut, skal eleverne da kreere egne biologibøger med Book Creator, lave et ekstra interaktivt lag af viden på biologilokalet ved hjælp af Aurasma, og visuelt guides så læreren kan træde et skridt tilbage vha de almindelige kamerafunktioner…can’t wait.

Hvor skolebesøget om dagen var meget praktisk anlagt, blev det bakket op af teori om aftenen, hvor vi blev introduceret for diverse præsentationer på Apple Executive Briefing Center. Igen var det omskifteligheden i bruges af skills, der bl.a. blev fremhævet og evnen til at navigere mellem disse.

Skills

Den sidste dag før afgang blev brugt på Bett-messen. For en person som mig der bedst arbejder og lader mig inspirere med ro og fordybelse omkring mig, er en gigantisk messehal med 1000 indtryk og alt for meget larm, ikke det bedste sted at fordybe mig, men med et skridt af gangen og nedtoning af ambitioner om at nå det hele, lykkedes det mig at få leget lidt ved de forskellige stande og var nok mest interesseret i mulighederne indenfor diverse interaktive tavler.

Interaktiv tavle på Bett

Mulighederne var mange, men den perfekte tavle faldt jeg ikke over. Specielt størrelsen på dem tæller ned, for med klasser på op til 30 elever skal der en ret stor tavle til, for at potentialet udnyttes ordentligt. Mine elever der sidder bagerst i biologilokalet, kan have svært ved at læse alt hvad der står på den tavle, som jeg i forvejen har, og dårligt lysindfald på skærmen er også et problem, der til tider skaber irritation. Søgningen må fortsætte.

Det var afslutningen på den faglige del af turen, og næste dag gik turen hjem til Danmark igen…OG OH VE OH SKRÆK…med den samme buschauffør der kørte os til hotellet den første dag. Sveden piblede frem på panden, da vi så at det var ham og tanker som: overlever vi denne gang, kommer vi frem til tiden osv sneg sig ind. Jeg lukkede øjnene og faldt i søvn, for så var jeg da fri for at bekymre mig 🙂

 

Netværksmøde i biologi den 4. marts 2013

Netværksmøde i biologi mandag den 4. marts 2013

Så blev sidste møde i denne ombæring afsluttet. Til stede var: Anne Mette Röck, Marianne Kruse og Birgitte Boller. Desværre var vi igen ramt af fravær i form af blandt andet sygdom.

Fælles naturfagsprøve

Mindmeister  Moviecut

Over en længere periode har der været varslet fra regeringen, at de tre naturfag (biologi, geografi og fysik/kemi) skal slås sammen til én fælles prøve. Vi har i gruppen fra start været meget obs på, at dette skal diskuteres i forhold til brugen af IT i forbindelse med en sådan prøve. Vi har dog udskudt det af flere omgange, da den endelige form ikke er meldt ud. Til dette møde er formen stadig ikke meldt ud, men vi har alligevel vovet os ud i en belysning omkring dette.

Vi skal som udgangspunkt ikke have en nej-hat på i forhold til dette, men derfor kan bekymringer omkring specifikke dele af dette udspil selvfølgelig snige sig ind: Kan eleverne overskue de fag-faglige grænser fagene imellem, er der afsat god nok tid til samarbejde lærerne imellem osv.

Der hersker ingen tvivl om, at hvis denne prøveform skal blive en succes i en aldersgruppe, hvor det at tænke abstrakt kan være svært, så skal det hele i den grad visualiseres. Her snakkede vi om at programmet Mindmeister på Skoletube vil være oplagt. Når eleverne først har lært værktøjet, er det vigtigt at overblikket over de forskellige emner tydeliggøres heri. Det kunne f.eks. være ved at give hvert fag en farve, og efterhånden som et tværfagligt emne breder sig i Mindmeister, så skal boblerne farvelægges, så vi sikrer, at eleverne har overblik over, hvilke dele der hører til hvilke fag i en prøve-situation.

