Sidste møde med dansk på mellemtrinnet – kort fortalt

Der udtrykkes en generel tilfredshed med det faglige netværk trods det, at forventningerne har været meget forskellige. Nogle har haft en klar forventning om et skulle på et it-kursus, hvor de fik lært at bruge flere it-værktøjer, mens andre havde forventninger om en mere teoretisk vinkel. Det er tydeligt, at deltagerne i det faglige netværk er motiverede og har en interesse for at lære noget og flytte sig. De har forskellige udgangspunkter, hvilket illustreres ganske godt af IT-hjulet nedenfor, hvor nogle er i den inderste cirkel, mens andre er godt på vej ud i den yderste.

it-hjulet_snap2

Det giver nogle udfordringer ift mødernes indhold, når forudsætningerne er forskellige, men alligevel giver deltagerne udtryk for, at det har været spændende at være med. Vi kunne dog godt ønske os, at vi havde været flereJ

Næste år:

Der herskede bred enighed om, at alle skal mere på banen til næste år. Det kan være i form af små oplæg, diskussioner og praktiske opgaver, som man så var forpligtiget til at gå hjem og afprøve og efterfølgende diskutere på næste møde.

Der blev fremsat et ønske om, at man kunne mødes i juni, hvor deltagerne bliver præsenteret for en oversigt over, hvad fagligt netværk indeholder i kommende ”sæson”. Indholdet i det faglige netværk skal derefter tænkes ind i årsplanen, og som deltager forpligtiger man sig på at få kendskab til forskellige it-værktøjer og få dem brugt i undervisningen.

Møderne i fagligt netværk vil således i højere grad kunne bruges til refleksioner og fælles diskussioner om it i danskfaget ud fra de anvendte værktøjer.

Skriv et svar