Netværksmøde i dansk, 29. oktober

Vurdering af digitale læremidler

Ved sidste møde i netværket var temaet digitale læremidler. Det var passende, da vi stod midt i orkanens øje og skulle ønske digitale læremidler til de tilskudsberettigede fag, som dansk jo er iblandt. Ud fra en liste af forskellige læremidler var meningen at vi skulle vurdere dem ud fra en vurderingsliste fra skolelederne i Favrskov Kommune, men kort tid inden mødet fik vi beskeden om at vi ville kunne få danskfaget.dk i en kommunal aftale sammen med matematikfessor, så vi lagde i stedet ud med en dyst mellem de to mest omtalte fagportaler i dansk: www.danskfaget.dk og www.dansk.gyldendal.dk.

Hvorfor overhovedet vurdere læremidlerne før vi kan tage dem i brug?

Personligt mener jeg det er vigtigt at forholde sig kritisk til det vi køber og ikke bare skære alt over én kam. Selvom en bestemt portal er billig (eller gratis) gennem en god handel, er det så ensbetydende med at det er den bedste løsning? Det må komme an på en prøve, hvor vi vurderer siderne ud fra de prøveabonnementer de har stillet til rådighed. På den måde bliver vores valg af fagportal mere bevidst og målrettet mod netop det vi, som professionelle lærere, mener må være den bedste løsning i vores lærergerning. Ved at flytte fokus fra økonomi til anvendelighed sikrer vi, at vi også som lærere bevarer motivationen for at bruge de pågældende læremidler i undervisningen, frem for at det bliver en pligt og et besvær at få integreret det værktøj i undervisningen, som måske ikke umiddelbart var ens førstevalg.

Dysten: danskfaget.dk

Vi startede med www.danskfaget.dk, som er produceret og udgivet af Clio Online. Førstehåndsindtrykket er umiddelbart positivt og siden er flot og ser meget finpudset ud. Portalen henvender sig til hhv. 4. til 6. klasse og 7. til 10. klasse, så vi interesserede os selvfølgelig kun for 7. til 10. klasse. Ved nøjere undersøgelse finder vi ud af, at der er et hav af informationer på siden – gode informationer, omend svære at finde frem til. Navigationen på siden er så omfattende, at det kan være en udfordring at finde rundt. Når det er sagt, er indholdet relevant og spændende, men vi vurderede, at siden fungerer bedst som opslagsværk. F.eks. i forbindelse med FSA/FS10 (prøveform B), hvor eleverne arbejder på deres synopser.

Fordele:

+ Der er mulighed for oplæsning på alle sider – god hjælp til læsesvage elever.

+ Der er et hav af information, som er meget relevant for elever i udskolingen.

+ Der er mulighed for at skifte frem og tilbage mellem en let og svær version af alle tekster.

+ Der er evalueringsmuligheder til mange af teksterne i form af opgaver og quizzer.

+ Der er mange ekstra aktiviteter i form af både grammatikopgaver, quizzer, skriftlige opgaver, spil, tekstarbejde mm.

+ Siden fungerer godt for både Windows og Mac OSX og kan bruges på smartphones (dog ikke i en særlig smartphone udgave, men det virker).

Ulemper:

– Der er ikke stor forskel på den lette og svære version af tekster og det kan være svært at få øje på hvordan den lette version rent faktisk er lettere.

– Siden er meget uoverskuelig og navigationen er svær at finde rundt i. Hvis man leder efter noget bestemt og ikke ved præcis hvor det ligger, kan det tage lang tid at finde.

– Siden fungerer bedst som opslagsværk frem for et multimodalt og integreret digitalt læremiddel, med aktivt samspil mellem forskellige udtryksformer.

Dysten: dansk.gyldendal.dk

Den næste side vi kiggede på er www.dansk.gyldendal.dk. Ved første øjekast virkede siden både flot og professionel. Menuen var overskuelig og menupunkterne relevante. Da vi kiggede nærmere på siden blev det hurtigt tydeligt, at der ligger mange gode og fornuftige overvejelser bag de forskellige redskaber på siden, og undervisningsforløb er således både multimodale i udformning samt understøttet af læringsmål, som tager udgangspunkt i Fælles Mål. Desuden har dansk.gyldendal.dk et stort mediebíbliotek bestående af tekster, billeder, musik, video, samt indlæste tekster. I biblioteket er det muligt at søge efter klassetrin, genre, tematik, periode og forfatter. Desuden opdagede vi hurtigt genreuniverset, som stiller et overbliksbillede til rådighed for eleven, over hvordan de forskellige litterære og danskfaglige genrer passer, eller ikke passer, sammen. Ligesom på danskfaget.dk er der mulighed for at træne både grammatik, læsning og skriftlighed og der er evalueringsmuligheder indbygget i forløbene. Modsat danskfaget.dk virkede siden meget mere overskuelig og direkte anvendelig i undervisningen.

Fordele:

+ Godt og stort mediebibliotek, nemt og overskueligt.

+ Kan bruges både aktivt i undervisningen og som opslagsværk.

+ Der er gode differentieringsmuligheder samt støtte til elever med læsevanskeligheder i form af oplæsning.

+ Siden er multimodal i sin anvendelse, idet den inddrager både tekst, lyd, billede, video mm. i forløbene.

Ulemper:

– Som den er nu, kan siden ikke stå alene som undervisningsmiddel i udskolingen og man må supplere med eksternt materiale.

 

Det var desuden meningen vi ville kigge på www.eLitt.dk, men da det ikke var muligt at få prøveabonnement på siden kunne vi ikke vurdere sidens indhold.

Konklusionen

Allerede mens vi undersøgte dansk.gyldendal.dk blev forskellen på de to sider meget tydelig. Funktionsmæssigt virkede danskfaget.dk meget mindre interaktiv og meget mere relevant som opslagsværk, hvorimod dansk.gyldendal.dk fremstod som mere komplet og finpudset. Som digitalt læremiddel var dansk.gyldendal.dk betydeligt mere indbydende og sagligt end danskfaget.dk

Næste gang

Til næste netværksmøde vil vi gå mere praktisk til værks og arbejde målrettet med nogle af de digitale læremidler vi har til rådighed til dansk i udskolingen. Her vil vi arbejde med både at tilrettelægge og afprøve konkrete opgaver med hinanden.

Vel mødt.

Skriv et svar