Refleksioner over it i tyskfaget

Refleksioner over netværksmødet d. 29.10.2012

 Vi reflekterede i netværksgruppen (for verdens mest interessante fag tysk) over, hvad de digitale læremidler skal kunne i tyskundervisningen anno 2012:

 • Læremidlerne skal kunne andet og mere end bogen, de skal være multimodale og interaktive
 • De skal motivere eleverne (med interessante opgaver, med lyd og billeder i god tidsvarende kvalitet)
 • Have brugervenlighed (det skal fungere)
 • It primært som et middel til læring i tysk   
 • Indeholde forskellige læringsstrategier og mulighed for evaluering af arbejdet
 • Der skal være en progression i indholdet
 • De må gerne være delt op i emner (som fx Gekko)
 • De skal udfordre eleverne (jf. FM trin- og slutmål), men også give plads til at involvere eleverne praktisk  
 • Der skal gerne være mulighed for undervisningsdifferentiering (fx indhold på forskellige niveauer og med forskellige læringsstrategier og tilgange).
 • Særligt den kommunikative del og den kreative eller praktisk-musiske tilgang til tyskfaget er vigtig.

Artiklerne i linket her kan give os yderligere inspiration, når vi skal vurdere indkøb af digitale læremidler:

http://www.laeremiddel.dk/content/dk2/laremiddeldk/viden_om/it_og_digitale_laremidler

På mødet d. 29.10. gennemgik vi derudover:

 • Brugen af Skoleblog.dk (både til os og til vores elever)

 

Den er god, da den har små film til hvert tema, som vi tit efterlyser i tyskundervisningen. Eleverne kan løse opgaver til film og tekster på deres pc i Notebook.  

 • Appen: ”Toms Messender”. Til små sjove indslag eller når eleverne øver grammatik.

 

 

 • Skoletube med fokus på programmet: ”Go Animate”, hvor eleverne kan lave deres egne tegnefilm. Prøv det af derhjemme! Dialogen skrives eller indtales på mikrofon afhængigt at hvilken færdighed, der arbejdes med (mundtlig eller skr.) Der findes mange andre filmprogrammer fx iMovie, Vimeo eller MovieMaker.

 

 • Vi talte derudover om at inddrage CL-strategier i timerne, for at få eleverne mere aktive og for at motivere dem til at turde tale tysk. Materialet ” Cooperative Learning auf Deutsch 1 og 2” af Jacob Chammon er godt!

 

 • Om filmene: ”Neue Freunde in Berlin”, DVD kan lånes på VIA, LOGO i bogform, Vimeo      

 

På næste møde gennemgår og analyserer AS kort følgende læremidler:

Læs selv mere om dem på nettet! I kommenterer naturligvis dem I bruger og kender! 😉


Gyldendal:
webprøver til tysk

Clio Online: tysk prøveforberedende materiale (Udkommer 2013)

newsTickers: få bl.a. fem nyhedsartikler hver dag, få teksterne læst højt eller læs dem selv i klassen (snart)

i-Catcher: unge fortæller til unge om emner, der optager dem, nye videoreportager hver uge om emner som fritid, sport og kultur, spørgsmål til filmene og mulighed for live chat. (snart)

hitTicker: de nyeste hits i klasseværelset – karaoke på tysk (2013)

Alinea: Gekko: Alle forløb i Gekko er emnebaserede. Forløbene lægger op til at eleverne anvender sproget i meningsfulde sammenhænge. Eleverne kommer op af stolene. (Udkommer  2013)

Systime: Berliner Leben

Opgave til næste gang:

Vi aftalte i dag, at vi alle skulle lave et blogindlæg om tyskfaget lige nu til uge 4.

Indhold: 

Hvilke tendenser I møder i tyskfaget lige nu? Hvor er faget på vej hen?

Hvilke succeser og udfordringer møder I i hverdagen?

Hvilke erfaringer har I gjort jer med digitale læremidler?  

Andet? Didaktiske refleksioner?

 NY MØDEDATO OG NYT MØDESTED:

Næste netværksmøde er: d. 21.01 kl.14.45-16 på Haldum Hinnerup Skolen i B-klyngens Biologi lokale. Spørg evt. efter biologilokalet på skolens kontor

Liebe Grüße

Anne Sophie

 

Skriv et svar