Referat af fysik-netværksmøde 04-03-2012

Fysikfilm

Mette indledte med at fortælle om hvordan hendes klasser filmer fysikforsøg.

Efter et fysikforløb trækker eleverne ét af forsøgene der skal filmes og teorien bag skal forklares. På denne måde bliver alle forsøg filmet, hvilket bl.a. kan hjælpe eleverne op til den afsluttende prøve.

Tanken er bl.a. også, at hvis man skal lave en film i slutningen af et emne, er det en god idé at skrive notater undervejs og få læst op på teorien undervejs i forløbet.

Eleverne har lavet første omgang (olie) på telefonerne, og 2. omgang (alkohol) på iPad

Der har været forskelle i filmen, på telefonen er det ”bare” videoen (den skal efterbehandles på pc/mac i et videoredigeringsprogram ), på iPad kan de lægge billeder på, sætte tekst ind. (Apps: ”Explain everything”, ”puppet pals”, ”book creator”))

Mette viste hvordan deres kanal var organiseret, det vigtige er at filmene gives tags så man kan finde tilbage til dem, når der er mange

Efterbehandling, alle film ses, og der er samtaler på klassen om ”hvad gør filmen god”, klassen finder samlet ting der kan fokuseres på?

 

Simuleringer

Simuleringerne kan bruges som et godt supplement til at vise mikro-perspektivet i fx elektromagneter eller de urørlige felter i fx radioaktivitet. Men for at eleverne bruger det til prøven, bør vi måske tænke simuleringerne mere ind i undervisning. For hver simulering er der ”teaching ideas” i bunden, hvor andre læreres gennemgange og undervisningsplaner kan hentes. Disse er ofte på engelsk.

Simulering af radioaktive kilder:
http://getwordwall.com/VisualSimulations

 

Sociale medier
Charlotte bruger Skype, på den måde der er oprettet en gruppe, hvor der kan stilles spørgsmål til fx noget der er læst, hvor eleverne kan skrive kommentarer uden for skoletiden.
Charlotte oplever at eleverne bliver bedre til at skrive sammen, charlotte er nogle gange med inde og skrive sammen med dem – eleverne kan se når Charlotte er på, og kan skrive til hende enten privat.

 

Evaluering af netværksmøderne.
Netværksmøderne har været gode, man får nye idéer og får mange forskellige vinkler på hvordan computere, mobiler, web2.0 værktøjer, simulationer o.s.v. kan højne forståelsesniveauet hos de unge mennesker. Der er generelt ønsker om at netværksmøderne bliver åbnet for didaktiske spørgsmål, nye prøveformer, eksamensspørgsmål osv. Så det ikke kun er IT der er i fokus.

Skriv et svar