Dictus

På rigtig mange skoler i favrskov begynder arbejdet med implementering af programmet Dictus. Det er derfor oplagt at kigge på programmet i dette netværk om specialundervisning. Få en diskussion om programmets muligheder og mangler, samt hvilke elever der kan have gavn af sådan et tilbud.

Der er indkøbt 30 licenser i kommunen, som John Klesner har lavet en fordeling af. På den enkelt skole skal følgende krav opfyldes:

  • Der udpeges en Dictus ansvarlig blandt skolens ressourcelærere, som forestår indføring og indledende træning af eleven.
  • At den Dictus-ansvarlige introducerer elevens lærerteam for potentiale i Dictus
  • At den Dictus-ansvarlige får installeret Dictus på sin medarbejder PC med henblik på rådgivning af kollegaer
  • At den Dictus-ansvarlige står for sikring af elevprofilen, hvis der foretages F12 på maskinen.
  • At der benyttes en NY maskine til Dictus
  • At der indkøbes et kvalitets-headset

Hvad er Dictus kort fortalt

Dictus er et talegenkendelses program.  Dictus er det første program på dansk, som kan omdanne daglig tale til tekst – og levere op til 98% præcision. Programmet rummer store potentialer for elever, der er i læse- og skrivevanskeligheder.

Dictus videodictus

Vi har i netværksgruppen afprøvet programmet og efterfølgende diskuteret hvordan brugen af Dictus kan blive en succes.  Her er en kort gennemgang af de problemstillinger vi fik vendt.

Hvordan kommer eleven igang?

Dictus virker således, at eleven skal læse nogle foruddefinerede tekster højt i mikrofonen, hvorefter Dictus opbygger en personlig sprogprofil. Dictus kan herefter talegenkendelse, på baggrund af elevens efterfølgende indtaling. For elever med læsevanskeligheder byder dette naturligvis allerede på den første udfordring med at læse de tekster, der skal benyttes til sprogprofilen.
Vi vil her anbefale at eleven lærer at tænde og slukke for mikrofonen, sådan at eleven selv har styring. Eleven skal lærer at bruge CD-ord til at træne oplæsningsteksten. Dette har den fordel, at eleven i højere grad selv har styringen, idet de kan anvende mikrofonens mute-knap, og der- ved tænde og slukke for lyden for på den måde at styre indlæsningen af træningsteksterne på elevens præmisser.

Hvis eleven har taleproblemer, skal der arbejdes ekstra meget med sprogprofilen.

Dictus i brug

Elever der bruger Dictus vil producerer meget mere tekst, end de er vant til, når de skriver på traditionel vis. Dette styrker elevens selvværd, og giver eleven overskud og en stor motivation til yderligere at kvalificere deres tekst. Den større tekst- mængde er ofte en udfordring for eleven selv at læse sig igennem, derfor er det vigtigt, at der sker en kobling med CD-ord. PÅ den måde vil eleven have mulighed for at efterbehandler deres dikterede tekst, ved at lytte til den, rette i den, benytte ordbog herunder synonymordbog, og ordforslagsprogrammer.

Det er derfor meget vigtigt at eleven har et rigtig godt kendskab til CD-ord.

Hvor bruges Dictus?

Hvor og hvordan kan Dictus anvendes i praksis – hvordan indvirker støj, andre elevers talen osv osv. Det er vigtigt, at selve indlæsningen og træning af sprogprofilen foregår i et lokale, hvor der er støjsvagt og trygge rammer for eleven. Herefter kan brugen af Dictus foregå i klasserummet, hvor der er almindelig arbejdsro. Som lærer skal man være opmærksom på støjforhold.

Det kan være vigtigt at forældre inddrages. Forældrene får en forståelse af, hvilke muligheder brugen af talegenkendelse rummer, og de får en dybere indsigt i deres barns læse- skrive- vanskeligheder. Hvordan dette skal gøres i praksis kan være svært.

Når eleven er kommet i gang med at anvende Dictus, anbefaler vi, at eleven løbende tilbydes sparring, således at alle afkroge af programmet udnyttes optimalt parallelt med dette sker der også en kvalificering af elevens sprogprofil, der igen sikrer en bedre talegenkendelse.

Teknologien er ny, relativt ubeskrevet, den udvikler sig fortsat, ligesom der gøres flere og flere pædagogiske erfaringer. Derfor er det vigtigt, at de lærere, der står med ansvaret for brugen af Dictus på skolerne, tilbydes efteruddannelse, netværk og muligheder for opdatering og sparring.

På Hadbjerg skole har de arbejdet med Dictus i et stykke tid, der må være mulighed for at trække på erfaringer. Skolernes Dictus ansvarlige tilbydes erfaringsudveksling mandag den 22. april på Skovvangskolen 14.00-15.30.

P:S Dictus fås til Android telefoner:

Skriv et svar