Refleksioner efter sidste netværksmøde den 4/3 2013

Hej igen!

Det sidste netværksmøde blev afholdt på Søndervangskolen som de andre men desværre var vi kun 5 i alt incl. mig selv (Elin, Mette, Britt og Maja). Det var en noget træls måde at slutte netværket på så vi brugte noget af tiden på at evaluere forløbet. De fremmødte synes det havde været spændende men ønskede bredere rammer så det ikke kun var værktøjer i skoletube man kunne arbejde med. Vi snakkede også om at nogle lærer var blevet prikket og andre spurgt, som også kunne have noget med motivationen at gøre.
Jeg havde fra starten ønsket at deltagerne skulle bidrage med elevprodukter til hver gang så vi kunne få gang i en dialog om faglighed i undervisningen. Er det mon dette pres som har gjort at fremmødet har været stødt faldene? eller har det fordi det var en broget flok som var på så forskellige niveauer at det ikke fængede? Deltagerne var ikke så begejstrede for “hjemmearbejde” og ville ønske at et fremtidigt netværk kunne være mere arbejdsrelateret. Dvs. at arbejdet med værktøjerne skulle foregå på de møder vi holder sammen og ikke være hjemmearbejde. Disse udmeldinger var dog kun fra de få fremmødte.

Skriv et svar