1. Møde i netværksgruppen Billedkunst

Refleksioner efter 1. møde i netværket

Med den megen fokus der er på innovation, kreativitet og kultur er det et paradoks, at netop dette undermineres i folkeskolen og ikke får mere plads i uddannelsessystemet, sagde professor Anne Bamford– En tredjedel af al undervisning i kultur og kunst i folkeskolen gør mere skade end gavn. Enten gør det ordentligt eller stop.Sådan lød nogle af de bevidst provokerende ord fra professor Anne Bamford fra University of Arts London, da hun på VIA University Colleges konference ”Frikvartersfag og PISA-fag” gav sit bud på hvordan og hvorfor kunst og kreativitet bør spille en større rolle i folkeskolen og i uddannelsessystemet.– Børnenes øjne skal åbnes for det kreative i folkeskolen. Frøet skal sås allerede der i den almene uddannelse. Lærerne skal være bedre klædt på og være med til at skabe relevans for børnene. Kunst bliver ikke relevant for dem ved at blot at besøge museer og opleve koncerter. Samtidig skal de fag ikke tages af skemaet, når børnene når 5. og 6. klasse, sagde hun til konferencens deltagere, der kom fra både kunstneriske og pædagogiske institutioner.
 Citat fra artikel: Til kamp for kreativiteten (VIA-nyheder 2009)

Hvorfor nu dette citat? Fordi billedkunstfaget ikke bliver taget alvorligt. EN PÅSTAND?

Den almene holdning virker til at være, at det er godt for de små poder at få tid og rum til at lave lidt praktisk arbejde midt i mellem alle de boglige færdigheder, der er så stor fokus på i indskolingen. Når de så bliver 12 år, så regner man med, at de er vokset fra det med at skulle være kreative og lege med ler. Og så kan vi med god samvittighed sende børnene videre ud i voksenlivet.

Men er de klar og klædt på til at møde verden af i dag? Hvornår får børnene opøvet den visuelle kompetence til at handle, tænke kritisk, agere og deltage i både det danske og det globale samfund?

I følge lærerne i dette netværk er billedkunstfaget i forvejen skåret ind til benet timemæssigt, men også ressourcemæssigt, hvis vi ser på it-delen. Produktion, videndeling, fælles skabelse med og gennem it er der ikke tradition for. Og når det kommer til spørgsmålet om udvikling af visuel kompetence i alle dens former (læring, tænkning, kommunikation), kunne det tyde på at faget har brug for at redefinere sig selv, dets indhold og læringsmål for at kunne være berettiget en større rolle i skolen. Faget må tage sig selv og dets opgave mere alvorligt. Og billedkunstlærerne må kunne formulere denne nye faglighed for sine kolleger og ledelse.

Men det er jo lettere sagt end gjort! For hvordan er det man udvikler den visuelle kompetence? Hvordan skaber vi en undervisning, der modsvarer kravene om mere kvalificeret “billed-dannelse”?

Er det en opgave for danskfaget i stedet??

It i billedkunst sætter spot på eleverne æstetiske udtryk – og her kommer det multimodale udtryk også i spil. Muligheden for at arbejde multimodalt gør det endnu mere nødvendigt at eleverne er bevidste om valg og fravalg. Eleverne

Her kunne Birgitte Tuftes zigzag-model være en hjælp som ramme for undervisningen. Modellen ser sådan ud i beskrivelsen af processen omkring elevproduktion:

 

Medieproduktion kan være såvel tekst-, lyd-, billed- eller filmproduktion, og zigzag-processen kan fortsætte og udvikles efter behov. På et tidspunkt, som skønnes relevant, foretages analyse af professionelle produktioner.

 
I en mere cirkulær model veksles der mellem den formelle læring i klasseværelset og anvendelse af den uformelle læring fra fritidslivet. Der kunne også være tale om en vekslen mellem en lærerstyret undervisning i meget specifikke fagligheder og en ikke styret, men eksperimenterende undervisning, hvor eleven selv sammensætter regler og rammer. Dette skal ses i lyset af, at eleverne har forskellige erfaringer med fra deres uformelle læring i fritidslivet. (Kilde: Læring med levende billeder – nye udfordringer i en digital kultur Af lektor Ole Christensen (Professionshøjskolen UCC) og Kommunikationsansvarlig H.C. Christiansen (AVU-medier 2010)
P R A K S I S O P G A V E:  Dagens praksisopgave bestod i to og to at finde et motiv/farve/vinkel , som man ville gå på opdagelse efter på Søndervangskolen. Med mobil eller kamera tog man så billeder, for derefter at gemme billederne på computeren. Herfra videre til Skoletube og Animoto.     SE indlæg med praksiseksempler!

 

Skriv et svar