Af mulige emner vi snakkede om, kan følgende nævnes:

 • Bryllupsnat
  • Blomster i brudebuket (biologi)
  • Prævention (biologi)
  • Bryllupsrejsen (geografi)
  • Metallerne i vielsesringene (fysik)
 • Berlin Maraton
  • Befolkningssammensætning og tæthed i storbyer (geografi)
  • Gennemsnitshastigheder (fysik)
  • Forbrænding (kemi)
  • Kost og motion (biologi)
 • Tsunami
 • Vand
 • Energi
 • Maden vi spiser
 • Vejret
 • Lejrskole

Jeg er i gang med et CSI-emne på Østervangskolen, hvor alle tre fag også er tænkt ind. Eleverne har svært ved at finde ud af, hvornår vægten er størst på bestemte fag. Her er der mulighed for via Mindmeister, at eleverne løbende får farvekodet deres workshops for overskuelighedens skyld.

 • GPS-koordinator (geografi)
 • Blodanalyse (biologi)
 • Afkølingskurver (fysik)
 • Osv.

Rent praktisk vil det være en fordel, at planlægge at de tre naturfag har lokaler ved siden af hinanden og skemalægges på samme dag for ad denne vej også at visualisere en sammenhæng.

Marianne Kruse kunne også berette om, at hun har været i en arbejdsgruppe, hvor de har set på, hvordan forskellige emner kan belyses ud fra de tre fag, og arbejdet af dette vil kunne ses på nts-net omkring 1. april.

Vi snakkede også om at ved at samle fagene til f.eks. én naturfagsdag om ugen, så mister eleverne meget undervisning, hvis de er fraværende på sådan en dag. Her er det vigtigt, at vi ”opdrager” eleverne til, at de på skift skal lave videooptagelser af de forsøg, som de laver og summere den faglige viden op for så at lægge dette på skoletube, så de fraværende elever kan bruge det som opsummering, men også som endnu en måde for eleverne at overskue det abstrakte.

Forskellige hjemmesider / apps

Birgitte Boller fortalte om, hvordan hun inddrager EMU-træneren i hendes biologi-undervisning (http://traeneren.emu.dk/search-result?skoleType=LH-UDD-GSK&fagKode=LH-UDD-GSK-1). Det er ren og skær træning af fakta-viden, men den vurderes af gruppen til godt, at kan bruges som repetitions-værktøj.

I den forbindelse blev www.vikartimen.dk også nævnt som en dynamisk opgavebank til bl.a. de sårbare naturfagsdage, hvor lærere jo også kan lægge sig syge.

Naturbasen (app) blev også introduceret. App’en er udviklet af ”Fugle og Natur” og er en nem måde for eleverne at dokumentere deres observationer via mobiltelefonen, når de befinder sig udenfor klasselokalet. Den kan desuden bruges til at danne sig et overblik over, hvad der kan forventes at være af flora og fauna i det område de står i samt som opslagsværk.

Naturbasen

i-bøger

Flere og flere forlag vælger efterhånden at tilbyde elevbøgerne som i-bøger mod tillægsbetaling. Vores vurdering i gruppen er, at det højner mange elevers motivation for at læse igen. I gruppen snakkede vi om, at mange af eleverne har sværere og sværere ved at læse faglige tekster fra en biologibog. I-bogen motiverer til gengæld på en anden måde, da et kapitel hurtigt kan læses i bussen, samt de tilhørende animationer og små videoer kan gøre det mere overkommeligt.

i-bog

 

 

Møde den 21/1-13 – Biologi

Netværksmøde i Biologi mandag den 21. januar 2013

 

En kold vintereftermiddag samles en lille sluttet flok: Birgitte Boller, Kira Schwarz, Jens Fersløv Andersen og Anne Mette Röck (tovholdervikar)

Fokus i dag var på Skoletube.dk og de muligheder, der ligger her:

Prezi
Kira har anvendt programmet som et alternativ til PowerPoint ved fremlæggelser på 7. og 9. årgang. Prezien ses som elevernes samlende tråd, mens de selv står for den mundtlige redegørelse. De ældste elever kunne hurtigt se mulighederne uden egentlig introduktion til programmet. Adgangen sker gennem Skoletube med brug af uni-login, og derefter går resten næsten af sig selv; muligheden for selv at designe præsentationen er der, men flere brugbare skabeloner kan lette arbejdet. Den færdige præsentation ses som en del af elevens portefølje, men også bruges til senere repetition.

