Kunne det være vejen frem?

På sidste møde fortalte jeg kort om KMD Education, som er et digitalt planlægningsværktøj, der sætter strøm til lærerens planlægning. Her er en mere uddybende gennemgang:

Værktøjet understøtter bl.a:

samarbejde og videndeling mellem kolleger på en skole. Det er muligt at se hinandens undervisningsforløb, dele med hinanden, forberede sig sammen, kopiere andres forløb og lade sig inspirere af hinanden.

undervisningsdifferentiering. Når eleverne bliver tilknyttet et forløb er det muligt at vælge forskellige organiseringsformer og grupperinger udfra fx eleverens faglige niveau i form af opgavernes omfang, indhold, krav mm. Når eleverne logger ind i elevuniverset, vil de kun kunne se de opgaver, som de er blevet tildelt af læreren.

– tydelige læringsmål. For hvert forløb er det påkrævet, at læreren skriver hvilke mål, der er for det enkelte forløb og hvordan forløbet skal evalueres. Når læreren opretter opgaver og aktiveteter i forløbet, skal hun også skrive, hvad eleverne skal lave og lære, hvilket gør målene meget tydelige for både lærer og elev.

digitale læremidler. I KMD Educaiton findes en overskuelig oversigt over digitale læremidler. Det er også  en oversigt over de digitale læremidler, som den enkelte skole har indkøbt, hvilket gør det nemt at overskue – og huske, hvad skolen nu har købt:)
Nedenstående video giver en kort introduktion til KMD Education:

Eleverne har deres eget univers, hvor de kan se, hvilke undervisningsforløb, de skal arbejde med. Samtidig arkirveres de gennemførte forløb, så eleven altid kan gå tilbage og se, hvad de tidligere har arbejdet med. Når eleven arbejder med et forløb, kan hun både se formålet med og indholdet af et forløb, og hun kan klikke på de enkelte opgaver/aktiviteter i et forløb, hvor hun så kan læse hvad hun skal lave og lære. Dvs at hun hele tiden kan vende tilbage til den stillede opgave og se, hvad hun skal have fokus på. Samtidig har læreren tilføjet de materialer eleven skal anvende for at kunne løse opgaven. – Det kan være digitale såvel som analoge materialer, egne filer, links mm.

Forsiden på elevuniverset:

 

Jeg har selv arbejdet med KMD Education sammen med en kollega på 5.årgang i dansk, og vi har gjort os nogle gode erfaringer med det, og nogle af dem ridses op her:

Eleverne

– større engagement fra elevernes side – de arbejder bedre og mere, og de kan fortsætte med næste opgave, når de er færdige med den første uden at vente på læreren eller de øvrige elever. Eleverne giver udtryk for, at de synes det er dejligt, at læreren holder mund(!), og at de bare kan gå igang:)

– større selvstændighed blandt eleverne. De læser sig til opgaverne og bruger hinanden mere, end de ellers gør. Det frigiver tid til os til at hjælpe, hvor der er behov.

– ingen kopiark, der bliver væk. Det hele er samlet digitalt og online, hvilket vil sige, at de også kan arbejde videre derhjemme, eller følge med ved fx sygdom.

Lærerne

– vi bliver udfordret på vores faglighed, når vi skal sætte mål

– vi bliver udfordret af den øgede skriftlighed i vores forberedelse

– vi tænker mere i digitale læremidler og materialer end tidligere.

– vi differentierer allerede i vores forberedelse

– vores rolle ændrer sig og vi har bedre tid til at hjælpe, hvor behovet er.

Når vi arbejder med KMD Education, kan jeg se, at vi bliver skarpere og mere præcise i vores overvejelser ift mål og differentiering, hvilket bestemt kommer eleverne tilgode. De gange, hvor vi har undladt at skrive mål, har nogle elever brokket sig over, at de altså ikke kan arbejde, når de ikke ved hvorfor de skal det:)
Eleverne er også godt klar over, at de arbejder med samme emne, og at opgaverne er differentierede. De giver udtryk for, at opgaverne passer til dem, hvilket min kollega må høste æren for, da det er hende, der kender deres niveau og derfor har kunnet differentiere opgaverne.

Måske er Edcuation vejen frem, idet det understøtter og tydeliggør, at man differentierer og sætter tydelige mål. Er det ikke også det vi skal?

 

Skriv et svar