Faglighed og IT« | »

Samfundfag og skoletube

Kommunikationen i samfundsfag kan nytænkes. Mange gange har undervisningen været bygget op over en klassediskussion om et emne fra årsplanen. Forskellige medier er sandsynligvis brugt som kilde.

Vi har bevæget os fra at bruge bogen som primær kilde til at bruge den digitale verdens mangfoldigheder.

Herigennem kan vi bruge de digitale læringsressourcer til at understøtte elevernes formidling, analyse samt kommunikation gennem et medie som blandt andet Skoletube.

At kommunikere formidle og diskutere kilder må ses som centrale kompetencer indenfor samfundsfag. Her er det multimodaliteten kommer ind i billedet. Multimodal kommunikation kan give et større potentiale end den rent tekstbaserede formidling. Når vi gør kommunikationen mere nærværende for eleverne, opleves ofte et større engagement og en større forståelse for det pågældende emne. Måske er det fordi multimodaliteten berører flere sanseenheder, der understøtter elevernes læring og motivation.

Men lærer de mere af at gøre det nærværende og spændende. Ikke nødvendigvis. Når vi åbner op for søgen efter viden på internettet stiller det større krav til eleverne om at reflektere og sortere i viden. Hvordan kan og vil eleven formidle sit stof? Bliver det en wiki, tiki-toki eller filmproduktion, som uden baggrund formidler et fagligt stof?

Hvem formidler du stoffet til, hvad er baggrunden, hvad vil du fortælle og hvordan vil du kommunikere? At vejlede i stedet for at vildlede, må stå i højsædet for os som undervisere.

Vi skal klæde eleverne fagligt på i forhold til emne og indhold. Vi skal give dem en forforståelse, så denne kan understøtte deres kommunikation multimodalt og så formidling samt læring går hånd i hånd. De skal kunne begrunde deres valg af medie/kanal til formidling, de skal kunne se den dybere mening med deres valg, så det ikke bare bliver med begrundelsen, at det ser godt ud!

Når vi har dette for øje, kan vi godt nytænke samfundsfagsundervisningen og bringe det op på et multimodalt niveau.

Posted by on 9. december 2012.

Categories: Samfundsfag

0 Responses

You must be logged in to post a comment.

« | »
Seneste indlæg


Sider