Andre it-værktøjer med klassekanalerne på Skoletube.dk som samlested.
Elevernes mobiltelefoner og iPads bruges i høj grad til dokumentation. Det skal derfor være let at sætte de forskellige input sammen. Vi ser muligheder i Animoto, som et godt alternativ til PowerPoint eller Prezi, hjemmesideprogrammet Wix kan også noget; Vuvox.com rummer potentiale, videovejledning er på Laerit.dk, programmet er desværre ikke længere i Mediesuiten på Skoletube.dk.
Mange elever medbringer iPads, det giver udfordringer ved videoredigering. Her må eleverne opfordres til at redigere med fx Moviecut, hvis de ikke har investeret i apps til redigering. I øvrigt er der til både iPhone og Androidtelefoner en app, som kan uploade film direkte til skoletubekanaler, herfra kan filmene så downloades mhp. redigering.
Tegneserieprogrammer kan bruges, men er ofte tidskrævende, og det kan gå ud over det faglige indhold. En præcisering af målet med produktet er med til at højne niveauet i elevarbejdet, men igen er processen tidskrævende. Årgangsteamet må i fællesskab afgøre, hvilke værktøjer der skal i spil, og fordele indsatsen mellem fagene, så værktøjerne – og det at lære dem at kende, bruges, hvor det er oplagt.

Andre online-programmer
Birgitte viste en app på Ipaden om skelettet, men den var dyr. Alternativ er www.zygotebody.com, se også http://skolemidler.wikispaces.com/Zygote+Body  – her ligger der mange muligheder. Programmet fås også som app, men igen er prisen et tema.

Fælles naturfagsprøve
Kira havde været på et kursus, hvor der blev arbejdet med indholdet til et fællesfag, naturfag. Vi hørte lidt om processen, og biologilærerne på Rønbækskolen er positive over for hvad det kan blive til. Endnu ved vi  ikke, hvordan naturfagene kommer til at tage sig ud under den nye reform.  I skrivende stund skal vores nuværende 8. årgang til en fællesprøve, så vi er vel nødt til at tænke i de baner.
Kira kan og vil indvi os i deres arbejde, når de er kommet lidt længere i processen. It-værktøjerne vil sikkert komme i spil.

Brug af Notebook
På opfordring fra deltagere, som ikke var med sidste gang, sluttede vi af med at se på brug af Notebook i undervisningen.

Så nåede vi ikke mere. Tak for et konstruktivt møde.

Udkast til Dagsorden den 4. marts kl. 13.30-16.00

 • opsamling og siden sidst…
 • Kira om de seneste overvejelser om ”naturfag”
 • den (formodentlig kommende) fælles naturfagsprøve og inddragelse af IT heri
 • Stina om at inddrage mobiltelefoner som dokumentationsmulighed ude i felten, med en præsentation af en gratis app kaldet: Naturbasen. Denne kan bruges til at få informationer om, hvad eleverne kan forvente at finde det sted, hvor eleverne står, og elever kan nemt indrapportere egne fund, som så kan belyses nærmere hjemme i klasselokalet (punkt fra sidste gang)

 

 

 

 

 

 

 

 

Netværksmøde i biologi mandag den 29. oktober 2012

Netværksmøde i biologi mandag den 29. september 2012

Så er endnu et netværksmøde afholdt i selskab med Anne Mette Röck (håber at alle dele af navnet er korrekt nu :-), Per Henning Holdgaard, Marianne Kruse og Jens Fersløv Andersen. Desværre måtte Kira Schwartz melde afbud grundet sygdom, men vi glæder os til at høre om hendes erfaringer med et Prezi-projekt på 9. årgang næste gang.

