Specialundervisning

Jeg hedder Christian Schulz. Jeg er tovholder for området Specialundervisning Underviser på Haldum Hinnerup Skolen i matematik og N/T i en 5 klasse. Jeg underviser derudover på vores mediefagshold. Jeg er PIT-vejleder på skolen. Jeg har i mange år været tilknyttet LKU – favrskov (Læsekvalificerende -undervisning -udvikling -uddannelse) hvor fokus på elever i læsevanskelgheder. Det er erfaringer fra LKU og mine IT erfaringer der har fået mig med i dette projekt.

Specialundervisning
Inklusion er det nye begreb alle taler om. Hvordan er det lige vi gør det i praksis? At arbejde med elever med specialundervisnings behov er altid en udfordring. Elever kan have vidt forskellige behov.

For elever med særlige behov kan det have afgørende betydning, at der vha. it kan kompenseres i undervisningen, sådan at eleven kan deltage på lige fod og arbejde med udgangspunkt i de samme materialer som de øvrige elever.

Der er fokus på elevens anvendelse af nogle af de generelt kompenserende redskaber, set i et inkluderende perspektiv.
Når man har en elev med særlige behov, kan man støtte eleven ved at anvende nogle af de generelle muligheder for at tilpasse computeren. Eleven kan få afhjulpet nogle af de vanskeligheder, der kan være med at arbejde på computeren og i programmer.I dag er det at kunne læse afgørende for at kunne deltage i samfundslivet.
Har man læsevanskeligheder, er man på mange måder afskåret fra at deltage i samfundslivet, søge informationer på internettet og i bøger og læse mail. Mennesker i læsevanskeligheder oplever, at der er flere og flere begrænsninger i deres muligheder. Rummelighedperspektivet i skolens undervisning betyder, at læreren må spørge sig selv, hvilke muligheder der er for at styrke elevens læsemuligheder.
Vores opgave i denne netværks gruppe er at vidensdele og udforske nye muligheder.Jeg
glæder mig til at møde jer mandag d. 3/9 kl. 13.30 -16.00 på Søndervangsskolen i Hammel. I skal medbringe en computer.

I denne prezi kan I se dagsordenen for dagen. Vel mødt.

http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/Specialundervisning

Skriv et svar