Billedkunst – refleksioner, redskaber og praksiseksempler

– og implementering digitale læringsformer

Præsentation af projekt: Et er målene med dette netværk er at styrke fagligheden og multimodal kommunikation. Et andet mål er øget elevdeltagelse og interaktivitet. Hvordan laver vi til en tidssvarende undervisning i billedkunst? Eller er vi allerede i gang?

Her i dette netværk får I lov til at tænke kreativt og udvikle faget med og gennem it – hvordan skaber, udtrykker, analyserer og tolker vi i dette mediefokuserede samfund? Hvordan klæder vi bedst børnene på til at navigere i det bombardement af visuelle indtryk, de bliver konfronteret med hver dag? Hvilke it-værktøjer kan udvide billedkunstlærerens palet?

Præsentation af tovholder

SAMLING  AF LINKS, REDSKABER, PROGRAMMER M.M. på Skoletubes Mindmeister – Lad os deles om det…..


Create your own mind maps at MindMeister

AVIARY – et eksempel: Sneglefart

Testing.egg  on Aviary

Eksempel på Animoto på Skoletube: Ane ser rødt!..eller rødt hos Ane

________________________

1. møde: praksisopgave første gang bestod i to og to at finde et motiv/farve/vinkel , som man ville gå på opdagelse efter på Søndervangskolen. Med mobil eller kamera tog man så billeder, for derefter at gemme billederne på computeren. Herfra videre til Skoletube og Animoto.

Skriv et svar