Prezi

Vi talte ganske lidt om Prezi, da vi forventer at udfolde denne yderligere til næste møde sammen med Kira. Nogle i gruppen har arbejdet med Prezi i forbindelse med biologiundervisningen, men det store spørgsmål som vi vil lade hænge i luften til næste møde er om prezi er værd at bruge tid på i biologiundervisningen??? Fordele ved Prezi er at eleverne kan “styre” læreren i forhold til, hvad der skal være i læse-fokus, samt at programmet virker motiverende på nogle elever. Ulemper er at det til tider kan virke ustabilt (funktioner der i perioder ikke dur), og at elever som ikke er IT interesserede finder programmet svært. For sidst nævnte elever vil f.eks. Power Point muligvis fungere bedre.

Flora og fauna

I takt med at mobiltelefoner i højere grad inddrages som dokumentationsmiddel i biologiundervisningen blev apps og hjemmesider efterspurgt i forhold til flora og fauna opslag. Når eleverne er ude og tage billeder af blomster, ville dette være praktisk at være i besiddelse af. Ingen havde på dette tidspunkt forsøgt at finde en flora og fauna app, men et par mulige hjemmesider kom på tale: www.digiflora.se og www.danmarkskort.dk. Umiddelbart virkede første hjemmeside som den bedst egnede trods det svenske ophav (sproget kunne ændres til dansk).

Efter mødet har jeg søgt lidt på nogle flora og fauna apps. Umiddelbart findes ingen danske apps endnu, men jeg har fundet følgende app som er på engelsk: Flora EU. Det vil sige at ordbogsapp til oversættelse af navne vil være nødvendig. Til gengæld ser den umiddelbart meget overskuelig ud. Største problem er dog at den koster 39 kroner, så den skal evt. hentes på skoletablets eller lignende løsning.

Elevfilm på skoletube

Vi talte igen om elevproduktioner i forbindelse med videoer og derigennem øget mundtlighed i faget. Nogle elever har i den grad ikke spor lyst til at begive sig ud i sådanne video-projekter af forskellige årsager. Vi snakkede om at strukturen omkring disse projekter muligvis skal ændres, for at det ikke virker skræmmende og får modsatte virkning. Hvis vi har elever der meget gerne vil lave videoer, skal drejningen muligvis være, at det ikke blot er disse elever der laver videoerne, men at det er et fælles klasseprojekt. Det vil sige at en mulighed kunne være, at de elever der ikke har mod på at lave film, i stedet skal danne rammerne for de andre (hvad SKAL I have med i filmen) og være med til at godkende drejebogen sammen med læreren inden filmen laves. Hermed drejes ansvaret over på fællesskabet.

I processen omkring elevfilm ligger også en udfordring i og med at mange elever gerne vil lave film men faktisk ikke besidder den rette tekniske kunnen (kamera teknik). Af eksempler blev nævnt: filme mod vindue, filme skråt så højde på plante ikke kan vurderes ordentligt osv. Dette er et fælles problem for alle fag og dermed også et fælles ansvar at lære eleverne. Jens viste os hjemmesiden http://www.lommefilm.dk/kanaler/faste-kanaler/undervisning, hvor der ligge små informative videoer til eleverne om bl.a. tekniske udfordringer i forbindelse med optagelse, forberedelse, konvertering osv.

Brug af Skoletube

Anne Mette viste forskellige elevproduktioner fra hendes elever. Det var bl.a. små videoer som fungerede som mini-rapporter. Eleverne havde fået en opskrift på, hvad der skulle være med i videoerne. Anne Mette bruger ikke tid på at se alle videoerne i undervisningen.  Til gengæld får hver elev tildelt cirka 3 videoer, som de skal se hjemme og kommentere på. Dermed spares tid i undervisningen og kommentarer sikrer, at videoerne også bliver set. En af de helt store fordele ved at modtage rapporter på denne måde er, at vi i højere grad undgår copy-paste.

