Tanker fra London og mødet mandag 4/3 2013

2013-01-30 13.24.04

En lærer, der underviser i alle fag i én klasse! Sådan var virkeligheden på den skole, vi besøgte i London. IT blev brugt i alle fag og integreret på mange forskellige måder. Undervisningen var på alle årgange temabaseret, så de arbejdede med f.eks. “Cirkus”. Alle fag lavede så undervisning ud fra dette emne, og da det jo var samme lærer i alle fag, var det nemt at lave sammenhæng for børnene.
Skolen bruget IT, der hvor det gav mening. Dvs. det skulle give undervisningen en merværdi.

2013-01-30 13.53.01

Når vi bruger IT i skolen, bør vi altid tænke på, at brugen af IT giver undervisningen en merværdi. På BETT og da vi var til foredrag med en af de øverste indenfor Apple, blev vi igen præsenteret for Blooms Taksonomi, som bliver brugt til at synliggøre, hvad det er vi bruger IT til. IT kan virkelig gøre en forskel, hvis didaktikken følger med, men gør den ikke det kan det i værste fald betyde, at eleverne lærer mindre, end de ville have gjort uden brug af IT.

2013-01-30 19.57.48

Didaktisk design er noget vi må forholde os til. Hvordan tilrettelægger man en undervisning, hvor man undlader at stille lukkede spørgsmål, som eleverne kan svare på via en google søgning og istedet stiller spørgsmål, hvor de er nødt til at forholde sig til indholdet af spørgsmålet?

Dette tror jeg bliver den helt store udfordring de næste år.

Apple forudser at undervisningsformen også ændre sig. Undervisningen vil i langt højere grad blive individuel frem for klassebaseret, og her vil IT for alvor blive uundværligt.

2013-01-30 20.08.50

Dagsorden til mødet mandag den 4/3 2013

1. Turen til BETT
2. Eventuelle medbragte elevproduktioner gennemgåes med fokus på faglighed
3. Opsamling på gruppearbejdet
4. Fagligtnetværk fortsat?
5. Evaluering.

Skriv et svar