Netværksmøde 21.01.2013

Godt i gang med det nye år og godt i gang med netværket. Vores tredje møde hos dansk i udskolingen blev markeret af et skifte i diskussionen, hvor vi tidligere har diskuteret digitale læremidlers anvendelighed i teori, til nu at sætte det i en praktisk sammenhæng. Opgaven til dagens møde var, at lave et kortere danskfagligt forløb, som skulle kunne faciliteres af it og digitale læremidler.

 

Vi vender dog stadig tilbage til den oprindelige debat omkring de fysiske rammer. Mange lærere står i en virkelighed, hvor der ikke er skolecomputere til hver eller hver anden elev. Enkelte står endog med udfordringen, at der slet ikke er adgang til skolecomputere – overhovedet. Derfor er det naturligt, at kravet om inklusion af it i undervisningen vil blive mødt med en vis skepsis. Hvordan skal vi kunne inddrage noget, som de fysiske rammer ikke understøtter. Det giver desuden et vidt forskelligt udgangspunkt for netværksdeltagerne og den måde it tænkes ind i undervisningen. For nogle bliver it det bærende og for andre udgør it en kæmpe udfordring.

 

Alligevel blev det tydeligt at man kan komme langt med relativt få og simple redskaber. Et tænkt forløb om Kim Fupz Aakeson viste sig at inkludere både Tiki Toki (Skoletube), dansk.gyldendal.dk, iMovie/MovieMaker, Morfo Booth og QR tags/Aurasma. I forhold til faghæfte 48 ville et sådant forløb komme omkring informationssøgning og -indsamling, kommunikation, videndeling og samarbejde, analyse, produktion og formidling. Derudover ville forløbet være i overensstemmelse med adskillige trinmål fra Fælles Mål i dansk. Et andet forløb, med udgangspunkt i romantikken, tog også fat i Tiki Toki, GoAnimate/Pixton og dansk.gyldendal.dk, hvor det ligeledes var muligt at arbejde ud fra faghæfte 48 og Fælles Mål i dansk.

 

Et udtrykt ønske om at gøre sig bedre bekendt med de redskaber vi har til rådighed, et øget fokus på it, men også et område i hastig udvikling, gør at vi til dette og næste (sidste) møde vil have et meget mere praktisk fokus. Det lader vil at vi må være opmærksomme på i hvert fald to meget vigtige faktorer: for det første skal lærere over hele landet i højere og højere grad stå til ansvar for at inkludere it i undervisningen, men for det andet kræver dette krav også, at lærere sætter sig ind i brugen af it i undervisningen og hvordan vi hæver det til andet end bare et praktisk supplement. Det kræver, at lærerne enten er nysgerrige og bruger deres egen tid og/eller forberedelsestid på at blive klogere, eller at der ydes en form for kursus og uddannelse i at inddrage it i undervisningen.

 

Jeg tror vi alt for ofte luller os i søvn med mantraet: “Det er eleverne, som er eksperter, derfor skal vi være vejledere i stedet for undervisere, og lade eleverne undervise os.” Vi sætter vores lid til at eleverne selv medbringer maskiner, selv er interesserede i it og selv kan se det ind i den store sammenhæng. Men hvordan skal eleven, som kun sjældent sidder foran en computer, fordi hun hellere vil ud til sin hest, eller eleven, som hellere vil bruge fritiden på sport eller musik, kunne agere underviser og udvise pædagogisk viden i klasselokalet? Hvordan skal de elever kunne se word eller excel, som andet end blot tekstbehandling og regneark? Hvordan skal de kunne se computeren som andet end en tom brugsgenstand uden undervisning fra en lærer, som på forhånd har tænkt redskabet ind i en større pædagogisk sammenhæng?

 

Jeg tror vi er nødt til at udvikle os som lærere. Vi er nødt til i højere grad at bruge tid på aktivt at blive klogere på de redskaber vi er blevet pålagt at inddrage i undervisningen. Vi er nødt til at bruge tid og penge på kurser og efteruddannelse, så brugen af it bliver mere og andet end blot en erstatning af blyant og papir.

Selvom vi har været i gang længe, er vi alligevel kun lige begyndt. Mange lærere går foran i kampen for at inkludere it i undervisningen, men størstedelen halter bagefter. Hvis jeg har lært noget af disse netværksmøder indtil nu, så er det at behovet for kvalificeret efteruddannelse med fokus på it i undervisningen er højere end nogensinde.

En tanke om "Netværksmøde 21.01.2013"

 1. Hej Jakob
  Følger med interesse din blog 🙂
  Jeg er meget optaget af inddrage it i undervisningen, og ikke mindst gøre undervisnigen mere levende og interaktiv. Jeg er stødt på app Aurasma, som du også henviser til – og den kan jo lige netop det jeg efterlyser nemt og enkelt.
  Jeg kan se du har et tænkt forløb om Kim Fupz, er det noget du har afprøvet? Og i så fald kunne du tænke dig at dele ud af din erfaring?
  Sidder og skal lave et undervisningsforløb, hvor jeg påtænker at inddrage Ipad, Smartphones og Aurasma i. Forløbet skal være en del af min opgave til it-vejleder uddannelsen, hvor jeg skal ind og analysere og vurdere ovenstående læremidler.
  Venlig hilsen
  Louise

Skriv et svar