Brug af Notebook

Vi så eksempler på hvordan Anne Mette bruger notebook. I selve forberedelsen af undervisningen vil en tydelig disposition for elever være til stede. Hun kan skrive rettelser i forsøgsdokumenter, og til næste time kan hun bringe “samme” tavle med de samme rettelser frem igen. Hun kan indsætte links, så hun er fri for at lede efter dem, og det hele er en meget tidsbesparende proces, da undervisningsmaterialet kan genbruges.

Notebook projektet kan deles med eleverne på skoleintra som PDF eller Power Point.

Dagsorden til mandag den 21. januar fra 13.30 – 16.00

 1. Prezi projekt ved Kira
 2. Laer IT: Vi vil hjemmefra gå på http://www.laerit.dk og lade os optage af noget herfra som kan bruges på skoletube og fortælle om det næste gang. Der er frit slag, men det kunne være Animoto, PowToon eller noget helt andet.
 3. Diskutere den (formodentlig kommende) fælles naturfagsprøve og inddragelse af IT heri.
 4. I forbindelse med vores snak om at inddrage mobiltelefoner som dokumentationsmulighed ude i felten, vil jeg kort vise en gratis app kaldet: Naturbasen. Denne kan bruges til at få informationer om, hvad eleverne kan forvente at finde det sted, hvor eleverne står, og elever kan nemt indrapportere egne fund, som så kan belyses nærmere hjemme i klasselokalet.

Netværksmøde i biologi mandag den 3. september 2012

Netværksmøde mandag den 3. September 2012

Så er en vellykket eftermiddag i selskab med Birgitte Boller, Anne-Mette Röck Illeman, Kira Schwartz, Marianne Kruse og Jens Fersløv overstået.

Vi er en gruppe lærere med vidt forskellig brug af og tilgang til multimodalitet i form af IT i biologiundervisningen.

I biologiundervisningen bliver IT primært brugt til at finde billeder, YouTube videoer, animationer og diverse hjemmesider som biologitest.dk, viten.no osv.

Dog er der også nogle i gruppen som arbejder med spændende tiltag, som vi i fællesskab vil se nærmere på:

 1. Repetition af biologibegreber vha elevproduktioner uploadet på skoletubekanal. Vi så eksempler på elevproduktioner indenfor fotosyntesen: stopmotion, stumfilm, talkshow og dokumentar. Vi snakkede om at disse elevproduktioner specielt øger fagligheden hos de elever, der laver produktionerne. Det står dog mere uklart om de øvrige elever får ligeså meget ud af at se dem. Dette skal undersøges nærmere. Skal der evt. være strammere rammer omkring udformningen af elevproduktionerne for at sikre, at der sættes billeder på begreberne og ikke blot tale? Vi ser på flere eksempler til næste møde.
 2. Udarbejdelse af Prezi-projekter tværfagligt med fysik/kemi. Eleverne indføres i brugen af Prezi og dermed også skoletube og er i gang med at lave præsentationer om kvælstofskredsløbet.
 3. Undervisning udarbejdet vha notebook som sikrer et flow i undervisningen, så undervisningen ikke starter forfra hver gang. Tiden genbruges.
 4. Brug af bambuser.com som sikrer et hurtigt og tidsbesparende flow i opsamling af videoer og billeder fra eleverne.
 5. Mundtlige biologirapporter som kan uploades på skoletube.

Erfaringer og refleksion over ovenstående summeres op løbende i forbindelse med netværksmøderne.

