Faglighed og IT« | »

Refleksioner efter første møde

Refleksioner efter første møde i netværksgruppen:
Mødet startede med en gennemgang af forventninger til netværket og deltagerne fortalte om, hvad de havde lavet af undervisningsprojekter med IT. Nogle deltagere havde brugt rigtig meget IT og andre havde næsten ikke brugt noget på grund af manglende udstyr. En enkelt fortalte, at han brugte mindre og mindre IT, da han oplevede at børnene fik for lidt ud af det.
Vi snakkede lidt om fælles mål og vigtigheden af, at IT kun skal bruges, der hvor det får en merværdi i undervisningen.
Deltagerne havde i ”indbydelsen” til mødet fået til opgave at medbringe et elevprodukt, så vi i fællesskab kunne kigge på produktet og snakke om, hvorvidt produktet gav en merværdi til undervisningen. Flere deltagere havde medbragt produkter, og vi fik en god snak om, hvor produkterne gav undervisningen et løft.
Jeg lavede en kort gennemgang af værktøjerne i skoletube, hvorefter vi lavede en plan for det næste møde. Vi blev enige om at lave endnu et produkt med specielt fokus på faglighed som vi i fælleskab vil gennemgå på første del af mødet og derefter vil deltagerne blive inddelt i indskoling, mellemtrin og udskoling med henblik på i grupper at arbejde med et af værktøjerne i skoletube og eventuelt lave et undervisningsforløb.
Jeg forestiller mig, at jeg i denne proces fungerer som vejleder.

Posted by on 8. marts 2013.

Categories: Engelsk

0 Responses

You must be logged in to post a comment.

« | »
Seneste indlæg


Sider