Sidste møde og Bett – samfundsfag

Turen til Bett

 

Forventninger var store til den store Bett – konference og til turen generelt. Jeg havde hørt meget godt og spændende om turen fra andre. Desuden er det altid inspirerende at være blandt kompetente mennesker.

Turen blev spændende og interessant.  Bl.a. kan et inspirerende og yderst interessant foredrag ved Apple nævnes, hvor der blev præsenteret og vist tanker om IT’s muligheder i sammenspil med didaktiske overvejelser. Herunder blev Blooms Taksonomi inddraget.

Hvis man tager udgangspunkt i denne, når man tilrettelægger sin undervisning, og tænker IT som middel og ikke mål, kan man rykke sin undervisning i en helt ny retning. Vi bliver nødt til medtænke værdien i, at eleverne forholder sig til indholdet i den opgave de stilles.

Denne tanke og praksis blev bestemt vist i store træk på Fitch Green Academy, en Primary School udenfor London.

En ny og innovativ skole, hvor der var tænkt store tanker om børns læring. Læring via IT og et lækkert lys med vinduesglas i forskellige farver, hvilket skulle virke beroligende og give et godt arbejdsmiljø.

På vores tur rundt på skolen så vi virkelig, hvordan tanken om IT blev brugt, og herunder hvordan det blev integreret i alle fag på forskellige måder. Lige fra at sidde med Garage band og lave vejrudsigt til at lave video- og forklaringsoptagelser i biologi om udtagelse af en DNA-streng.

På hvert klassetrin var undervisningen bygget op om et tema, hvilket tydeligt var afspejlet i klasseværelset. IT blev her kun et middel til at nå frem til målet, og eleverne var ikke fascineret af selve brugerfladen men det at bruge mediet til at skabe mening med den stillede opgave. Ret meget i tråd med Blooms taksonomi. Ud over et emne var det også en overskuelig hverdag, da dagen havde samme lærerteam ind over de enkelte fag.

Selve Bett var virkelig et sandt bombardementet af forskellige indtryk. En kæmpe messehal fyldt med stande og IT – udstyr samt mennesker overalt.

Vi nåede forbi et knapt så inspirerende foredrag ved Lenovo til Smart Technologies, hvor de nye og spændende tanker om interaktive boards blev præsenteret . Ellers blev det en dag med inspiration og en masse indtryk og ideer til ny og inspirerende undervisning.  Her kan mødet hos Gyldendal nævnes, det blev til en god debat om brugen af deres læringsplatform i matematik.

Bestemt en god og inspirerende tur.

 

Afslutningen på netværket blev en blandet fornøjelse. Vi sad to deltagere, hvoraf de to dog havde været der hele vejen igennem.

Efter samråd med historie, blev vi enige om af slå netværket sammen og se hvad de to fag kunne give hinanden. Det blev en god oplevelse, hvor Blooms taksonomi blev brugt til at vende og vurdere didaktiske tiltag ud fra emner og bogmateriale i de to fag.

Ærgerligt at der ikke blev bakket bedre op om et fagligt netværk som denne. Det har svært at holde et seriøst niveau og nå op på et reflekterende niveau, der skulle bygge på netværksmøderne.

De deltagende har bestemt været positive over tiltaget og måske skal anden runde tænkes anderledes i opbygning og struktur.

Tak for denne gang.

Mads Ravn – Tovholder.

Skriv et svar