I gruppen opleves, at de elevproduktioner der bliver useriøse og har manglende faglig afsæt for det meste skyldes, at de opgaver vi som lærere stiller er for svære og ikke afgrænset i høj nok grad. Er vi for dårlige til at udtrykke os? IT indføringen i biologi skal måske starte med at være afgrænset i en sådan grad, at eleverne ikke skal bruge alt for lang tid på at lede, og så kan udvidelsen af værkstøjskassen løbende foregå.

Samtidig må der være en vis accept af at noget af undervisningstiden går til, at eleverne lærer at bruge programmerne (prezi, videoredigering, notebook, skoletube osv) uden, at det er biologi-specifik læring, der opnås. Dette ses umiddelbart som en nødvendighed, for at redskaberne kan bruges senere på et højt fagligt niveau.

Til mødet i dag blev vores reelle brug af IT klargjort og vores mål/drømme i forhold til, hvad vi gerne vil opnå med det diskuteret. Spændende tiltag i undervisningen blev præsenteret.

Vi har besluttet os for at have fokus på skoletube til næste møde:

 • Kira vil til den tid være færdig med sit prezi-projekt omkring kvælstofskredsløbet på 9. Årgang. Hun vil vise eksempler fra projektet og fortælle om sine erfaringer med det. Vi vil i gruppen forholde os til projektet. Kunne det være gjort anderledes i forhold til faglig indlæring?
 • Stina viser flere elevproduktioner til biologibegreber uploadet på skoletube, samt får en snak med de elever der ikke laver videoerne. Prøver at klarlægge om disse elever også får noget ud af repetitionen. Dette diskuteres i gruppen.
 • Anne-Mette viser flere eksempler på, hvordan programmer på skoletube er brugt i biologi. Hvilke udfordringer er der???

Anne-Mette har desuden notebook eksempel med, hvis der bliver tid, men første prioritet til næste møde er opkvalificering i brugen af skoletube.

Eksempler på videoer som vi tog udgangspunkt i:

Præsentation af Stina (Biologi)

Mit navn er Stina Maria Rasmussen, og jeg er tovholder i biologi.

Til daglig er jeg biologi-, engelsk-, fysik/kemi- og matematiklærer på Østervangskolen.

Til netværksmøderne skal vi i fællesskab snakke om de udfordringer, der er i biologiundervisningen, og vi skal sammen se på, om vi kan øge elevernes indlæring og forståelse ved blandt andet at anvende IT.

Dette er derfor ikke et kursus i brugen af specifikke multimodale virkemidler, men en gruppe hvor vi i fællesskab ser på, hvordan det er muligt at anvende IT målrettet på fagligheden.

Der er ikke krav om specifikke IT-kompetencer fra din side (det har eleverne garanteret styr på :-)), men i fællesskab kan vi blive klogere på, hvordan IT kan integreres sammen med alle andre tiltag i den daglige undervisning.

Mål for netværket:

 • Ændret praksis med fokus på kvalificeret brug af it i biologi knyttet specielt til IWB og Skoletube
 • Styrket faglighed gennem anvendelse af multimodal kommunikation
 • Øget videndelingspraksis i faglige netværk gennem brug af Blogs og andre Web 2.0 værktøjer
 • Øget interaktivitet og elevdeltagelse støttet af IWB og Skoletube

Det første netværksmøde d. 3.9.2012 fra 13.30 – 16.00 på Søndervangskolen

Til første møde skal du fortælle om, hvordan du på nuværende tidspunkt tænker IT ind i biologiundervisningen.

Vores første dagsorden ser sådan ud:

 • En præsentationsrunde
 • Brug af skoleblogs
 • Intro til netværket; herunder vores rolle som vejledere.
 • Fælles brainstorm: Hvordan kan fagligheden øges via IT (også set i forhold til fælles mål)?
 • Hvilke erfaringer har I med brugen af IT i biologiundervisningen?
 • Hvad er multimodalitet og hvilke tiltag kan foretages i praksis i forhold til dette begreb?
 • Vi laver ny dagsorden i fællesskab til næste møde